Przewodnik po prawie

28 kwietnia 2017 r.

Przez harmonogramy rozumiemy zwykle zindywidualizowane rozkłady czasu pracy dla danego pracownika tworzone na określone przedziały czasu.

Czas pracy: Jeden rozkład, dwa znaczenia28 kwietnia 2017 r.

Rozkład czasu pracy to pojęcie o dwojakim znaczeniu. Jedno odnosi się do rozkładów wprowadzanych przez pracodawcę w regulaminie pracy lub obwieszczeniu, w których wyznaczone są niejako ogólne ramy, po których można się poruszać, planując pracę. Drugie to indywidualne oznaczenie dni i godzin pracy. W tym ujęciu rozkład to inaczej harmonogram lub grafik.

27 kwietnia 2017 r.

Pomieszczeniami pracy są tylko te pomieszczenia przeznaczone do pobytu pracowników, w których wykonywana jest praca.

Rodzaj oświetlenia miejsca pracy zależy od wymiaru etatu27 kwietnia 2017 r.

Ze względu na brak wolnej przestrzeni roboczej oraz szczególne potrzeby pracodawcy zamierzamy utworzyć czasowe stanowisko pracy w pomieszczeniu bez dostępu do oświetlenia naturalnego. Czy takie działanie wymaga zgody inspekcji sanitarnej? Zastanawiamy się również, czy ma jakieś znaczenie to, że pracownik zatrudniony na tym stanowisku będzie wykonywał pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy?

27 kwietnia 2017 r.

Jak obliczyć wynagrodzenie za przepracowaną część maja, skoro wynagrodzenie chorobowe przysługuje tylko za trzy z siedmiu dni zwolnienia w tym miesiącu?

Okres wyczekiwania wpływa na liczenie poborów27 kwietnia 2017 r.

Pracownik został zatrudniony 5 kwietnia 2017 r. Dostarczył zwolnienie lekarskie na okres od 26 kwietnia do 7 maja. Ze względu na to, że w 2017 r. pracował tylko na umowę-zlecenie bez ubezpieczenia chorobowego, uzyska prawo do wynagrodzenia chorobowego dopiero po upływie okresu wyczekiwania, który upłynie w maju, w trakcie trwania niezdolności do pracy. Jak obliczyć wynagrodzenie za przepracowaną część kwietnia oraz wynagrodzenie wraz z chorobowym za maj? Płaca została ustalona w stawce miesięcznej 2400 zł. Do tego przysługuje premia w wysokości 10 proc. wynagrodzenia zasadniczego.

27 kwietnia 2017 r.

Jaki powinien być scenariusz postępowania z projektem ograniczającym handel w niedziele?

Będzie zakaz handlu w niedziele. Prawdopodobnie od nowego roku [DEBATA DGP]27 kwietnia 2017 r.

Ani związki zawodowe, ani pracodawcy nie chcą ograniczeń sprzedaży w co drugą niedzielę. Te pierwsze domagają się, by obowiązywały w każdą, a drudzy – w żadną z niedziel. Rząd namawia do kompromisu i sugeruje ograniczenie liczby wyjątków od zakazu, a spółdzielcy – równe traktowanie wszystkich placówek. Pewna wydaje się tylko data wejścia w życie obostrzeń – 1 stycznia 2018 r.

25 kwietnia 2017 r.

Chyba największe zmiany dotyczą możliwości identyfikacji produktów w łańcuchu dostaw, czyli śledzenia ich drogi od taśmy produkcyjnej do pacjenta.

Implanty z gwarancją jakości: Będzie większa kontrola nad wyrobami medycznymi 25 kwietnia 2017 r.

Protezy bioder, implanty piersi, pompy insulinowe oraz inne wyroby medyczne będą poddawane bardziej rygorystycznej kontroli zarówno zanim zostaną wprowadzone na rynek, jak i po tym, gdy trafią do pacjentów. Takie jest główne założenie unijnych regulacji, przyjętych niedawno przez Parlament Europejski. Producenci mają trzy lata na wdrożenie zmian.

Polecane

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

Polecane

Reklama