Testamenty

28 czerwca 2019 r.

Sporządzenie testamentu jest czynnością osobistą, ponieważ nie można go sporządzić przez pełnomocnika.

Kiedy testament jest ważny [PORADNIK]28 czerwca 2019 r.

Jeżeli testament został sporządzony z zachowaniem wszystkich wymogów przewidzianych przez prawo spadkowe (np. nie naruszono przepisów dotyczących jego formy i zawiera rozporządzenie tylko jednego spadkodawcy), to jest ważny, mimo że np. do dziedziczenia została w nim powołana osoba, która już nie żyje. Nawet jeśli testator wie o zgonie, nie musi uaktualniać dokumentu.

23 czerwca 2019 r.

Gdy przedłożony w sądzie, u notariusza lub innym spadkobiercom testament jest sfałszowany, osoba, która go podrobiła lub się nim posłużyła, będzie podlegała odpowiedzialności karnej.

Fałszywy testament [SKUTKI, SANKCJE]23 czerwca 2019 r.

Zdarza się, że bardziej podstępni spadkobiercy starają się wzbogacić kosztem pozostałych. Aby osiągnąć taki rezultat, podejmują bezprawne działania mające na celu ukrycie rzeczywistej woli testatora. W skrajnych przypadkach dochodzi nawet do stworzenia fikcyjnego dokumentu i posłużenia się nim następnie w sądzie lub u notariusza.

22 czerwca 2019 r.

Zmiany dotyczą wszystkich, którzy sprzedają odziedziczone nieruchomości po 1 stycznia 2019 r. Nie liczy się przy tym data spadkobrania.

Sprzedaż odziedziczonego mieszkania bez podatku [KIEDY SPRZEDAĆ, JAK LICZYĆ TERMIN]22 czerwca 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r. wielu właścicieli odziedziczonych mieszkań lub działek nie musi czekać 5 lat, by sprzedać je i uniknąć obowiązku zapłaty podatku dochodowego. Tego dnia weszły w życie nowe przepisy podatkowe, które zmieniają sposób obliczania okresu, po upływie którego można zbyć nieruchomość bez konieczności rozliczania się z fiskusem.

6 marca 2019 r.

Sporządzenie testamentu jest czynnością osobistą, ponieważ nie można go sporządzić przez pełnomocnika.

Testament własnoręczny a notarialny [JAK SPORZĄDZIĆ TESTAMENT - WZÓR]6 marca 2019 r.

Tylko trzynastu na stu Polaków powyżej 50 roku życia napisało testament. Częściej testamenty piszą kobiety. Mając do wyboru testament własnoręczny lub notarialny, więcej niż 7 na 10 badanych decyduje się na ten drugi, odwiedzając notariusza. Ci zaś, którzy napisali testament w domowym zaciszu (własnoręczny) twierdzą, że taki dokument wystarczy, aby przekazać spadkobiercom to, co posiadają (69 proc.).

22 sierpnia 2016 r.

Osoba powołana do dziedziczenia w testamencie, która nie żyje w chwili otwarcia spadku, nie może być spadkobiercą, nawet jeśli zmarła tylko kilka godzin przed śmiercią spadkodawcy

Testament jest ważny, nawet gdy testator przeżył spadkobiercę22 sierpnia 2016 r.

Dziadek spisał testament, ale jedna z wymienionych w nim osób już zmarła. Namawiamy go, aby uaktualnił dokument, ale on nie chce nic zmieniać, mimo że wskazał w nim swoje rodzeństwo w podeszłym wieku i zachodzi obawa, że niektóre osoby przeżyje. Dzieci zmarłego spadkobiercy testamentowego dowiedziały się, że nie mogą dziedziczyć w jego miejsce, bo tego zabraniają przepisy prawa spadkowego. Komu więc przypadnie ta część spadku, jeśli dziadek nie uaktualni testamentu – pyta pani Teresa. – Czy jest ważny, skoro jedna z wymienionych w nim osób zmarła jeszcze przed spadkodawcą, a być może przeżyje on również część pozostałych – zastanawia się czytelniczka

6 lipca 2016 r.

Wszystkie sposoby sporządzenia „ostatniej woli” mają taka samą moc prawną i wywierają takie same skutki.

Testamenty: Lepiej sporządzić samemu, czy skorzystać z pomocy notariusza?6 lipca 2016 r.

