Wiadomości z działu: Prawo

9 kwietnia 2020 r.

pusta sala koncertowa

"Kultura w sieci": Sprawdź, dla kogo program stypendialny, a dla kogo dotacyjny9 kwietnia 2020 r.

Prowadzę działalność gospodarczą, chciałem skorzystać z programu „Kultura w sieci”, czyli dofinansowania z ministerstwa kultury i dziedzictwa narodowego. Czy powinienem składać wniosek jako osoba fizyczna o kwotę 3000 zł, czy też jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na ten wyższy pułap? Czy mogę sobie wybrać, czy jestem zmuszony  - prowadząc działalność gospodarczą -  do wpasowania się w tę drugą opcję dla przedsiębiorców z zakresu kultury - pyta nasz czytelnik. Odpowiada ekspertka w ramach akcji Prawnicy Pro Bono.

9 kwietnia 2020 r.

Jedną ze znacznych zmian związanych z kolejną modyfikacją prawa upadłościowego jest wprowadzenie nowych trybów w upadłości konsumenckiej. Preferowanym przez ustawodawcę trybem będzie oddłużenie osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w drodze zawarcia układu na zgromadzeniu wierzycieli, bez ogłaszania upadłości.

Nowy tryb upadłości konsumenckiej – postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli9 kwietnia 2020 r.

Jedną ze znacznych zmian związanych z kolejną modyfikacją prawa upadłościowego jest wprowadzenie nowych trybów w upadłości konsumenckiej. Preferowanym przez ustawodawcę trybem będzie oddłużenie osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w drodze zawarcia układu na zgromadzeniu wierzycieli, bez ogłaszania upadłości.

9 kwietnia 2020 r.

Konstytucja RP obowiązuje i wszystkie ograniczenia zawartych w niej praw powinny być poddane testowi na celowość i proporcjonalność; czy są one uzasadnione zaistniałą sytuacją nadzwyczajną i we właściwym stopniu służą jej zniesieniu? Z tego też powodu organy władzy publicznej nie są zwolnione z udzielania informacji publicznej, nie są zaś prawnie związane terminem jej udzielenia.

Zaleśny: Nie znajduję uzasadnienia konstytucyjnego dla wyłączenia biegu terminów udzielania informacji publicznej [WYWIAD]9 kwietnia 2020 r.

- Wyłączenie biegu terminów nie oznacza, że organy zostały zwolnione z obowiązku udzielania informacji publicznej. Wciąż ma on zastosowanie. Prawo do informacji publicznej jest konstytucyjnym prawem obywateli (art. 61 konstytucji) i chociażby z samego tego tytułu nie może zostać wyłączone - mówi w rozmowie z DGP dr hab. Jacek Zaleśny konstytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego.

9 kwietnia 2020 r.

Sejm

"Już wiemy nad czym głosujemy", czyli nocne harce w Sejmie wokół koronawirusa9 kwietnia 2020 r.

Już wiemy, nad czym głosujemy – nie krył radości Henryk Kowalczyk, przewodniczący sejmowej komisji finansów publicznych. Wszyscy odetchnęli z ulgą. Szkopuł w tym, że w chwili, gdy poseł wypowiedział te słowa, rozpoczęła się szósta godzina prac sejmowej komisji. Całość wyglądała niczym dobry kabaret. Niestety, nie wiadomo, czy należy się śmiać – bądź co bądź decydowano o kształcie kolejnej specustawy koronawirusowej (nazywanej tarczą 2.0).

Polecane

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj

Polecane