Przewodnik po prawie

22 marca 2017 r.

Mimo tego sąd uniewinnił mężczyznę od zarzutu złożenia fałszywego oświadczenia. Zwrócił bowiem uwagę, że art. 233 par. 6 kodeksu karnego można stosować tylko wówczas, „jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej”

Nieprawda we wniosku o zwrot prawa jazdy bez kary22 marca 2017 r.

Osoby, którym zatrzymano prawo jazdy, mogą bezkarnie kłamać we wniosku o jego zwrot. Choć widnieje na nich specjalne ostrzeżenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, to w rzeczywistości sąd nie może za to skazać. Powód? Urzędy nie mają ustawowego upoważnienia do odbierania przyrzeczenia – uznał Sąd Okręgowy w Częstochowie.

21 marca 2017 r.

Obecnie na rozpoznanie przed trybunałem oczekuje polska sprawa dotycząca odpowiedzialności administratora prywatnego bloga za komentarze internautów (Jezior przeciwko Polsce).

ETPC coraz mniej surowy wobec pośredników w internecie21 marca 2017 r.

ETPC tworzy standard orzeczniczy związany z odpowiedzialnością pośredników internetowych za treści publikowane w komentarzach. Po kontrowersyjnym wyroku w sprawie Delfi p. Estonii, w której uznał, że zarabiający na internetowym portalu pośrednik ponosi odpowiedzialność za treści publikowane w komentarzach, nawet jeśli usunął sporny wpis na podstawie dyrektywy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, czym przyznał się niejako, że miał on charakter bezprawny.

Polecane

Prawo na co dzień

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

Polecane

Reklama