Przewodnik po prawie

18 września 2018 r.

Rząd przyjął projekt ustawy o BFG i przymusowej restrukturyzacji18 września 2018 r.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (BFG), systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów. Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów unijnych, w szczególności do dyrektywy dotyczącej stopnia uprzywilejowania niezabezpieczonych instrumentów dłużnych w hierarchii roszczeń w postępowaniu upadłościowym, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

13 września 2018 r.

Pojęcie wynagrodzenia w prawie podatkowym jest szersze niż w kodeksie pracy

Nagroda w firmowej loterii to przychód ze stosunku pracy13 września 2018 r.

Pracodawca chce zorganizować loterię na terenie firmy. Udział w niej mogą wziąć tylko zatrudnieni z odpowiednią oceną ich pracy. Nagrodą będzie wysokiej klasy zestaw audio-wideo, który zwycięzca otrzyma w drodze losowania, zgodnie z ustalonym regulaminem. Czy taką nagrodę można zakwalifikować jako przychód ze stosunku pracy czy z innego źródła, np. darowizny

13 września 2018 r.

Rozliczanie godzin nadliczbowych w niedzielę znacznie komplikuje niespójność pojęciowa niedzieli i doby pracowniczej, które zostało wprowadzone do kodeksu pracy w 2004 r.

Nadgodziny po 24-godzinnej zmianie i w niedziele – resort wyjaśnia kolejne wątpliwości praktyczne13 września 2018 r.

Zatrudnieni w ochronie, którzy pracują w systemie 24-godzinnych zmian, będą wypracowywali głównie nadgodziny średniotygodniowe, gdyż ich całą dobę pracowniczą wypełnia praca planowana w harmonogramach czasu pracy. Z kolei niedziela trwa zawsze tak samo, czyli od godz. 6.00 do godz. 6.00 następnego dnia lub w innych godzinach wynikających z regulaminu pracy pracodawcy, i to nawet wtedy, gdy w jej trakcie zaplanowano pracę tak, że doba pracownicza rozpoczyna się o innej godzinie niż 6.00.

Polecane

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj

Polecane