● Jak wczoraj informowaliśmy w Gazecie Prawnej 65 proc. zdających poprawnie rozwiązało test na aplikację ogólną (sądowo-prokuratorską) i zostało dopuszczonych do drugiego etapu konkursu. Jak państwo oceniają ten wynik?

– Tegoroczni kandydaci na aplikacje bardzo mile nas zaskoczyli. Po wynikach testu widać, że w zdecydowanej większości byli oni bardzo dobrze przygotowani do egzaminu. Najlepszy kandydat uzyskał aż 143 punkty na 150 możliwych. Aż 26 osób uzyskało przynajmniej 140 punktów, a więc błędnie odpowiedziało tylko na 10 pytań. Nawet ci z kandydatów, którym nie udało się pokonać granicy 100 prawidłowych odpowiedzi i którzy nie zdali testu, odpowiedzieli prawidłowo na dużą liczbę pytań. Znaczna ich grupa uzyskała wynik jedynie o parę punktów niższy. Prace tych kandydatów wyjątkowo dokładnie sprawdziła komisja egzaminacyjna. Najsłabszy kandydat uzyskał 58 punktów.

● A jak przebiegł sam egzamin?

– Zdający byli bardzo zdyscyplinowani. Nikt nie został wyproszony z sali, np. za próbę ściągania. Żaden zdający nie próbował łamać regulaminu konkursu. Można powiedzieć, że egzamin przebiegł bez żadnych incydentów. Zdający bardzo wyraźnie wypełnili też karty odpowiedzi i nie mieliśmy żadnych problemów z ich odczytaniem. W znacznym stopniu ułatwiło to pracę komisji egzaminacyjnej i pozwoliło na szybkie podanie wyników.

● Już 29 sierpnia 953 osoby, które uzyskały pozytywny wynik z testu, przystąpią do drugiego etapu konkursu. Na czym będzie on polegał?

– Będzie to praca pisemna składająca się z opracowania trzech kazusów z różnych dziedzin prawa, które są wskazane w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości z 29 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania naboru dla kandydatów na aplikację ogólną oraz trybu powoływania i działania zespołu konkursowego i komisji konkursowej (Dz.U. z 2009 r. nr 67, poz. 566).