Deregulacja

5 sierpnia 2019 r.

Inna nowość to traktowanie osób fizycznych prowadzących biznes jak konsumentów. Będą oni mogli zareklamować kupioną drukarkę lub telewizor na dokładnie takich samych zasadach, na jakich robi to każdy konsument.

Przyjazne prawo wygrywa wyścig z czasem5 sierpnia 2019 r.

Kolejny pakiet deregulacyjny, nazywany pakietem „Przyjazne Prawo”, został w ostatnią środę uchwalony przez Sejm, a lada chwila trafi na biurko prezydenta do podpisu. Senat z obszerną ustawą, zmieniającą 66 aktów prawnych, zapoznał się w ciągu dwóch dni. Parlamentarzyści nie dopatrzyli się ani jednego błędu w uchwalonym przez Sejm akcie.

24 marca 2015 r.

Trybunał podkreślił, że w państwach członkowskich UE nie obowiązuje jeden model dostępu do zawodów regulowanych, a zmiana statusu prawnego zawodu urbanisty w Polsce i uzależnienie wykonywania czynności z zakresu urbanistyki wyłącznie od spełnienia wymogu wykształcenia, nie jest rozwiązaniem nieznanym innym państwom członkowskim Unii Europejskiej

TK: Otwarcie zawodu urbanisty zgodne z konstytucją24 marca 2015 r.

Wniosek ws. zbadania zgodności z konstytucją otwarcia zawodu urbanisty oraz zniesienia samorządu zawodowego urbanistów złożyła grupa posłów PiS. Chodzi o uchwaloną w 2014 r. ustawę o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Według wnioskodawców część przepisów ustawy nie jest zgodna z konstytucją. Jak podkreślili urbaniści korzystali z indywidualnego prawa do wykonywania zawodu oraz kolektywnego prawa do posiadania samorządu zawodowego. Odebranie tych praw przez ustawodawcę należy uznać za naruszenie zasady ochrony praw nabytych.

23 października 2014 r.

Sejm odrzucił wszystkie pięć poprawek klubu PiS

Sejm przyjął czwartą transzę deregulacji gospodarki23 października 2014 r.

Ustawa wprowadza też m.in. jednoznaczną zasadę określania wartości pieniężnej nieodpłatnego świadczenia z tytułu wykorzystania samochodu służbowego do celów prywatnych, zastępującą obecny niejasny system rozliczania podatku z tego tytułu. Dzięki temu przedsiębiorca nie będzie musiał szczegółowo rejestrować prywatnych wyjazdów, by później prawidłowo się rozliczyć.

Polecane

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj

Polecane