Czy spadkobierca może nabyć przedmiot

Mężczyzna chce w testamencie zrobić zapis i zobowiązać swojego syna, który będzie jego spadkobiercą, do nabycia samochodu i przekazania go jego siostrze. Czy można ustanowić przedmiotem zapisu rzecz, która nie należy do spadku?

Czy trzeba wykonać dalsze zapisy

Mąż obciążył żonę obowiązkiem dokonania zapisu na rzecz syna. Z kolei syn został obciążony zapisem na rzecz córki. Po otwarciu spadku syn oświadczył, że nie chce być zapisobiercą. Czy żona będzie musiała wykonać zapis na rzecz córki, mimo że nie musi wykonać zapisu na rzecz syna?

Czy polecenie trzeba wykonać niezwłocznie

Spadkodawca ustanowił swoim spadkobiercą syna. W testamencie ustanowił też zapis na rzecz córki – syn powinien jej wypłacić 50 tys. złotych. Z kolei córka została obciążona poleceniem, żeby przekazała część swoich pieniędzy na rzecz swojego dziecka, kiedy osiągnie ono pełnoletniość. Jednak córka zmarła. Czy w takiej sytuacji syn musi wykonać polecenie?

Czy zapisobierca od razu jest właścicielem

Spadkodawca chce sporządzić testament i powołać do spadku swoich dwóch synów. Chce również, żeby jego samochód przypadł koledze, który mieszka obok. Czy sąsiad od razu po śmierci spadkodawcy stanie się właścicielem rzeczy?

Czy spadkobiercy odpowiadają za zapis

Mężczyzna uczynił spadkobiercami troje swoich dzieci. Annę powołał do połowy spadku. Jolantę oraz Jadwigę do 1/4 spadku. Jednocześnie ustanowił zapis na rzecz swojego brata w wysokości 10 tys. złotych. Spadkodawca nie zamieścił jednak w testamencie wskazówek co do tego, która z córek odpowiada za wykonanie zapisu. Czy w takiej sytuacji za jego wykonanie będą odpowiadały wszystkie trzy córki?

Czy polecenie może wykonać zapisobierca

Spadkodawca chce zobowiązać swoich spadkobierców do zbudowania po jego śmierci grobowca. Ponadto chciałby, żeby jego siostra, na rzecz której uczynił zapis, dbała o ten grób i sadziła tam kwiaty. Czy jest w ogóle możliwe obciążenie poleceniem zapisobiercy?

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedz na powyższe pytania. Zobacz artykuł w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak skutecznie ustanowić zapis i polecenie w testamencie.