Wiadomości z działu: Prawo

21 lipca 2019 r.

Rodzic może legalnie uchylić się od obowiązku alimentacyjnego przede wszystkim jeśli dziecko jest w stanie się samodzielnie utrzymać.

Czy na dziecko które ukończy 18 lat trzeba dalej płacić alimenty?21 lipca 2019 r.

Ukończenie przez dziecko 18. roku życia nie oznacza automatycznego ustania obowiązku alimentacyjnego na jego rzecz. Wbrew obiegowym opiniom świadczenie to nie ustaje również z momentem 26. urodzin dziecka, ukończenia przez nie szkoły czy studiów. Zgodnie z art. 133 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego alimenty należą się dziecku do momentu, w którym będzie ono w stanie utrzymać się samodzielnie.

20 lipca 2019 r.

Upływ terminu liczonego w latach ma miejsce z upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu dniu terminu

Jak liczyć terminy w prawie cywilnym?20 lipca 2019 r.

Termin jest to zawarte w treści czynności prawnej zastrzeżenie, określające miejsce w czasie (data itp.), z którego istnieniem czynność prawna bądź przepisy wiążą nastąpienie pewnych skutków prawnych. O ile konkretna ustawa, orzeczenie sądu, decyzja administracyjna lub czynność prawna nie określa sposobu liczenia terminu, należy go wyznaczać na podstawie następujących zasad zawartych w Kodeksie Cywilnym.

Polecane

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj

Polecane