Osoby z niepełnosprawnościami będą zwolnione z opłaty za praktyczną część egzaminu na prawo jazdy w przypadku, gdy będą go zdawać w swoim samochodzie - zdecydował Sejm. W środę uchwalił przygotowaną przez senatorów ustawę w tej sprawie.

Za głosowało 419, przeciw było 6 posłów, nikt nie wstrzymał się od głosu. Ustawa trafi teraz do Senatu.

Posłowie odrzucili poprawkę Nowoczesnej, która dotyczyła wyboru podmiotu odpowiedzialnego za internetową bazę zawierającą wykaz dostępnych pojazdów, z których osoby z niepełnosprawnościami mogłyby skorzystać w czasie egzaminu oraz ośrodków dysponujących takimi pojazdami. Autorzy ustawy zaproponowali, aby to minister gospodarki wyznaczył spośród podległych mu jednostek podmiot, który by prowadził bazę danych. Nowoczesna chciała, by robił to minister zajmujący się polityką społeczną.

Celem ustawy - którą przygotował Senat - jest zwolnienie osób z niepełnosprawnościami z opłaty za praktyczną część egzaminu państwowego na prawo jazdy, w przypadku gdy do egzaminu jest wykorzystywany przystosowany do danego rodzaju niepełnosprawności pojazd należący nie do wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, lecz do zdającego.

Obecnie osoby z niepełnosprawnościami, które stawiają się na egzamin praktyczny z dostosowanym do swoich potrzeb pojazdem, mogą liczyć na zmniejszenie opłaty za egzamin o 50 proc.

Nowe przepisy mają dostosować prawo do wyroku Trybunału Konstytucyjnego. TK uznał w 2016 r., że przepisy odnoszące się do pojazdów służących osobom niepełnosprawnym podczas egzaminu na prawo jazdy są niezgodne z konstytucją. Orzekł, że wsparcie dla tej kategorii zdających jest "dalece niewystarczające". Zgodnie z przepisami, które TK uznał za niekonstytucyjne, wobec osoby niepełnosprawnej nie stosuje się wymogu zdawania egzaminu autem będącym w dyspozycji wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego. Trybunał przyznał, że zaskarżone przepisy powodują, iż dla osoby z niepełnosprawnością "powstaje niewątpliwie sytuacja faktyczna zmuszająca ją do dostarczenia lub wskazania pojazdu egzaminacyjnego".

Zwrócono uwagę, że przeciętny koszt wynajmu pojazdu (dostosowanego do potrzeb osoby z niepełnosprawnością) na egzamin praktyczny waha się od kilkudziesięciu (np. woj. lubelskie czy małopolskie) do ponad 200 zł (woj. warmińsko-mazurskie). W woj. śląskim średni koszt wynajmu odpowiedniego pojazdu wynosi 250 zł.

Liczba egzaminów praktycznych na prawo jazdy kategorii B dla osób z niepełnosprawnościami w latach 2012-2015 wyniosła do 391 rocznie.

Ustawa ma wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia z w wyjątkiem przepisu o wyznaczeniu podmiotu zarządzającego internetową bazą, który wchodzi po 14 dniach od ogłoszenia.(PAP)

autor: Krzysztof Markowski