Prawo spadkowe

12 września 2016 r.

Możliwość skorzystania z EPS jest korzystna w razie objęcia schedy spadkowej po osobie, która wyemigrowała, dorobiła się majątku za granicą, ulokowała pieniądze w tamtejszym banku i tam zmarła

Europejskie poświadczenia spadkowe też będą zarejestrowane12 września 2016 r.

Unijne przepisy nie wymagają, aby wpisywać EPS do krajowych rejestrów obejmujących dokumenty potwierdzające prawa do spadku. Polski ustawodawca uznał jednak, że zarejestrowanie w Rejestrze Spadkowym ma trzy zalety: zwiększa skuteczność EPS-ów wydawanych przez polskie sądy lub sporządzanych przez polskich rejentów, czyni bardziej wiarygodnym Rejestr Spadkowy i ogranicza ryzyko wydawania sprzecznych orzeczeń bądź dokumentów potwierdzających prawo do spadku.

22 sierpnia 2016 r.

Osoba powołana do dziedziczenia w testamencie, która nie żyje w chwili otwarcia spadku, nie może być spadkobiercą, nawet jeśli zmarła tylko kilka godzin przed śmiercią spadkodawcy

Testament jest ważny, nawet gdy testator przeżył spadkobiercę22 sierpnia 2016 r.

Dziadek spisał testament, ale jedna z wymienionych w nim osób już zmarła. Namawiamy go, aby uaktualnił dokument, ale on nie chce nic zmieniać, mimo że wskazał w nim swoje rodzeństwo w podeszłym wieku i zachodzi obawa, że niektóre osoby przeżyje. Dzieci zmarłego spadkobiercy testamentowego dowiedziały się, że nie mogą dziedziczyć w jego miejsce, bo tego zabraniają przepisy prawa spadkowego. Komu więc przypadnie ta część spadku, jeśli dziadek nie uaktualni testamentu – pyta pani Teresa. – Czy jest ważny, skoro jedna z wymienionych w nim osób zmarła jeszcze przed spadkodawcą, a być może przeżyje on również część pozostałych – zastanawia się czytelniczka

28 czerwca 2016 r.

Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku wydawane jest przez sąd właściwy dla ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy, na wniosek zainteresowanego (najczęściej domniemanego spadkobiercy) w trybie nieprocesowym

Można zmienić prawomocne postanowienie o dziedziczeniu28 czerwca 2016 r.

Po śmierci mojego dziadka jego synowie bardzo szybko chcieli przeprowadzić postępowanie spadkowe w sądzie, aby objąć majątek i go sprzedać. Uważali, że mają do tego prawo jako spadkobiercy ustawowi, tym bardziej że byli zgodni co do sposobu załatwienia sprawy, a ich jedyna siostra, również spadkobierca ustawowy, mieszka na stałe za granicą. Jednak już po uprawomocnieniu się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku okazało się, że brat dziadka znalazł testament, w którym cały majątek testator zapisał mieszkającej za granicą córce i jej dziecku, natomiast pominął w nim synów. Na podstawie testamentu wskazującego, że dziedziczy ktoś inny, rodzina chce zmienić postanowienie sądu – pisze pan Karol. – Czy konieczne jest wszczęcie nowego postępowania, czy wystarczy wnieść apelację – zastanawia się czytelnik.

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

Reklama