"Mamy bardzo duże wątpliwości co do zgodności z konstytucją kodeksu wyborczego. Przygotowujemy skargę do Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie" - powiedział Błaszczak. Nie chciał jednak przedstawić szczegółów wniosku do TK.

"Niebawem wniosek zostanie złożony do Trybunału Konstytucyjnego. Mamy zastrzeżenia m.in., co do formy przyjęcia tej ustawy" - dodał Błaszczak.

Jak poinformował, w imieniu klubu PiS zwrócił się do marszałka Sejmu o wycofanie z porządku obrad rozpoczynającego się we wtorek posiedzenia Sejmu przygotowanego przez PJN projektu zmian w Kodeksie wyborczym, który zakłada wprowadzenie zakazu publikacji płatnych ogłoszeń i audycji wyborczych w prasie, radiu i telewizji.

"Kodeks wyborczy został podpisany, ale jeszcze nie został opublikowany. Uważamy, że nie ma sensu go zmieniać jeszcze przed opublikowaniem w jakimś ekstraordynaryjnym trybie" - uzasadnił Błaszczak.

W połowie stycznia prezydent Bronisław Komorowski podpisał kodeks wyborczy, który wprowadza m.in. jednomandatowe okręgi wyborcze w wyborach do Senatu. Kodeks przewiduje też możliwość dwudniowego głosowania, które - w myśl nowych przepisów - ma charakter fakultatywny. O tym, czy wybory będą trwały jeden czy dwa dni, zdecyduje osoba je zarządzająca, czyli np. w przypadku wyborów samorządowych będzie to premier, prezydenckich - marszałek Sejmu, parlamentarnych - prezydent.

Kodeks reguluje również kwestie parytetów na listach wyborczych. Przewiduje, że nie mniej niż 35 proc. kobiet i nie mniej niż 35 proc. mężczyzn musi znaleźć się na liście wyborczej, aby została ona zarejestrowana.

Kodeks zakłada także udogodnienia dla wyborców przebywających za granicą: będą oni mogli głosować korespondencyjnie. Osoba chcąca skorzystać z takiej możliwości, będzie musiała zawiadomić o tym właściwego konsula do 15 dnia przed dniem wyborów. Będzie można to zrobić ustnie, pisemnie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Wymogiem jest także wpisanie do spisu wyborców.

Kodeks wprowadza także nowe godziny głosowania we wszystkich rodzajach wyborów; lokale wyborcze będą otwarte w godz. 7-21.

Nowe przepisy wejdą w życie po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.