Akademia prawa

1 września 2018 r.

Do likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji stosuje się odpowiednio przepisy o likwidacji spółki z o.o. (czyli już zarejestrowanej) z odpowiednimi modyfikacjami

Jak zlikwidować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji?1 września 2018 r.

Z chwilą zawarcia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstaje spółka z o.o. w organizacji. Spółka w organizacji jest kolejną fazą tworzenia spółki – następczą po czynnościach prawnych związanych z przygotowaniem zawarcia samej umowy spółki a poprzedzającą rejestrację spółki. Spółka w tej fazie organizacyjnej może prowadzić działalność w pełnym zakresie, zgodnie z przedmiotem działalności spółki, nie tylko w zakresie mającym na celu zorganizowanie spółki.

23 czerwca 2018 r.

7 grzechów głównych stanowienia prawa Zaniechanie kierowania projektów legislacyjnych do konsultacji, w tym konsultacji z partnerami społecznymi; pomijanie RDS (Rady Dialogu Społecznego) w tym procesie; zbyt krótki termin na przedstawienie opinii; fikcyjne konsultacje (bez woli uwzględnienia zgłoszonych uwag); uwzględnianie opinii tylko jednej strony.

Prawo tworzone „na szybko” i niech inni siedzą cicho23 czerwca 2018 r.

Zdaniem ekspertów od dawna już parlament nie jest areną racjonalnego samookreślenia. Stał się manufakturą prawa, w której wszystko da się wyprodukować. Skoro posłowie nie wiedzą, nad czym głosują, to głosują nad byle czym. Choć chcą dobrze, to wychodzi jak zawsze. Czyli jak? Bardzo grzesznie. A grzechów jest tylko 7… Ale ustaw – coraz więcej; nic tylko się spowiadać.

Polecane

Polecane