Piotr Łaska doradza inwestorom, developerom i spółkom budowlanym oraz najemcom komercyjnym w związku z kwestiami dotyczącymi nieruchomości, funduszy inwestycyjnych i budownictwa. Prowadził liczne transakcje z zakresu nieruchomości komercyjnych oraz transakcje handlowe. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie badań due diligence, przygotowywania projektów umów oraz prowadzenia negocjacji. Prowadził także szereg postępowań sądowych i arbitrażowych związanych z nabywaniem nieruchomości oraz procesem budowlanym.

Piotr Łaska

Piotr Łaska

źródło: Materiały Prasowe

Karolina Bąk specjalizuje się w prawie cywilnym, w szczególności w prawie nieruchomości, oraz prawie handlowym. Doradza polskim i międzynarodowym klientom działającym w sektorze nieruchomości. Posiada doświadczenie w prowadzeniu postępowaniach spornych przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi.

Karolina Bąk

Karolina Bąk

źródło: Materiały Prasowe

PS