Deregulacja

28 kwietnia 2014 r.

Kasprzycka: Cudowne rozmnożenie marynarzy28 kwietnia 2014 r.

Dawno temu Donald Tusk siedział z Jarosławem Gowinem. Za plecami mieli planszę pokazującą nasz kraj na tle innych, pod względem liczby zawodów, do których dostęp jest reglamentowany. Wyglądało to żałośnie: do bycia gorszymi od Niemiec czy Wielkiej Brytanii przywykliśmy, ale żeby wyprzedziła nas Rumunia? Zgodnie z tamtymi danymi w Polsce regulowany był dostęp do 380 zawodów. U liderów – Łotwy i Estonii – jedynie 50.

19 kwietnia 2014 r.

Deregulacja zawodów

Druga transza deregulacji – co sądzą o niej samorządy zawodowe?19 kwietnia 2014 r.

Sejm uchwalił 4 kwietnia drugą transzę deregulacji (obejmie 91 zawodów). Zmiany dotyczą przede wszystkim dostępu do zawodów finansowych (m.in. doradcy podatkowego, biegłego rewidenta) oraz m.in. zawodu architekta i urbanisty. Sprawdziliśmy co o deregulacji sądzą szefowie samorządów zawodowych, których zmiany w prawie będą dotyczyć.

1 stycznia 2014 r.

Praca

Pośrednik w obrocie nieruchomościami i przewodnik turystyczny - to kolejne zderegulowane zawody1 stycznia 2014 r.

Nie będzie już licencji na wykonywanie zawodów pośrednika w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości oraz przewodnika turystycznego. Dziś wchodzą w życie kolejne zapisy ustawy deregulacyjnej. To jednak nie kolejna transza, a część pierwszej, która miała dłuższy okres wejścia w życie - tłumaczy Grzegorz Płatek z departamentu strategii deregulacji Ministerstwa Sprawiedliwości.

18 października 2013 r.

Konsultacje online mają poprzedzić IV transze deregulacji

Deregulacja: obywatele zainicjują zmiany w prawie18 października 2013 r.

Resort sprawiedliwości otwiera się na udział obywateli i organizacji w procesie stanowienia prawa. Wyrazem nowej tendencji ma być przygotowanie IV transzy deregulacji poprzez przeprowadzenie sondażowych konsultacji online. Każdy w ich ramach będzie mógł wypełnić ankietę i wskazać, jakie obszary prawa wymagają jeszcze zmian. To zasadnicza zmiana podejścia do sposobu tworzenia prawa, bo dotąd prace nad trzema transzami deregulacji opierały się na analizach problemów wskazywanych przez urzędników.

26 września 2013 r.

archtekt

Deregulacja: samorządy budowlane walczą o członków26 września 2013 r.

Architekci chcą, aby ich szeregi zasilili członkowie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (PIIB). Takie wnioski płyną z wystąpień przedstawicieli Izby Architektów RP podczas wtorkowego wysłuchania publicznego w Sejmie, które dotyczyło prac nad drugą transzą deregulacyjną. Przedstawiona tam została propozycja nowego brzmienia art. 5 ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 932).

4 września 2013 r.

Prawo

Deregulacja: kasację sporządzi aplikant radcowski4 września 2013 r.

Kasację na zasadzie wyjątku może sporządzić aplikant adwokacki. Tak wynika z ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz.U. z 2013 r. poz. 829 – dalej ustawa deregulacyjna), która weszła w życie 23 sierpnia 2013 r. I na takim stanowisku stoi również Ministerstwo Sprawiedliwości. Adwokaci łapią się za głowę i pytają: czy ktoś tu zapomniał o ustanowionej w prawie o adwokaturze generalnej zasadzie, że aplikant adwokacki nie może zastępować adwokata przed Sądem Najwyższym?

Polecane

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj

Polecane