Prawo unijne

21 marca 2017 r.

Obecnie na rozpoznanie przed trybunałem oczekuje polska sprawa dotycząca odpowiedzialności administratora prywatnego bloga za komentarze internautów (Jezior przeciwko Polsce).

ETPC coraz mniej surowy wobec pośredników w internecie21 marca 2017 r.

ETPC tworzy standard orzeczniczy związany z odpowiedzialnością pośredników internetowych za treści publikowane w komentarzach. Po kontrowersyjnym wyroku w sprawie Delfi p. Estonii, w której uznał, że zarabiający na internetowym portalu pośrednik ponosi odpowiedzialność za treści publikowane w komentarzach, nawet jeśli usunął sporny wpis na podstawie dyrektywy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, czym przyznał się niejako, że miał on charakter bezprawny.

8 marca 2017 r.

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej i europejska konwencja praw człowieka ustanawiają obowiązek zagwarantowania przez państwa członkowskie prawa do azylu.

TSUE: Unia nie przymusza do udzielenia azylu8 marca 2017 r.

Państwa członkowskie nie są zobowiązane na mocy prawa Unii do przyznania wiz humanitarnych osobom, które zamierzają udać się na ich terytorium z zamiarem ubiegania się o azyl. Unijne prawo określa jedynie tryb i warunki wydawania wiz na pobyt na terytorium państw członkowskich nieprzekraczający 90 dni. Tak wynika z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

12 lutego 2017 r.

Kluczowe dla decyzji sądu będzie stanowisko biegłych. Powinni to być przede wszystkim lekarze. Ponadto, wśród nich mogą znaleźć się np. mikrobiolodzy lub przedstawiciele Inspekcji Ochrony Środowiska

Skarb Państwa może dotkliwie odpowiedzieć za smog. Polacy masowo będą wnosić pozwy do sądów?12 lutego 2017 r.

Obywatele mają prawo ubiegać się o odszkodowanie za skażone powietrze. I dotyczy to nie tylko tych, którzy uważają, że już ucierpieli na zdrowiu. Roszczenia można adresować do władzy państwowej, samorządowej lub podmiotów, emitujących szkodliwe pyły. Jeśli krajowy sąd ich nie uzna, sprawę rozpatrzy ETPC w Strasburgu.

Prawo na co dzień

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

Reklama