Wiadomości z działu: Prawo

30 września 2020 r.

Odrębne profile zaczynają też zakładać rady gmin. Jak to zrobić i na co uważać – o tym rozmawiają dzisiaj przedstawiciele gminy Modrzewiec-Letnisko.

Rada z własnym profilem na Facebooku, miasto z odrębnym, czyli gminne podbijanie sieci ?30 września 2020 r.

Dziś nie ma już gminy bez strony internetowej, coraz trudniej znaleźć też takie, które nie mają własnego profilu na Facebooku. Internetowi liderzy rozprzestrzenili się w sieci znacznie bardziej – są obecni na Twitterze, Instagramie, a nawet na YouTubie. Takich tematycznych miejsc w sieci jedno miasto ma nieraz nawet kilka. Odrębne profile zaczynają też zakładać rady gmin. Jak to zrobić i na co uważać – o tym rozmawiają dzisiaj przedstawiciele gminy Modrzewiec-Letnisko.

30 września 2020 r.

Zatem każdy budynek posiadający więcej niż dwa lokale mieszkalne będzie budynkiem wielorodzinnym i tym samym wielolokalowym.

Niesolidność jednej osoby nie może powodować odcięcia wody pozostałym współwłaścicielom budynku30 września 2020 r.

Miejska spółka wodociągowa poinformowała mieszkańców kamienicy, że odetnie im wodę z powodu zaległości w płatnościach. Kamienica jest przedmiotem współwłasności – każdy z sześciu współwłaścicieli ma swój lokal i osobną umowę ze spółką wodociągową. Pięciu z nich płaci za wodę w terminie; jeden nie płaci od wielu lat. Spółka może w jednym z dwóch pionów (w którym jest niepłacący współwłaściciel) przeprowadzić instalacje tak, by płacący otrzymywali wodę. Ale wybrała inne rozwiązanie – chce odciąć od wody wszystkich lokatorów w obu pionach. Czy może to zrobić?

30 września 2020 r.

Projekt nowelizacji ustawy, dostępny na stronach Rządowego Centrum Legislacji, trafił właśnie do konsultacji społecznych. Celem zmian jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego rozporządzenia nr 2017/2394 Parlamentu Europejskiego i Rady z 2 grudnia 2017 r. w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów (tzw. rozporządzenia CPC).

Rząd chce, by UOKiK mógł blokować strony, naruszające prawa konsumentów30 września 2020 r.

 Wprowadzenie możliwości blokowania przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) stron internetowych w przypadku, gdy zamieszczane tam informacje naruszałyby prawa konsumentów zakłada projekt nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Prezes Urzędu ma otrzymać też kompetencje potwierdzenia tożsamości osób zaangażowanych w przepływ środków finansowych i danych, oraz informacji o rachunkach bankowych i własności stron internetowych.

30 września 2020 r.

Zgodnie z art. 35 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tereny, których przeznaczenie zmienia plan miejscowy, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy, aż do ich zagospodarowania zgodnie z tym planem. Chyba że w planie ustalono inny sposób ich tymczasowego zagospodarowania.

Kłopotliwa dzierżawa gminnych działek inwestycyjnych na inne cele. A wszystko przez lukę w prawie30 września 2020 r.

Brak jest przepisu, który zobowiązywałby samorząd do wydzierżawiania nieruchomości wyłącznie na cele zgodne z zapisami planu miejscowego. Powstaje jednak pytanie , czy tereny, których przeznaczenie zostało zmienione w akcie planistycznym, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy? Niektórzy eksperci mają wątpliwości

30 września 2020 r.

Zdaniem wojewody lubelskiego przez obowiązek określenia w planie miejscowym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową ustawodawca rozszerzył niektóre przywileje osób niepełnosprawnych na inne tereny niż drogi publiczne.

W planie miejscowym musi być określona minimalna liczba miejsc do parkowania30 września 2020 r.

Jestem radnym w mieście w województwie małopolskim. Burmistrz w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w stosunku do terenu zabudowy usługowej z częścią mieszkalną określił zasady realizacji miejsc postojowych. Wynika z nich, że na tym terenie należy zorganizować nie mniej niż jedno miejsce postojowe na 40 mkw. powierzchni usług. Ponadto nie przewiduje się organizacji miejsc parkingowych dla właścicieli pojazdów posiadających kartę parkingową. Czy takie postanowienia są prawidłowe?

Polecane

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj

Polecane