Zgoda byłaby potrzebna tylko wówczas, gdyby wiązało się to ze zmianą sposobu korzystania z lokalu lub przeznaczenia lokalu bądź jego części, czyli np. uruchomieniem działalności gospodarczej zamiast mieszkania. Warto jednak podkreślić, że jeżeli wynajęcie lub oddanie w bezpłatne używanie miałoby wpływ na wysokość opłat na rzecz spółdzielni (więcej osób mieszkających), to spółdzielca musi dokonać pisemnego powiadomienia spółdzielni o wynajmie. W umowie najmu na cele mieszkalne nie są zatem potrzebne żadne dodatkowe klauzule, które uzależniałyby najem od zgody władz spółdzielni.