Wiadomości z działu: Prawo

7 sierpnia 2020 r.

Adam Bodnar

Skarga nadzwyczajna RPO ws. założenia monitoringu przez sąsiadów. Sąd odmówił zadośćuczynienia ofiarom7 sierpnia 2020 r.

RPO Adam Bodnar złożył do Sądu Najwyższego 16. skargę nadzwyczajną. Chodzi o sprawę małżeństwa, które - zakładając monitoring - nagrywało także część nieruchomości należących do dwóch mieszkających po sąsiedzku par. Zdaniem RPO osoby te doznały krzywdy, która wymaga rekompensaty od pozwanych.

6 sierpnia 2020 r.

RPO już wcześniej odwoływał się od tej decyzji, ale mazowiecki inspektor sanitarny utrzymał ją w mocy.

RPO skarży do sądu decyzję sanepidu za brak zachowania dystansu w czasie protestu przedsiębiorców6 sierpnia 2020 r.

Rzecznik praw obywatelskich wniósł do WSA skargę na decyzję administracyjną wojewódzkiego inspektora sanitarnego w Warszawie. Domaga się w niej uchylenia kary w wysokości 10 tys. zł, nałożonej za złamanie przepisów zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 792).

6 sierpnia 2020 r.

A odpowiedzią ma być uchwała. Sprawa jest istotna, gdyż dotyczy zderzenia dwóch wartości: prawa do sądu i prawa do prywatności.

Anonimowość w sieci na wokandzie SN. Prawo do prywatności kontra prawo do sądu6 sierpnia 2020 r.

Czy dostawca internetu, którego wiąże przecież tajemnica telekomunikacyjna, jest uprawniony do odmowy przedstawienia danych osobowych abonenta usługi w sprawie o naruszenie dóbr osobistych, jeżeli to właśnie treści prezentowane za pośrednictwem internetu mogą stanowić podstawę tego naruszenia? Z tym pytaniem zmierzy się dziś Sąd Najwyższy (sygn. akt III CZP 78/19).

6 sierpnia 2020 r.

Sprawa dotyczyła wniosku o udostępnienie informacji publicznej, który skierowała do prokuratora krajowego Ewa I., żądając informacji dotyczących pięciu umów zawartych przez Prokuraturę Krajową z osobami fizycznymi.

Drobna umowa to też informacja publiczna6 sierpnia 2020 r.

To, że umowy cywilnoprawne zawierane pomiędzy osobami fizycznymi a Prokuraturą Krajową nie podlegają normom prawa zamówień publicznych z uwagi na ich stosunkowo niską wartość, nie oznacza, że nie stanowią informacji publicznej i dostęp do nich jest wykluczony – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

5 sierpnia 2020 r.

Dzisiaj, jeśli chodzi o recydywistów, mogą o to występować już po odbyciu 2/3 kary, chcemy zmienić, żeby było to 3/4 kary - wskazał Ziobro

Ziobro zapowiada zaostrzenie kar za przestępstwa seksualne5 sierpnia 2020 r.

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zapowiedział w środę złożenie projektu zaostrzającego kary za przestępstwa seksualne wobec kobiet. I tak np. w projekcie znalazła się możliwość orzekania kary bezwzględnego dożywocia dla sprawcy, który dopuścił się morderstwa w związku ze zgwałceniem. Ograniczona ma być także możliwość przedterminowego zwolnienia z więzień przestępców seksualnych.

5 sierpnia 2020 r.

26 czerwca, dwa dni przed pierwszą turą wyborów prezydenckich, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawił swojego pełnomocnika do spraw ochrony zwierząt. Funkcja ta została utworzona zarządzeniem ministra, a tym samym formalnie jest całkowicie od niego zależna.

Nowy pełnomocnik ds. zwierząt: One nie posiadają barw politycznych [WIDEO] 5 sierpnia 2020 r.

Kocham zwierzęta, to jest całe moje życie - mówił w studiu DGP pełnomocnik Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do spraw ochrony zwierząt, który został powołany na finiszu prezydenckiej kampanii wyborczej. Okoliczności tego powołania oraz osoba ministra Ardanowskiego, nie szczędzącego krytycznych słów pod adresem organizacji prozwierzęcych sprawiły, że te ostatnie raczej nie mogły mieć wielkich oczekiwań związanych z nową inicjatywą. Z kolei późniejsze wypowiedzi Wojciecha Alberta Kurkowskiego podkreślające jego ciepłe uczucia do zwierząt mogą budzić niepokój rolników i hodowców z których przynajmniej część oczekuje ograniczenia uprawnień obrońców zwierząt.

Polecane

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj

Polecane