Prawo unijne

17 października 2017 r.

Postępowania wyjaśniające, które poprzedzają decyzję o skierowaniu skargi do TSUE, trwają często kilka, a nawet kilkanaście miesięcy

Problem z polskimi przepisami o ziemi wciąż jest aktualny17 października 2017 r.

- Wymóg zamieszkiwania przez pięć lat na obszarze gminy, w której znajduje się nieruchomość. Drugi problem dotyczy osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego. Wreszcie wątpliwy jest wymóg posiadania kwalifikacji rolniczych. TSUE nieraz uznawał w swoim orzecznictwie, że takie warunki są nieproporcjonalne - mówi dr Piotr Bogdanowicz Katedra Prawa Europejskiego WPiA Uniwersytetu Warszawskiego.

16 października 2017 r.

Szczególnie ważne z punktu widzenia polskich regulacji ograniczających obrót ziemią, według KE, cele te mogą w określonych przypadkach uzasadniać ustanowienie przez rząd prawa pierwokupu dla określonych kategorii nabywców (np. rolników).

Komisja Europejska: Nierolnik powinien móc kupić ziemię16 października 2017 r.

Komisja Europejska przedstawiła właśnie zalecenia państwom członkowskim co do tego, jakie ograniczenia w handlu ziemią są dopuszczalne z perspektywy prawa unijnego. Jest to odpowiedź na serię postępowań o naruszenie europejskich regulacji wszczętych przeciwko rządom, które w ostatnich latach nałożyły restrykcje dotyczące zakupu ziemi np. na inwestorów mających siedzibę w innym kraju Unii. Na razie wśród pozwanych nie ma Polski, ale jak wynika z dokumentów, Bruksela nadal tego nie wyklucza.

19 września 2017 r.

6,1 mln tyle osób jest zatrudnionych na terenie UE w sektorze przetwarzania danych elektronicznych

Dane nieosobowe mogą płynąć ponad granicami UE19 września 2017 r.

 Transgraniczny przepływ danych nieosobowych, czyli wszelkich informacji, które nie pozwalają ustalić tożsamości internauty – takich jak rodzaj wykorzystywanej wyszukiwarki oraz systemu operacyjnego, przeglądane strony, liczba wizyt czy średni czas spędzony na danej witrynie – jest dziś ograniczony różnymi krajowymi obostrzeniami ustawowymi i administracyjnymi.

7 sierpnia 2017 r.

Komisja Praw Człowieka przy NRA tłumaczy, że decydując o udzieleniu ochrony tymczasowej Trybunał nie przesądził jeszcze, czy zarzuty Komisji Europejskiej wobec Polski są słuszne

NRA: Ignorowanie przez władze postanowienia TSUE ws. Puszczy Białowieskiej to pogwałcenie unijnego prawa7 sierpnia 2017 r.

Komisja Praw Człowieka przy NRA w swojej uchwale odniosła się do deklaracji przedstawicieli polskiego rządu o niewykonywaniu postanowienia o zastosowaniu środków tymczasowych wydanego przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie C-441/17 R, dotyczącej wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej.

1 sierpnia 2017 r.

Kilka lat temu gigant kosmetyczny zakazał autoryzowanym drogeriom sprzedaży jego produktów na stronach internetowych innych niż ich własne

Dystrybucja selektywna dopuszczalna w UE1 sierpnia 2017 r.

Trwający dekadę spór o to, czy producenci towarów luksusowych mają prawo zakazywać swoim autoryzowanym dystrybutorom sprzedaży na Amazonie i w innych internetowych „hipermarketach”, zbliża się ku końcowi. Rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE wydał właśnie opinię korzystną dla właścicieli ekskluzywnych marek.

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

Reklama