Zgodnie z art. 359 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014r. poz. 121) odsetki od sumy pieniężnej muszą wynikać z:

  • czynności prawnej,
  • ustawy,
  • orzeczenia sądu,
  • decyzji innego właściwego organu.

Przepisy o odsetkach ustawowych stosuje się, gdy strony nie ustaliły wysokości należności w inny sposób. Ustawodawca nie zostawił dowolności przedmiocie maksymalnej wysokości odsetek. Dopuszczalną granicą jest czterokrotność wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego.

Zobacz, z jakich jeszcze kalkulatorów możesz skorzystać na gazetaprawna.pl