Kalkulator odsetek ustawowych pozwala sprawdzić wysokość odsetek, które mamy zapłacić lub otrzymać. Wystarczy wpisać wysokość zaległości oraz ilość dni, by dowiedzieć się jaką kwotę jesteśmy winni lub powinniśmy otrzymać od dłużnika.

Zgodnie z art. 359 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014r. poz. 121) odsetki od sumy pieniężnej muszą wynikać z:

  • czynności prawnej,
  • ustawy,
  • orzeczenia sądu,
  • decyzji innego właściwego organu.

Przepisy o odsetkach ustawowych stosuje się, gdy strony nie ustaliły wysokości należności w inny sposób. Ustawodawca nie zostawił dowolności przedmiocie maksymalnej wysokości odsetek. Dopuszczalną granicą jest czterokrotność wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego.

Zobacz, z jakich jeszcze kalkulatorów możesz skorzystać na gazetaprawna.pl