Testamenty

16 października 2015 r.

Od umyślnego zaniżenia wartości wykazu należy odróżnić pomyłkę przy jego przygotowywaniu

Zmiany w prawie spadkowym: Wykaz kontra spis inwentarza16 października 2015 r.

Jedną z najważniejszych zmian, które wchodzą w życie, jest wprowadzenie instytucji wykazu inwentarza. Dotychczas funkcjonował jedynie spis inwentarza – oficjalny dokument przygotowywany przez komornika, niestety dość drogi. Ustawodawca uznał, że należy zaufać obywatelom, w związku z czym spadkobiercy będą mogli sporządzić prywatny wykaz. Dzięki temu w wielu przypadkach uda się zaoszczędzić pieniądze, a także ograniczone zostaną formalności.

17 września 2015 r.

Spółka cywilna (sc) rozlicza się ze spadkobiercami wspólnika, ale zanim to nastąpi, muszą oni dopełnić w sądzie lub u notariusza formalności związanych z ustaleniem ich praw do spadku i jego objęciem.

Spadkobierca zmarłego wspólnika spółki cywilnej nie musi wstąpić w jego prawa17 września 2015 r.

Ojciec pana Janusza niedawno zmarł. Dopiero z papierów, które pozostawił, rodzina dowiedziała się, że był wspólnikiem w spółce cywilnej, która dosyć dobrze prosperuje i przynosi zysk. Spadkobiercy chcą otrzymać ze spółki pieniądze należne zmarłemu i domagają się podziału wspólnego majątku wspólników. – Czy zanim podzielimy się udziałem i zyskiem w spółce, najpierw powinniśmy przeprowadzić postępowanie spadkowe – pyta pan Janusz.

15 września 2015 r.

Zniszczenie wypisu aktu notarialnego lub protokołu treści testamentu alograficznego wywołuje również skutki odwołania testamentu

W jaki sposób odwołać testament?15 września 2015 r.

Za pomocą testamentu spadkodawca rozporządza swoją ostatnią wolą na wypadek śmierci. W ten sposób zgromadzony majątek rozdzielony może zostać nie tylko pomiędzy najbliższą rodzinę, lecz również inne bliskie osoby dla zmarłego. Należy pamiętać, że sporządzony już testament, można odwołać.

7 września 2015 r.

W razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe z całego swojego majątku, ale tylko do wysokości ustalonego w wykazie inwentarza lub w spisie inwentarza stanu czynnego spadku

Długi spadkowe na nowych zasadach7 września 2015 r.

Obawiam się, że spadek, który najprawdopodobniej już wkrótce odziedziczę, będzie zadłużony i mimo przyjęcia go z dobrodziejstwem inwentarza będę musiała uregulować długi, przynajmniej do pewnej wysokości. Nie chcę go jednak odrzucić – masa spadkowa obejmuje kilka cennych rodzinnych pamiątek, które pragnę zatrzymać – pisze pani Marta. – Czy regulacje zawarte w nowych przepisach spadkowych pozwolą objąć zadłużony spadek na korzystniejszych zasadach? Czy wierzyciel zmarłego może domagać się sporządzenia spisu inwentarza, nawet gdy sama to zrobię – pyta czytelniczka

24 sierpnia 2015 r.

Aby testament ustny był ważny, spadkodawca powinien oświadczyć ostatnią wolę ustnie przy jednoczesnej obecności co najmniej trzech świadków.

Jak sporządzić ważny testament ustny?24 sierpnia 2015 r.

Mama pani Aldony jest ciężko chora. Jej stan się pogarsza. Starsza pani postanowiła rozporządzić swoim majątkiem i zabezpieczyć przede wszystkim córkę, która opiekuje się nią i razem z nią mieszka. Nie chce nic pozostawiać synowi, który nawet jej nie odwiedza. Z powodu stanu zdrowia nie może napisać własnoręcznie testamentu ani pojechać do notariusza. Chciała podyktować testament sąsiadce i tylko go podpisać, ale ta wyjaśniła, że taki dokument nie będzie ważny i zaproponowała, aby swoją ostatnią wolę wyraziła przy świadkach. Czego powinna się wystrzegać przy sporządzaniu takiego testamentu, aby pominięty syn go nie zakwestionował?

17 sierpnia 2015 r.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego wiąże 25 państw członkowskich UE, w tym Polskę.

Rewolucja w spadkach transgranicznych: Co z pieniędzmi odziedziczonymi za granicą?17 sierpnia 2015 r.

Nowe regulacje, które dziś weszły w życie, oznaczają, że spadek po polskim obywatelu, który w dniu śmierci przebywał na terenie określonego kraju i miał z nim ścisły i stabilny związek, będziemy nabywać odpowiednio według prawa tego kraju. Chyba że zmarły zamieścił w testamencie zastrzeżenie, że chce aby dziedziczenie po nim odbywało się wedle zasad prawa polskiego.

13 sierpnia 2015 r.

Propozycję zmiany prawa w tej kwestii wypracowano w ministerialnej komisji kodyfikacyjnej prawa cywilnego we współpracy ze środowiskiem notarialnym.

Notariusze: Dotychczas ok. 400 tys. aktów poświadczenia dziedziczenia13 sierpnia 2015 r.

"Notariat obecnie wydaje takie poświadczenia w 30 proc. spraw spadkowych, ponad 70 proc. takich spraw mają sądy. Najwięcej aktów poświadczenia dziedziczenia notariusze wydają w dużych miastach" - zaznaczył notariusz Tomasz Kot. Dodał, że te 30 proc. to - jego zdaniem - bardzo dużo, bo to nadal stosunkowo nowe rozwiązanie w polskim prawie.

Polecane

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj

Polecane