Przewodnik po prawie

11 sierpnia 2017 r.

Związki zawodowe. Nowe otwarcie11 sierpnia 2017 r.

Zgodnie z Konstytucją Rzeczpospolita Polska „zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych” oraz „wolność zrzeszania się w związkach zawodowych”. Ponadto „związki zawodowe oraz pracodawcy i ich organizacje mają prawo do rokowań, w szczególności w celu rozwiązywania sporów zbiorowych, oraz do zawierania układów zbiorowych pracy i innych porozumień”. Niestety są to w znacznej mierze martwe zapisy, co w 2015 r. przyznał Trybunał Konstytucyjny, zgadzając się z wnioskiem OPZZ, zgodnie z którym w Polsce nie ma pełnej swobody zrzeszania się i działania w związkach zawodowych.

10 sierpnia 2017 r.

Nowe brzmienie art. 17 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych jest dobrym przykładem nie do końca trafionej legislacji.

Pracownicy tymczasowi: Resort rodziny tłumaczy, jak liczyć pensję za urlop10 sierpnia 2017 r.

W jednym z lipcowych wydań Tygodnika Gazeta Prawna opisywaliśmy problemy, jakie wynikają z nowej regulacji obliczania wynagrodzenia urlopowego pracowników tymczasowych. Zmiany wprowadzone do ustawy z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 360 ze zm.), które weszły w życie 1 czerwca 2017 r., miały przybliżyć zawarte w niej regulacje urlopowe do zasad kodeksowych.

10 sierpnia 2017 r.

W unijnej inicjatywie wstrzymywanie wypłat miałoby dotyczyć np. sytuacji, w której plotka o złej sytuacji konkretnej instytucji albo problemach jej właścicieli prowadziłaby do masowych wypłat

Wstrzymanie wypłaty z banku? To już możliwe10 sierpnia 2017 r.

W skrajnych sytuacjach klientów może dotknąć blokada środków na rachunkach. Kilka dni temu duże zainteresowanie mediów wzbudziła informacja agencji Reuters, że kraje Unii Europejskiej zastanawiają się nad możliwością wstrzymywania wypłat depozytów klientów z banków, które wpadają w kłopoty.

10 sierpnia 2017 r.

Na razie swoje wewnętrzne BIT-y rozwiązały tylko Irlandia i Włochy (przeciwko pięciu krajom KE wszczęła postępowania w sprawie zwłoki)

Unia zasypuje lukę po wygaszanych BIT-ach10 sierpnia 2017 r.

Komisja Europejska sonduje możliwość wprowadzenia mediacji w sporach między europejskimi inwestorami a krajami członkowskimi. Rozpoczęte niedawno konsultacje publiczne w tej sprawie są związane z wygaszaniem umów o wspieraniu i ochronie inwestycji (czyli tzw. BIT-y – od bilateral investment treaty), jakie w przeszłości zawarły między sobą państwa unijne.

10 sierpnia 2017 r.

W 2013 r. zmiany tego stanu chciało Ministerstwo Sprawiedliwości, które zaproponowało, aby zatarcie skazania za pedofilię następowało po 25 latach od wykonania kary

Trybunał pochyli się nad losem pedofilów10 sierpnia 2017 r.

Wstępną selekcję w Trybunale Konstytucyjnym przeszła skarga, w której obywatel K.L. zakwestionował art. 106a kodeksu karnego. Przepis ten stanowi, że nie podlega zatarciu skazanie na karę bezwzględnego więzienia za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, jeżeli pokrzywdzonym był małoletni poniżej 15. roku życia (pedofilia).

7 sierpnia 2017 r.

Komisja Praw Człowieka przy NRA tłumaczy, że decydując o udzieleniu ochrony tymczasowej Trybunał nie przesądził jeszcze, czy zarzuty Komisji Europejskiej wobec Polski są słuszne

NRA: Ignorowanie przez władze postanowienia TSUE ws. Puszczy Białowieskiej to pogwałcenie unijnego prawa7 sierpnia 2017 r.

Komisja Praw Człowieka przy NRA w swojej uchwale odniosła się do deklaracji przedstawicieli polskiego rządu o niewykonywaniu postanowienia o zastosowaniu środków tymczasowych wydanego przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie C-441/17 R, dotyczącej wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej.

Polecane

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

Polecane

Reklama