statystyki

Pięć osób wystarczy, by zmiana wynagrodzeń wywołała zwolnienia grupowe

autor: Michał Culepa16.10.2019, 08:33; Aktualizacja: 16.10.2019, 08:50
Kluczowy był tu wyrok TSUE z 11 listopada 2015 r. (sygn. C-422/14) w sprawie Rivera przeciwko Gestora Clubs. Trybunał wskazał, że w celu ustalenia, czy nastąpiło „zwolnienie zbiorowe” w rozumieniu art. 1 ust. 1 akapit pierwszy pkt a dyrektywy UE nr 98/59 znajdujący się w akapicie drugim tego przepisu warunek, „że zwolnień tych jest co najmniej pięć”, należy interpretować w ten sposób, iż nie dotyczy on przypadków rozwiązania umowy o pracę zrównanych ze zwolnieniem, lecz jedynie zwolnień w ścisłym tego słowa znaczeniu.

Kluczowy był tu wyrok TSUE z 11 listopada 2015 r. (sygn. C-422/14) w sprawie Rivera przeciwko Gestora Clubs. Trybunał wskazał, że w celu ustalenia, czy nastąpiło „zwolnienie zbiorowe” w rozumieniu art. 1 ust. 1 akapit pierwszy pkt a dyrektywy UE nr 98/59 znajdujący się w akapicie drugim tego przepisu warunek, „że zwolnień tych jest co najmniej pięć”, należy interpretować w ten sposób, iż nie dotyczy on przypadków rozwiązania umowy o pracę zrównanych ze zwolnieniem, lecz jedynie zwolnień w ścisłym tego słowa znaczeniu.źródło: ShutterStock

Gdy wskutek zmiany przepisów płacowych składane są wypowiedzenia zmieniające, a więcej niż pięciu pracowników rozwiązuje umowy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, osoby, które nie przyjęły wypowiedzeń, mogą być potraktowane tak, jakby objęły ich zwolnienia grupowe – orzekł Sąd Najwyższy.

Sprawa dotyczyła powództwa byłych pracowników Bielskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego, którzy żądali od firmy odpraw z tytułu zwolnień grupowych. Kilka lat temu przedsiębiorstwo wypowiedziało dotychczasowy układ zbiorowy pracy. W jego miejsce miał być wprowadzony nowy regulamin wynagradzania. Zakładał on wycofanie się firmy z wypłat nagród jubileuszowych oraz rezygnację ze szczególnych zasad ustalania odpraw emerytalno-rentowych (kwoty odpraw przestały być uzależnione od stażu pracy, stosowane byłyby tylko zasady kodeksowe, co oznaczałoby w wielu wypadkach kilkakrotne obniżenie kwot odpraw).

Część pracowników nie zgodziła się na nowe warunki pracy. Zgodnie bowiem z art. 241 13 kodeksu pracy postanowienia układu mniej korzystne dla pracowników wprowadza się w drodze wypowiedzenia pracownikom dotychczasowych warunków umowy o pracę lub innego aktu stanowiącego podstawę nawiązania stosunku pracy. W efekcie doszło do rozwiązania z nimi umów o pracę. Pracodawca nie zamierzał im wypłacać żadnych świadczeń, gdyż uznał, że brak zgody na nowe warunki pracy i płacy jest współprzyczyną rozwiązania umów.

Sprawa trafiła do sądu. W I i II instancji pracownicy przegrali. Sąd Najwyższy jednak uznał ich skargi kasacyjne, uchylił wyrok apelacyjny i nakazał ponowne rozpatrzenie sprawy. SN podkreślił, że interpretując przepisy odnoszące się do zmian przepisów układowych i ich konsekwencji w postaci zwolnień grupowych, należy brać pod uwagę przepisy unijne i orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.


Pozostało jeszcze 61% treści

2 dostępy do wydania cyfrowego DGP w cenie
9,80 zł Za pierwszy miesiąc.
Oferta autoodnawialna
PRENUMERATA 2020
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Galerie

Polecane