Nie wszystkie banki zawiadamiają pracodawcę i ZUS o zmianie numeru konta klienta, choć obowiązki te nakłada na nie Rekomendacja Związku Banków Polskich.
Rekomendacja Związku Banków Polskich miała ułatwić klientom przenoszenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Bank miał na życzenie klienta zamknąć konto klienta w poprzednim banku i dopilnować, żeby pieniądze, które na nim zostały, przepłynęły na nowo otwarty rachunek. Rekomendacja przewiduje również, że bank powinien zwrócić się do starego banku o przekazanie listy przelewów i stałych zleceń złożonych przez klienta. Banki miały także zawiadamiać pracodawcę i ZUS o zmianie rachunku. Niestety, nie wszystkie się z tych zobowiązań wywiązują.
– Bank Millennium nie zawiadamia ZUS-u i pracodawcy o zmianie numeru konta – informuje konsultantka telefoniczna banku.

Nikłe zainteresowanie

Zainteresowanie przenoszeniem rachunków jest niewielkie. 87 proc. banków deklaruje, że nie widać, aby ułatwienia w przenoszeniu kont między bankami wpłynęły na faktyczną mobilność klientów. Jak podaje Związek Banków Polskich, w I kwartale tego roku zgodnie z procedurami wyznaczonymi przez nową rekomendację konto zmieniło 3307 osób.
– Z każdym miesiącem liczba ta się podwajała – mówi Norbert Jeziolowicz z ZBP.
Według Pentora, największą mobilność wykazują klienci banków notowanych na giełdzie – w 14 proc. placówek zauważono większą skłonność do przenoszenia kont niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Najmniejszą aktywnością pod tym względem wykazują się klienci banków spółdzielczych (5 proc. placówek).Brak obowiązku

Rekomendacja nie jest wiążąca dla banków.
– Teoretycznie banki mogłyby odmówić jej stosowania, ale to przecież one tworzą Związek Banków Polskich. Skoro Związek przyjął taką rekomendację, to banki powinny tego przestrzegać – mówi Mateusz Ostrowski z Open Finance.
Przenoszenie rachunku według rekomendacji ZBP
● po uzyskaniu pełnomocnictwa przeniesieniem rachunku zajmie się nowy bank
● na wniosek klienta zawiadomi o zmianie pracodawcę i Zakład Ubezpieczeń Społecznych
● zamknie rachunek w starym banku
● usługa zmiany banku będzie bezpłatna, chyba że klient miał konto krócej niż rok
● jeśli rachunek jest obciążony debetem, nowy bank musi wyrazić zgodę na przeniesienie konta
● przeniesienie rachunku potrwa 7 dni
Podstawa prawna
Art. 49 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo bankowe (Dz.U. nr 140, poz. 939).