Wiadomości z działu: Prawo

16 listopada 2018 r.

Każdy kto wejdzie na stronę, a w szczególności podmioty, które prowadzą działalność w zakresie gospodarki odpadami, będą mogły sprawdzić zakres i legalność prowadzonej działalności przez potencjalnych kontrahentów, w tym zbierających, transportujących,sprzedających lub przetwarzających odpady.

W 2020 r. mają ruszyć nowe moduły w elektronicznym rejestrze Bazy Danych o Odpadach16 listopada 2018 r.

24 stycznia 2018 r. uruchomiony został przez Ministerstwo Środowiska, a prowadzony przez marszałków województw, elektroniczny Rejestr-BDO (Bazy Danych o Odpadach). Wpisowi do tego rejestru podlegają wszystkie podmioty (firmy prywatne, komunalne) działające w zakresie gospodarowania odpadami. Ten kto się tam nie znajdzie, nie będzie mógł prowadzić działalności. Wpis to wymóg ustawowy i za jego niewykonanie grożą surowe konsekwencje. 2019 rok to czas przygotowań, przede wszystkim dla twórców systemu.

15 listopada 2018 r.

Ciąg dalszy sporu o SN. KRS chce zaangażować TK

Ciąg dalszy sporu o SN. KRS chce zaangażować TK15 listopada 2018 r.

Krajowa Rada Sądownictwo w końcu przekazała do Naczelnego Sądu Administracyjnego pisma osób, które odwołały się od uchwały KRS o wyborze kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego. Z ustaleń DGP wynika, że rada jednocześnie przekazała własne stanowisko, w którym domaga się oddalenia odwołań, a w przypadku nie uwzględnienia tego wniosku zwraca się do NSA o zadanie pytania prawnego do Trybunału Konstytucyjnego.

15 listopada 2018 r.

Prof. Ewa Łętowska, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku

Łętowska: Przeniesieni nigdy nie utracili sędziowskiego statusu15 listopada 2018 r.

W dodatku Prawnik w DGP z 13 listopada 2018 r. ukazał się artykuł prof. Waldemara Gontarskiego „Europejscy obrońcy polskiej praworządności” będący polemiką z artykułem prof. Zbigniewa Kmieciaka „Postanowienie TSUE to samodzielna podstawa prawna do powrotu sędziów Sądu Najwyższego” umieszczonym w DGP z 5 listopada 2018 r. Z pewnością prof. Kmieciak – jeśli zechce – sam odpowie na krytykę.

15 listopada 2018 r.

Czas na nominacje jest fatalny, a konsekwencje trudne dziś do przewidzenia

Ostatnie powołania do Sądu Najwyższego: Powód do zafrasowania, a nie entuzjazmu15 listopada 2018 r.

Na mocy postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z 19 października 2018 r. w sprawie Komisja v. Polska (C-619/18R) Polska została m.in. zobowiązana do powstrzymania się od wszelkich działań zmierzających do powołania sędziów Sądu Najwyższego (SN) na stanowiska, których dotyczą zaskarżone przepisy, a także do zawieszenia stosowania tych przepisów, czyli ustaw zmieniających SN i wymiar sprawiedliwości.

14 listopada 2018 r.

Projekt został skierowany m.in. do Biura Analiz Sejmowych w celu zasięgnięcia opinii prawnej oraz do konsultacji z organizacjami samorządowymi.

Posłowie nie chcą samorządowej prasy14 listopada 2018 r.

Wydawanie gazet przez władze lokalne narusza wolność słowa, stanowi nieuczciwą konkurencję, umacnia lokalne grupy interesu i jest marnowaniem pieniędzy obywateli – przekonują autorzy projektu, który zakazać ma takich praktyk. Złożyli go w Sejmie posłowie Kukiz’15.

14 listopada 2018 r.

Komentarz dotyczy zmian wprowadzonych do wszystkich trzech ustrojowych ustaw samorządowych: z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (dalej: u.s.g.), z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (dalej: u.s.p.), z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (dalej: u.s.w.).

Nowelizacja samorządowych ustaw ustrojowych [KOMENTARZ]14 listopada 2018 r.

• z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) • z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) • z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 913) wprowadzona ustawą z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. poz. 130 ze zm.) [wyciąg]

Polecane

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj

Polecane