Prawo unijne

11 lipca 2017 r.

Sprawy o zniesławienie to najczęstszy problem z zakresu wolności słowa, z którym zgłaszają się oskarżeni do Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w ramach programu Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce

Zniesławienie w Strasburgu: Ile jeszcze razy przegramy?11 lipca 2017 r.

 W zeszłym tygodniu Europejski Trybunał Praw Człowieka po raz kolejny stwierdził naruszenie wolności słowa przez Polskę w sprawie dotyczącej oskarżenia dziennikarza o zniesławienie, tj. z art. 212 kodeksu karnego Wyrok trybunału przypomina, że dopóki przepis ten będzie obowiązywał i nie zmieni się praktyka jego stosowania przez sądy krajowe, dopóty Polska będzie narażona na kolejne przegrane sprawy przed ETPC i konieczność zapłaty odszkodowań skarżącym.

7 czerwca 2017 r.

Z danych Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii wynika, że tylko w latach 2013–2016 na unijny rynek trafiło w sumie blisko 370 nowych dopalaczy

Dopalacze będą szybciej wchodzić na czarną listę UE7 czerwca 2017 r.

Unia Europejska przyjęła właśnie ostateczną wersję przepisów, które mają przyspieszyć procedurę eliminowania z rynku nowych substancji psychoaktywnych, popularnie zwanych dopalaczami. Czas na podjęcie decyzji o wykluczeniu danej substancji ze sprzedaży w UE ma zostać skrócony o połowę, a państwa członkowskie dostaną już nie rok, ale sześć miesięcy na wprowadzenie zakazu w życie.

4 kwietnia 2017 r.

Projektowane przepisy umożliwią – nawet pośrednim nabywcom towarów lub usług – dochodzenie w drodze powództwa naprawienia szkody wyrządzonej naruszeniem prawa konkurencji.

Będzie łatwiejsze dochodzenie roszczeń w prawie konkurencji. Otwiera się furtka do poznania tajemnic firmy4 kwietnia 2017 r.

Na początku marca do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji (druk nr 1370). Implementuje on unijną dyrektywę, która zobowiązała państwa członkowskie do wprowadzenia krajowych przepisów mających ułatwić dochodzenie roszczeń i dowodzenie poniesionych szkód od naruszających art. 101 (zakazujący karteli) i art. 102 (zakazujący nadużywania pozycji dominującej) Traktatu o funkcjonowaniu UE.

4 kwietnia 2017 r.

Ponieważ od dłuższego czasu nie było widoków na kompromis, niemiecki rząd i 15 innych państw UE postanowiły rozpocząć wzmocnioną współpracę, która ma doprowadzić do powołania wspólnej prokuratury

Prokuratura Europejska bez Polaków4 kwietnia 2017 r.

 Polska od początku miała zastrzeżenia do projektu rozporządzenia ustanawiającego ponadnarodowy organ, który ma ścigać przestępstwa na szkodę unijnego budżetu, np. wyłudzanie dotacji czy przemyt. Jak tłumaczył wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak, taka instytucja zagrażałaby niezależności krajowych prokuratorów.

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

Reklama