To oznacza, że po wymianie licznika na stację kontroli pojazdów (SKP) powinien udać się właściciel nie tylko samochodu i motocykla, ale nawet wózka drogowego czy maszyny budowlanej.

Pomijając już zasadność sprawdzenia liczników takich pojazdów (bo kto niby przed sprzedażą cofałby przebieg wózka widłowego?), to diagności na SKP i tak nie mają ani uprawnień, ani kompetencji do badania tego typu pojazdów.


Dlatego resort infrastruktury przygotował projekt nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 110 ze zm.), zgodnie z którym tej procedurze będą podlegać wyłącznie pojazdy, które podlegają rejestracji, tj. wskazane w art. 71 ust. 1 tej ustawy. Procedura nie będzie obejmowała pojazdu wolnobieżnego, z wyjątkiem pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej.

Etap legislacyjny

Projekt