Wiadomości z działu: Prawo

28 listopada 2020 r.

Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy odwołać się do ustawy o finansach publicznych oraz posiłkowo ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Opinię składu orzekającego regionalnej izby obrachunkowej można zaskarżyć jedynie do kolegium28 listopada 2020 r.

Nasz wójt złożył projekt uchwały budżetowej do rady gminy i regionalnej izby obrachunkowej. RIO wydaje specjalną opinię o projekcie uchwały budżetowej i deficycie. Wójt spodziewa się, że opinia ta może być negatywna. Czy można w jakiś sposób ją zakwestionować? Czy tarcza antykryzysowa zmieniła coś w procedurze ubiegania się o opinię?

26 listopada 2020 r.

"Rezolucja Parlamentu Europejskiego stanowi bezprecedensową próbę ingerowania w wewnętrzne i nieobjęte traktatami europejskimi zagadnienia ustrojowe Rzeczypospolitej Polskiej. Posłowie PE swoim działaniem wkraczają w obszar niezależności Trybunału Konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej co stanowi naruszenie trójpodziału władzy, a więc fundamentów demokracji, i nie znajduje żadnego usprawiedliwienia" - powiedziała PAP sędzia Przyłębska.

Prezes TK: Rezolucja PE ws. aborcji to próba ingerowania w nieobjęte traktatami zagadnienia ustrojowe Polski26 listopada 2020 r.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego ws. aborcji stanowi bezprecedensową próbę ingerowania w wewnętrzne i nieobjęte traktatami europejskimi zagadnienia ustrojowe RP. Posłowie PE swoim działaniem wkraczają w obszar niezależności Trybunału Konstytucyjnego co stanowi naruszenie trójpodziału władzy - powiedziała prezes TK Julia Przyłębska.

26 listopada 2020 r.

Na razie nie wiadomo, kto ma objąć funkcję prezesa nowo tworzonego sądu. Pojawiły się jednak plotki, że stanowisko to mogłoby przypaść obecnej prezes SR w Sosnowcu – Małgorzacie Hencel-Święczkowskiej. Prywatnie jest ona żoną Bogdana Święczkowskiego, prokuratora krajowego, zastępcy prokuratura generalnego, a więc Zbigniewa Ziobry.

Będzie nowy sąd okręgowy26 listopada 2020 r.

Od 1 lipca przyszłego roku na mapie polskiego sądownictwa ma się znaleźć, zgodnie z wolą ministra sprawiedliwości, nowy sąd okręgowy – w Sosnowcu. Pojawiają się przypuszczenia, że na jego czele może stanąć żona Bogdana Święczkowskiego.

Polecane

Polecane