Prawidłowe korzystanie z nieruchomości wymaga często ingerencji w sferę praw sąsiada. Kwestie te reguluje prawo cywilne, a konkretnie przepisy tzw. prawa sąsiedzkiego. Nakładają one na sąsiadów tak obowiązki, jak i ograniczenia. Oddziaływania właściciela nieruchomości na grunt sąsiedni nazywane są immisjami. Polegają one na czynnościach dokonywanych na gruncie własnym, których skutki występują na gruncie sąsiednim. Są więc przeciwieństwem fizycznego wtargnięcia na grunt sąsiada, co jest bezwzględnie zakazane prawem. 

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak zdobyć rekompensatę za podtopiony teren

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania.

- Czy sąsiad może zabrać materiały, z których zbudowane było ogrodzenie?
- Czy konieczne jest postępowanie dowodowe do przyznania racji którejś ze stron?
- Czy należy się odszkodowanie za zniszczenia budynku spowodowane wodą opadową?