Wiadomości z działu: Prawo

6 czerwca 2020 r.

Podobne stanowisko przedstawiło Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

Deklaracja śmieciowa bez faktycznych adresów osób zameldowanych w gminie 6 czerwca 2020 r.

Nasza gmina dostosowuje uchwałę w sprawie deklaracji na odpady do nowych przepisów. Wójt chce wprowadzić zapis, zgodnie z którym w razie rozbieżności między liczbą osób zameldowanych w danej nieruchomości a liczbą wskazaną w deklaracji mieszkańcy będą musieli złożyć wykaz dokumentów potwierdzających zamieszkanie w innej gminie lub innym kraju niż miejsce zameldowania. Robimy to w trosce o stan finansów gminy, bo często mieszkańcy unikają ponoszenia opłat i zaniżają liczbę osób rzeczywiście zamieszkujących pod danym adresem. Czy takie zapisy będą zgodne z prawem i uchwała nie zostanie podważona?

Polecane

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj

Polecane