Wiadomości z działu: Prawo

5 kwietnia 2020 r.

Konkludując, polski ustawodawca powinien rozważyć rozszerzenie katalogu zwierającego wyłączenia stosowania przepisów BHP do pracy wykonywanej zdalnie (zob. art. 67 (17) k. p.) Jak się wydaje, proponowane zmiany mogą w szczególności przyczynić się do zwiększenia pewności prawa wśród pracodawców, którzy chcą umożliwiać pracownikom pracę regularnie poza zakładem pracy.

Kto pracuje dziś zdalnie a kto jest telepracownikiem? Obowiązki pracodawcy w świetle przepisów BHP5 kwietnia 2020 r.

Pracodawca nie powinien odpowiadać za zorganizowanie stanowiska pracy w domu pracownika. Dotyczy to zarówno przypadku sporadycznego, jak i regularnego wykonywania pracy poza biurem firmy. Próg domu wytycza bowiem linię demarkacyjną pomiędzy sferą pracy a szczególnie chronioną sferą życia prywatnego pracownika i jego rodziny. Z tego względu w niektórych krajach (np. w USA oraz w Niemczech), inaczej niż w Polsce, zasady BHP dotyczą telepracowników jedynie w bardzo ograniczonym zakresie. Celem publikacji jest uzasadnienie potrzeby zmian w polskim prawie pracy.

5 kwietnia 2020 r.

Zaskoczeniem dla ludzi jest też pora roku. Bo czyż rokrocznie nie zaskakuje nas zima? No dobrze – zima zazwyczaj zaskakuje drogowców. W tym roku wprawdzie drogowców nie zaskoczyła - zapewne ku ich zaskoczeniu - ale nie jest to bynajmniej zasługą drogowców, ale zimy, która po prostu nie nadeszła.

O (nie)praworządności [OPINIA]5 kwietnia 2020 r.

Ludzie są zaskakiwani na co dzień. Deszczem po wyjściu z pracy, zdradą partnera, debetem na koncie, a nawet opóźnieniami pociągów PKP. W Polsce w ostatnich latach tradycją stało się zaskoczenie zmianami w prawie, na których uchwalenie jak się okazało wystarczała jedna noc.

5 kwietnia 2020 r.

Dane lokalizacyjne osób z kwarantanny mamy dzięki rządowej aplikacji „Kwarantanna”. Teraz dodajemy drugie źródło tych samych danych, czyli operatorów komórkowych - tłumaczy nam osoba z rządu

Epidemiczny Wielki Brat. Minister dostanie dostęp do danych lokalizacyjnych Polaków5 kwietnia 2020 r.

Na czas epidemii minister cyfryzacji będzie mógł zbierać od operatorów komórkowych dane lokalizacyjne użytkowników - i to nie tylko tych zakażonych czy objętych kwarantanną. Z kolei premier będzie mógł zażądać od telekomów danych, które uzna za niezbędne dla zwalczania koronawirusa. Takie regulacje znalazły się w projekcie nowelizacji tzw. Tarczy Antykryzysowej.

5 kwietnia 2020 r.

Propozycja zakłada rozszerzenie kręgu przedsiębiorców, którzy będą uprawnieni do skorzystania z 3-miesięcznych „wakacji składkowych” o płatników zgłaszających do ubezpieczenia do 49 osób oraz włączenie spółdzielni socjalnych do korzystania z tego instrumentu wsparcia

Nowelizacja tarczy antykryzysowej. W projekcie rozszerzenie zwolnienia ze składek ZUS, renegocjacje kredytów [NEWS DGP]5 kwietnia 2020 r.

DGP dotarł do projektu nowelizacji tzw. rządowej Tarczy Antykryzysowej. Uzupełnia ona już obowiązujący pakiet o propozycje wcześniej zgłaszane przez poszczególne resorty (ale które z różnych względów nie zmieściły się do “podstawowego” pakietu) oraz regulujące kwestie, które uwidoczniły się w praktyce, po wejściu Tarczy w życie.

4 kwietnia 2020 r.

Należy pamiętać, że trzeba wykazać bezpośredni związek sytuacji pandemicznej z niemożliwością regulowania swoich zobowiązań.

Wykonywanie umów w czasach pandemii koronawirusa4 kwietnia 2020 r.

W dobie wszechobecnej epidemii przedsiębiorcy – z powodów faktycznych (brak klientów, brak zamówień, nieobecni pracownicy) lub prawnych (zakaz prowadzenia określonej działalności ze względu na specustawę i rozporządzenia wykonawcze) – borykają się obecnie z ogromnymi problemami wynikającymi z wykonywaniem swoich zobowiązań umownych.

4 kwietnia 2020 r.

Wniosek dyrektora zakładu karnego może wynikać z tego, że udzielenie przerwy skazanemu mogłoby przyczynić się do ograniczenia albo wyeliminowania epidemii.

Skazani przestępcy z powrotem na wolności? W dobie pandemii możliwa przerwa w odsiadce4 kwietnia 2020 r.

W czasie pandemii zarażeń koronawirusem potrzebne są drastyczne rozwiązania i ograniczenia. Niektóre mogą się wydawać mniej lub bardziej kontrowersyjne. Na pomysł przerwy w skazaniu wpadło Ministerstwo Sprawiedliwości oraz wprowadziło do porządku prawnego zapisami ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

4 kwietnia 2020 r.

Według wersji podanej przez samych zainteresowanych próbowali oni złożyć wniosek o udzielenie im ochrony międzynarodowej oraz prosili o kontakt z wysokim komisarzem Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców i z prawnikiem, ale ich prośby zostały zignorowane.

ETPC: Wydalanie cudzoziemców z kraju tylko indywidualnie4 kwietnia 2020 r.

W listopadzie 2014 r. Słowacka straż graniczna znalazła na granicy z Ukrainą 19 ukrytych w ciężarówce Afgańczyków. Zostali oni przetransportowani na komisariat. Po ustaleniu ich tożsamości wydano indywidualne decyzje o wydaleniu i zakazie ponownego wjazdu na okres trzech lat. Zostali przetransportowani na Ukrainę, gdzie przebywali w ośrodkach dla cudzoziemców.

2 kwietnia 2020 r.

Budujące jest to, że co nie udało się ustawodawcy, oddolnie wprowadzają niektóre sądy

Stracona szansa na elektronizację procesu cywilnego [OPINIA]2 kwietnia 2020 r.

Nawet epidemia nie wystarczyła, by wyrwać procedury sądowe z kieratu papieru. Mimo obiecujących początków przepisy dopuszczające na czas epidemii składanie pism procesowych drogą elektroniczną wypadły z ostatecznej wersji pakietu zmian legislacyjnych związanych z przeciwdziałaniem skutkom wirusa SARS-CoV-2. Polski proces cywilny pozostał korzeniami w XIX w., choć była szansa na rekonesans w wiek XXI.

Polecane

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj

Polecane