Czy odwołanie jest ograniczone terminem

Ojciec chce odwołać darowiznę własności nieruchomości z powodu rażącej niewdzięczności obdarowanego syna. Czy aby odwołanie było skuteczne, muszą zostać zachowane terminy ustawowe?

Czy można odwołać niewykonaną umowę

Postanowiłem podarować córce samochód. W tym celu sporządziłem umowę darowizny na piśmie. Jeszcze zanim wydałem samochód córce, moja sytuacja majątkowa w sposób istotny się pogorszyła. W chwili obecnej nie stać mnie na kupno dodatkowego auta, a samochód jest mi potrzebny, abym mógł wozić żonę na zajęcia rehabilitacyjne. Czy mogę cofnąć darowiznę?

Czy muszę zwrócić otrzymane mieszkanie

Darczyńca odwołał wobec mnie darowiznę z powodu mojej niewdzięczności. Czy muszę oddać podarowane mieszkanie?

Czy darczyńca musi spełnić świadczenie

Darczyńca odwołał niewykonaną darowiznę, powołując się na istotne pogorszenie swojej sytuacji majątkowej. Złożył obdarowanemu oświadczenie na piśmie. Po kilku miesiącach jego sytuacja majątkowa znacznie się poprawiła. Czy w tej sytuacji obdarowany może się domagać, aby darczyńca wykonał pierwotną umowę?

Czy spadkobierca może odwołać darowiznę

Obdarowany pobił darczyńcę, który po długiej hospitalizacji zmarł w szpitalu. Czy syn darczyńcy może odwołać darowiznę dokonaną przez ojca?

Czy obdarowany musi pomóc darczyńcy

Po wykonaniu darowizny jej darczyńca popadł w długi, w wyniku czego musiał sprzedać praktycznie cały majątek. Czy w takiej sytuacji należy mu się pomoc ze strony obdarowanego?

Czy wszyscy darczyńcy muszą odwołać umowę

Jedną darowiznę zrobiło kilku darczyńców, a tylko w stosunku do jednego z nich obdarowany dopuścił się rażącej niewdzięczności. Czy w takiej sytuacji wszyscy darczyńcy mogą ją odwołać?

Czy przebaczenie podtrzymuje umowę

Ojciec odwołał darowiznę z powodu niewdzięczności syna. Po pewnym czasie, widząc zmiany w jego zachowaniu, postanowił mu przebaczyć. Czy w takim przypadku dokonana darowizna jest ważna?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Na jakich zasadach darczyńca może odwołać darowiznę
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania