Przewodnik po prawie

19 czerwca 2018 r.

RPO proponuje więc wprowadzenie zasady, zgodnie z którą termin na złożenie subsydiarnego aktu oskarżenia biegłby od nowa od dnia doręczenia decyzji sądu w przedmiocie ustanowienia pełnomocnika z urzędu, niezależnie od tego, jakie by to rozstrzygnięcie było.

Pokrzywdzeni nie powinni być dyskryminowani terminami19 czerwca 2018 r.

 Pokrzywdzony ma miesiąc na wniesienie subsydiarnego aktu oskarżenia. Termin ten biegnie od dnia doręczenia zawiadomienia o powtórnej odmowie wszczęcia lub umorzenia postępowania przygotowawczego. Ulega jednak zawieszeniu, gdy pokrzywdzony zwróci się do sądu o przyznanie mu pełnomocnika z urzędu (wniesienie aktu subsydiarnego objęte jest przymusem adwokacko-radcowskim). I tu pojawia się problem.

12 czerwca 2018 r.

Zupełnie inaczej niż do tej pory będzie ustalany koniec okresu przedawnienia.

Nowe terminy przedawnienia w prawie cywilnym. Sprawdź, co się zmieni12 czerwca 2018 r.

Już niedługo czekają nas zmiany w dochodzeniu roszczeń majątkowych. W ostatni piątek została opublikowana w Dzienniku Ustaw ustawa z 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (poz. 1104). Skraca ona terminy przedawnienia i wprowadza zupełnie nowe zasady dochodzenia roszczeń przeciwko konsumentom, tj. w relacjach B2C (business to consumer). Niektóre zmiany są wręcz rewolucyjne. Większość z nich wejdzie w życie po upływie 30 dni od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, czyli już 9 lipca.

Polecane

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj

Polecane