1 Czy w testamencie można pominąć osoby najbliższe

O tym, kto będzie spadkobiercą, decyduje ten, kto sporządza swój testament. Nie ma przy tym żadnego obowiązku powołać do spadku małżonki czy krewnych. Istnieje w tym zakresie swoboda testowania. W testamencie można spadkobiercami uczynić dowolne osoby, krewnych czy powinowatych, a także osoby nie- spokrewnione: sąsiadów, czy konkubinę. Jednak uwaga. Gdy w testamencie zostaną pominięte osoby, którym przysługiwałby spadek z ustawy, np. dzieci lub małżonek, to takim osobom nie będzie co prawda przysługiwał spadek, ale roszczenie o zachowek wobec spadkobierców testamentowych. Testator może przekazać swój majątek jednej lub kilku osobom w częściach ułamkowych. Jeśli nie zostanie określone to, jakie części komu przypadają, to wszyscy dziedziczą w częściach równych.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

- Kiedy testament może zostać uznany za nieważny

- Czy testament można odwołać w każdym momencie

- Czy testament sporządzony własnoręcznie jest ważny

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak przekazać majątek w testamencie.