Jestem wdową, mam trójkę dzieci, ale wszystkie od lat mieszkają i pracują za granicą – pisze pani Stanisława. – Chciałabym im przekazać pamiątki rodzinne, tzn. numizmaty, białą broń i portrety, ale uważam, że największą część mojego majątku, w skład którego wchodzą różne nieruchomości, powinnam pozostawić kuzynce, która opiekuje się mną od kilku lat. Waham się, jak mam postąpić: czy wystarczy, że sama napiszę testament, czy lepiej będzie, jeśli skorzystam z pomocy notariusza – zastanawia się czytelniczka.

6 marca 2016 r.

dobrze sporządzony testament daje możliwość pokierowania dalszymi losami zgromadzonego przez nas majątku

Czy można sporządzić testament małżeński lub testament wzajemny?6 marca 2016 r.

Zdarza się, że ze względów organizacyjnych, darzący się wielkim zaufaniem małżonkowie chcą spisać wspólny testament. Jedni wolą oszczędzić sobie problemów, jakie mogłyby wyniknąć z dzielenia majątku pomiędzy dzieci, zostawiając tę kwestię na czas po swojej śmierci. Inni nie posiadają dzieci i wolą, by wspólny dorobek życia pozostał do dyspozycji męża czy żony, niż gdyby miał trafić w ręce dalszych krewnych. Wielu może po prostu nie orientować się, w jaki sposób rozrządza się majątek wspólny na wypadek śmierci.

10 lutego 2016 r.

Wnioskodawca może np. zaskarżyć postanowienie, jeśli sąd spadku odmówi żądaniom zawartym we wniosku i nie zobowiąże spadkobiercy do wyjawienia przedmiotów spadkowych

Rodzina chce ukryć schedę przed innymi spadkobiercami? Warto złożyć wniosek do sądu10 lutego 2016 r.

Przed śmiercią rodzice zamieszkali u naszej siostry, a po sprzedaniu domu przewieźli do niej najcenniejsze meble i obrazy – pisze pan Michał w imieniu swoim i brata. – Postanowiliśmy podzielić odziedziczone po rodzicach rzeczy i spłacić ich długi. Jednak siostra nie chce nas wpuścić do mieszkania, abyśmy mogli zabrać swoją część spadku. Wprawdzie został sporządzony spis inwentarza, ale mamy wątpliwości, czy obejmuje wszystkie przedmioty. Naszym zdaniem zabrakło w nim dwóch cennych obrazów, które jeszcze niedawno widzieliśmy u rodziców. Czy możemy zmusić siostrę, aby je oddała – pyta czytelnik

1 listopada 2015 r.

Testament

Testament przydatny w dziedziczeniu1 listopada 2015 r.

Spadkobiercą można zostać na podstawie ustawy lub wskutek dziedziczenia testamentowego. Przepisy kodeksu cywilnego określają, że dziedziczenie ustawowe co do całości spadku następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy albo gdy żadna z osób, które powołał, nie chce lub nie może być spadkobiercą. To zaś oznacza, że powołany do dziedziczenia z testamentu ma pierwszeństwo przed osobami, które by dziedziczyły na podstawie ustawy.

18 października 2015 r.

Przyczyna wydziedziczenia uprawnionego do zachowku powinna wynikać z treści testamentu

Zachowek: Komu przysługuje i w jaki sposób dochodzić swoich praw18 października 2015 r.

Zachowek to część spadku przysługująca najbliższym krewnym zmarłego. Celem zachowku jest ochrona najbliższych członków rodziny – zapewnienie im zabezpieczenia finansowego niezależnie od woli spadkodawcy, a nawet wbrew jego woli. Roszczenie finansowe – czyli kwota o jaką mogą się ubiegać spadkobiercy – odpowiada określonemu ułamkowi wartości udziału w spadku, który by im przypadł w wyniku dziedziczenia ustawowego.

18 października 2015 r.

Winę za zadłużanie się osób starszych ponoszą po części firmy.

Od dzisiaj lepsza ochrona spadkobierców dziedziczących długi zamiast majątku18 października 2015 r.

Spadkobiercy, którzy zamiast majątku odziedziczą długi, są od dziś lepiej chronieni. Jeśli w ciągu 6 miesięcy nie złożą oświadczenia o odrzuceniu spadku, będą odpowiadali jedynie do wysokości długu, a nie jak dotychczas całym swoim majątkiem. Zmiany w przepisach mają zapobiec ludzkim tragediom, prowadzącym w najgorszym wypadku do utraty miejsca zamieszkania przez rodzinę pozostałą po zmarłym dziadku czy babci - tłumaczy notariusz Anna Dańko-Roesler.

Polecane

Polecane