Przewodnik po prawie

10 marca 2018 r.

Przywrócenie pracownika do pracy na poprzednich warunkach oznacza, że pracodawca ma obowiązek zatrudnić go na takim samym stanowisku, jakie zwolniony pracownik zajmował uprzednio

Sąd przywrócił cię do pracy? Możesz szybko rozwiązać umowę z nowym pracodawcą10 marca 2018 r.

Pracownik, który nie zgadza się z wypowiedzeniem umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony, może w terminie 21 dni od doręczenia pisma zawierającego wypowiedzenie, wnieść odwołanie – pozew - do sądu pracy. Może domagać się albo orzeczenia o bezskuteczności wypowiedzenia albo odszkodowania. Jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu, zamiast roszczenia o orzeczenie o bezskuteczności wypowiedzenia, pracownik może żądać przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach.

8 marca 2018 r.

Zdaniem niektórych polskie regulacje chronią matki wystarczająco i nie trzeba ich zmieniać.

TSUE chce wzmocnić ochronę ciężarnych. A co my na to?8 marca 2018 r.

22 lutego Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok, w którym opowiedział się za zwiększeniem ochrony kobiet w ciąży przed zwolnieniem. Jego zdaniem trzeba to zrobić, wprowadzając przepisy prewencyjne – tak, aby nie była możliwa utrata pracy w tym okresie. Dopiero one zapewnią zgodność regulacji krajowych z dyrektywą 92/85/EWG.

7 marca 2018 r.

W ramach ekspertyzy przygotowanej dla Komisji Europejskiej badaliśmy, jak funkcjonują na rynku pracy trzy główne grupy: pracujący na umowy o pracę, na umowy cywilnoprawne oraz prowadzący własną działalność gospodarczą.

Tak zatrudnia się Polaków. Gdzie jedni dopłacają, tam inni korzystają7 marca 2018 r.

Na niedawnej konferencji Polityki Insight premier Mateusz Morawiecki opowiedział się za stosowaniem w praktyce teorii sprawiedliwości Johna Rawlsa. Zgadujemy, że chodziło mu o zasadę dotyczącą nierówności, która mówi, że mogą one być usprawiedliwione tylko wtedy, jeśli osoby w najgorszej sytuacji mają się lepiej, niż miałyby się w warunkach pełnej równości. W praktyce oznacza to, że państwo powinno zapewniać merytokrację, równość szans i dbać o obywateli w najgorszej sytuacji.

Polecane

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

Polecane

Reklama