Prawo unijne

4 kwietnia 2017 r.

Projektowane przepisy umożliwią – nawet pośrednim nabywcom towarów lub usług – dochodzenie w drodze powództwa naprawienia szkody wyrządzonej naruszeniem prawa konkurencji.

Będzie łatwiejsze dochodzenie roszczeń w prawie konkurencji. Otwiera się furtka do poznania tajemnic firmy4 kwietnia 2017 r.

Na początku marca do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji (druk nr 1370). Implementuje on unijną dyrektywę, która zobowiązała państwa członkowskie do wprowadzenia krajowych przepisów mających ułatwić dochodzenie roszczeń i dowodzenie poniesionych szkód od naruszających art. 101 (zakazujący karteli) i art. 102 (zakazujący nadużywania pozycji dominującej) Traktatu o funkcjonowaniu UE.

4 kwietnia 2017 r.

Ponieważ od dłuższego czasu nie było widoków na kompromis, niemiecki rząd i 15 innych państw UE postanowiły rozpocząć wzmocnioną współpracę, która ma doprowadzić do powołania wspólnej prokuratury

Prokuratura Europejska bez Polaków4 kwietnia 2017 r.

 Polska od początku miała zastrzeżenia do projektu rozporządzenia ustanawiającego ponadnarodowy organ, który ma ścigać przestępstwa na szkodę unijnego budżetu, np. wyłudzanie dotacji czy przemyt. Jak tłumaczył wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak, taka instytucja zagrażałaby niezależności krajowych prokuratorów.

4 kwietnia 2017 r.

Jak podkreślają autorzy analizy, coraz większym problemem staje się słaba kontrola trybunału nad jednostronnymi deklaracjami, czyli procedurą, która pozwala polubownie załatwić sprawę, a tym samym odciążyć trybunał od powtarzających się, podobnych skarg

Wytyczne ETPC wciąż lekceważone przez Polskę 4 kwietnia 2017 r.

 Wykonywanie wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez polski rząd pozostawia wiele do życzenia. Zwłaszcza w newralgicznych sprawach, które wymagają naprawienia problemów strukturalnych, takich jak przewlekłość postępowań sądowych, przypadki trwającego nawet kilka lat tymczasowego aresztowania czy odpowiedzialność karna za zniesławienie.

21 marca 2017 r.

Obecnie na rozpoznanie przed trybunałem oczekuje polska sprawa dotycząca odpowiedzialności administratora prywatnego bloga za komentarze internautów (Jezior przeciwko Polsce).

ETPC coraz mniej surowy wobec pośredników w internecie21 marca 2017 r.

ETPC tworzy standard orzeczniczy związany z odpowiedzialnością pośredników internetowych za treści publikowane w komentarzach. Po kontrowersyjnym wyroku w sprawie Delfi p. Estonii, w której uznał, że zarabiający na internetowym portalu pośrednik ponosi odpowiedzialność za treści publikowane w komentarzach, nawet jeśli usunął sporny wpis na podstawie dyrektywy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, czym przyznał się niejako, że miał on charakter bezprawny.

8 marca 2017 r.

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej i europejska konwencja praw człowieka ustanawiają obowiązek zagwarantowania przez państwa członkowskie prawa do azylu.

TSUE: Unia nie przymusza do udzielenia azylu8 marca 2017 r.

Państwa członkowskie nie są zobowiązane na mocy prawa Unii do przyznania wiz humanitarnych osobom, które zamierzają udać się na ich terytorium z zamiarem ubiegania się o azyl. Unijne prawo określa jedynie tryb i warunki wydawania wiz na pobyt na terytorium państw członkowskich nieprzekraczający 90 dni. Tak wynika z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

Reklama