Dayli Polska to sieć drogerii zlokalizowanych na terenie całego kraju. Zarząd spółki, chcąc ratować przedsiębiorstwo przed upadłością, na początku roku złożył w krakowskim sądzie restrukturyzacyjnym wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego. Jest to pierwsze postępowanie sanacyjne w Polsce, czyli procedura naprawcza prowadzona na podstawie nowych przepisów ustawy Prawo restrukturyzacyjne.

PS