Wiadomości z działu: Prawo

21 marca 2019 r.

Zdaniem prezesa UODO, wystarczyłoby, aby kupujący węgiel czytelnie podpisał oświadczenie, w którym podałaby swoje imię, nazwisko oraz miejsce odbioru wyrobu. Prezes UODO dopuszcza, aby fiskus pozyskiwał i przetwarzał większą ilość danych, ale – w jego przekonaniu – musiałby przekonująco uzasadnić, do czego jest mu to potrzebne.

Kupujący węgiel poda tylko numer PESEL?21 marca 2019 r.

Ministerstwo Finansów chce złagodzić biurokrację z którą od 2019 r. borykają się osoby kupujące węgiel. Tak wynika z odpowiedzi wiceministra finansów Leszka Skiby na poselską interpelację Wiceminister przyznał, że zmiany mogłyby znaleźć się już w najbliższym projekcie nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Resort nie wyklucza zaproponowania przepisu zgodnie z którym kupujący węgiel, aby uniknąć akcyzy musiałby przekazywać sprzedawcy jedynie swój PESEL, a nie jak dziś także serię i numer dowodu osobistego.

21 marca 2019 r.

Obcokrajowcy z badanych grup najczęściej spotkają się bowiem ze zdarzeniami, które miały charakter zniewag

Pochodzenie etniczne i narodowość przeszkadza nam najbardziej. Jest nowy raport o przestępstwach z nienawiści21 marca 2019 r.

- Najczęstszym dostrzeganym powodem dyskryminacji w Polsce jest pochodzenie etniczne i narodowość. Motywy te wskazuje aż 49 proc. ankietowanych – wynika z badań przeprowadzonych przez Rzecznika Praw Obywatelskich i Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

20 marca 2019 r.

411 osób ze stwierdzoną chorobą psychiczną przebywa obecnie w zakładach karnych i aresztach śledczych

Przymusowe leczenie pod koniec odbywania kary. Pomysł na więźniów z zaburzeniami20 marca 2019 r.

Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczęło prace legislacyjne nad przepisami, które umożliwią dyrektorom zakładów karnych składanie do sądów wniosków o przymusowe leczenie więźniów z zaburzeniami psychotycznymi pod koniec odbywania kary. Potwierdził to na niedawnym posiedzeniu sejmowej podkomisji do spraw zdrowia psychicznego Mirosław Przybylski z departamentu wykonania orzeczeń i probacji Ministerstwa Sprawiedliwości.

20 marca 2019 r.

W środę w sądzie rejonowym dla Warszawy-Śródmieście ruszył proces wytoczony przez Katarzynę Ankudowicz. Aktorka pozwała Skarb Państwa i władze Warszawy za zanieczyszczone powietrze.

Ruszył kolejny proces o smog20 marca 2019 r.

W środę w sądzie rejonowym dla Warszawy-Śródmieście ruszył proces wytoczony przez Katarzynę Ankudowicz. Aktorka pozwała Skarb Państwa i władze Warszawy za zanieczyszczone powietrze. Uważa, że jej prawo do oddychania czystym powietrzem zostało naruszone.

Polecane

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj

Polecane