Deregulacja

3 lipca 2012 r.

Michał Królikowski, dr hab. nauk prawnych, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego FOT. WOJCIECH GÓRSKI

Deregulacja: Notariusz bez asesury? Czemu nie3 lipca 2012 r.

Asesura jest wartością. Nie może być jednak tak, że w pewnym momencie zdobycie uprawnienia do prowadzenia kancelarii jest zależne tylko od znalezienia lub utrzymania zatrudnienia u notariusza, który czuje na karku oddech konkurencji. Dla tych osób trzeba zbudować inną drogę. I jest nią powołanie na czas określony - mówi Michał Królikowski, dr hab. nauk prawnych, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego.

29 czerwca 2012 r.

Gdy rada gminy nie wprowadzi egzaminu dla taksówkarzy, licencja będzie wydawana każdemu, kto spełni wymagania formalne.

Deregulacja: Licencje dla taksówkarzy zostają, bez egzaminu29 czerwca 2012 r.

Jest już ostateczny projekt ustawy deregulacyjnej. Dziś odbywa się konferencja uzgodnieniowa na jej temat. W części dotyczącej taksówkarzy Ministerstwo Sprawiedliwości ostatecznie zrezygnowało z pomysłu zastąpienia licencji wpisem do rejestru prowadzonego przez gminę. Decyzję o szkoleniach i egzaminach dla taksówkarzy scedowano na samorządy.

29 czerwca 2012 r.

Nowy typ asesury budzi również wątpliwości co do swojej konstytucyjności.

Będzie nowy typ asesury notarialnej? "To kpina z deregulacji"29 czerwca 2012 r.

Instytucja bez szans na powodzenie, niezgodna z konstytucją, kpina z idei deregulacji – tak o propozycji Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczącej wprowadzenia nowego typu asesury notarialnej mówią prawnicy, przedsiębiorcy i sami notariusze. Ich zdaniem pomysł, aby obok obecnie funkcjonującej asesury powstał nowy twór – asesor prowadzący kancelarię notarialną – jest pozbawiony sensu.

28 czerwca 2012 r.

Łatwiejszy dostęp do podpisu elektronicznego28 czerwca 2012 r.

Przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki pakiet deregulacyjny, poza wieloma innymi, proponuje też zmiany w ustawie o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2001 r. nr 130, poz. 1450). Dzisiaj każdy podmiot świadczący usługi certyfikacyjne (czyli – upraszczając – każdy wystawca e-podpisu) musi przed zawarciem umowy uzyskać od usługobiorcy pisemne potwierdzenie tego, że zapoznał się z informacjami m.in. dotyczącymi skutków posługiwania się certyfikatami.

Polecane

Polecane