Wiadomości z działu: Prawo

10 października 2019 r.

Niepewność co do tego, czy członkowie Rady Dialogu Społecznego podlegają obowiązkowi lustracyjnemu, potrwa co najmniej do początku listopada. Kancelaria Prezydenta RP wydłużyła czas rozpatrywania wniosku w tej sprawie do końca października. Tak wynika z jej odpowiedzi na pytanie DGP.

Czy członkowie RDS podlegają obowiązkowi lustracyjnemu?10 października 2019 r.

Niepewność co do tego, czy członkowie Rady Dialogu Społecznego podlegają obowiązkowi lustracyjnemu, potrwa co najmniej do początku listopada. Kancelaria Prezydenta RP wydłużyła czas rozpatrywania wniosku w tej sprawie do końca października. Tak wynika z jej odpowiedzi na pytanie DGP. Decyzję tę uzasadniono koniecznością zgromadzenia i analizy dokumentów.

10 października 2019 r.

Samorządy zaczęły korzystać z nowego prawa do pilnego usuwania odpadów, które mogą zagrażać mieszkańcom i środowisku. Porzucone beczki z niebezpiecznymi substancjami to dla nich finansowy balast, gdyż koszty utylizacji toksycznych bomb liczone są w milionach złotych.

Ekologiczną bombę wójt usunie „niezwłocznie”10 października 2019 r.

Samorządy zaczęły korzystać z nowego prawa do pilnego usuwania odpadów, które mogą zagrażać mieszkańcom i środowisku. Porzucone beczki z niebezpiecznymi substancjami to dla nich finansowy balast, gdyż koszty utylizacji toksycznych bomb liczone są w milionach złotych.

10 października 2019 r.

Komisja Europejska 25 września 2019 r. przyjęła sprawozdanie na temat stosowania i wdrażania dyrektywy 2014/67/UE z 15 maja 2014 r. w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (…). Jest to dyrektywa wdrożeniowa w stosunku do dyrektywy podstawowej (wspomniana 96/71/WE), mająca na celu bardziej skuteczne jej egzekwowanie w praktyce.

Unia podsumowała delegowanie. Jeden rynek, niejedna dyrektywa i wiele różnic między krajami członkowskimi UE10 października 2019 r.

Komisja Europejska 25 września 2019 r. przyjęła sprawozdanie na temat stosowania i wdrażania dyrektywy 2014/67/UE z 15 maja 2014 r. w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (…). Jest to dyrektywa wdrożeniowa w stosunku do dyrektywy podstawowej (wspomniana 96/71/WE), mająca na celu bardziej skuteczne jej egzekwowanie w praktyce.

Polecane

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj

Polecane