Minister była pytana w środę na konferencji prasowej o zmiany w projekcie nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, którą przyjął we wtorek rząd.

Według pierwotnego kształtu propozycji zmienić miały się zasady dysponowania pieniędzmi ze świadczenia "500 plus", które wypłacane jest na dzieci przebywające w pieczy zastępczej. 20 proc. tego świadczenia, czyli 100 zł, co miesiąc przekazywane by było na specjalnie wydzielony rachunek bankowy prowadzony przez starostę. Pieniądze tam zgromadzone dziecko będzie mogło odebrać w momencie ukończenia 18 lat.

Minister pokreśliła w środę, że ta propozycja spotkała się z dużym protestem rodziców z pieczy zastępczej. "Mówili, że skoro nie określamy rodzinom sposobu wydatkowania tych pieniędzy, to dlaczego akurat tę grupę chcemy zobowiązać do oszczędzania, bo i tak wiemy, że rodzice pieczy zastępczej odkładają pieniądze na przyszłość swoich dzieci. Zrezygnowaliśmy z tego budzącego tyle kontrowersji zapisu. Będzie swoboda wydatkowania środków" – powiedziała.

zobacz także: