Prawo unijne

20 stycznia 2018 r.

Wyrok ETPC w sprawie przeciwko Turcji jest szczególnie ważny w kontekście zmian wprowadzonych w grudniu 2016 r. w polskich przepisach dotyczących wolności zgromadzeń, które ewidentnie naruszają międzynarodowe standardy w obszarze ochrony tej wolności

ETPC ponownie w obronie wolności zgromadzeń: Ograniczenia tylko w wyjątkowych sytuacjach20 stycznia 2018 r.

 W wyroku ogłoszonym przez Europejski Trybunał Praw Człowieka 19 grudnia 2017 r. w sprawie Ögrü i inni p. Turcji (skarga 60087/10) strasburscy sędziowie po raz kolejny przypomnieli o jednej ze swoich najlepiej utrwalonych linii orzeczniczych, wskazując, że jakiekolwiek ograniczenia wolności zgromadzeń dopuszczalne są tylko w wyjątkowych okolicznościach, a na państwach-stronach Konwencji, które tę wolność ograniczają, spoczywa ciężar udowodnienia, że ograniczenia te były nie tylko proporcjonalne, lecz również absolutnie niezbędne w społeczeństwie demokratycznym.

28 listopada 2017 r.

Małgorzata Kryszkiewicz, redaktor Dziennika Gazety Prawnej

Kryszkiewicz: Inspiracje międzynarodowe, ale nieuzasadnione28 listopada 2017 r.

 W zeszłym tygodniu na temat reformy wymiaru sprawiedliwości głos zabrał Jacek Czaputowicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. I postanowił pokazać czytelnikom, w jaki sposób ze zmienianiem tego odcinka rzeczywistości radzono sobie na gruncie prawa unijnego („Międzynarodowe inspiracje dla reformy sądownictwa”, DGP 226/2017).

17 października 2017 r.

Postępowania wyjaśniające, które poprzedzają decyzję o skierowaniu skargi do TSUE, trwają często kilka, a nawet kilkanaście miesięcy

Problem z polskimi przepisami o ziemi wciąż jest aktualny17 października 2017 r.

- Wymóg zamieszkiwania przez pięć lat na obszarze gminy, w której znajduje się nieruchomość. Drugi problem dotyczy osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego. Wreszcie wątpliwy jest wymóg posiadania kwalifikacji rolniczych. TSUE nieraz uznawał w swoim orzecznictwie, że takie warunki są nieproporcjonalne - mówi dr Piotr Bogdanowicz Katedra Prawa Europejskiego WPiA Uniwersytetu Warszawskiego.

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

Reklama