Jest niezrozumiałe, że recydywista, który w dniu wyjścia z zakładu karnego dokonuje, po raz kolejny, okrutnego przestępstwa na bezbronnym dziecku, wyrokiem Sądu Okręgowego w Toruniu otrzymuje, jak za taki czyn, zdecydowanie zbyt łagodną karę. Autorytet wymiaru sprawiedliwości i troska o bezpieczeństwo Polaków, wymagają od wymiaru sprawiedliwości w takich przypadkach zdecydowanej postawy i wymierzania znacznie surowszych kar.

Zwłaszcza gdy ofiarami są dzieci. Dlatego Prokurator Generalny zdecydował się na osobistą interwencję i wydał polecenie złożenia apelacji w zakresie orzeczonej kary - celem jej zaostrzenia. Dodatkowo informujemy, że na polecenie Zbigniewa Ziobro w Ministerstwie Sprawiedliwości toczą się prace nad zaostrzeniem kodeksu karnego za popełnianie najokrutniejszych przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu i wolności - czytamy w komunikacie.