Przewodnik po prawie

19 kwietnia 2018 r.

Dodatkowo odbiorca usługi musi znajdować się w państwie, w którym niedziela lub polskie święto jest dniem pracującym.

Pracownik call center musi pracować także w święto19 kwietnia 2018 r.

Kodeks pracy dopuszcza wykonywanie obowiązków w niedziele i święta na podstawie kilku wyjątków. Jeden z nich dotyczy świadczenia tzw. usług ponadnarodowych, odbieranych poza terytorium Polski. Czy taki rodzaj pracy zawsze uzasadnia zlecanie zadań w dni wolne dla większości zatrudnionych?

18 kwietnia 2018 r.

Wyrok TSUE ma znaczenie także dla polskich sądów i pracowników.

Sądowa kontrola zatrudnienia w Kościołach18 kwietnia 2018 r.

Związki wyznaniowe mogą żądać od kandydatów do pracy przynależności do tej samej grupy religijnej, ale tylko wówczas, jeśli jest to uzasadnione i nie prowadzi do dyskryminacji. Wymogi takie podlegają sądowej kontroli. Tak wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 17 kwietnia 2018 r.

16 kwietnia 2018 r.

Starosta nie będzie mógł zatrzymać dokumentu nie tylko osobie, która spieszy się do szpitala – czyli łamie przepisy dla ratowania życia

Starosta odda prawo jazdy nie tylko z powodu ratowania życia16 kwietnia 2018 r.

Sejm uchwalił wreszcie nowelizację ustawy o kierujących pojazdami i prawa o ruchu drogowym, która zmienia przepisy o administracyjnym zatrzymaniu prawa jazdy. Obowiązujące od maja 2015 r. regulacje nakazują zatrzymanie dokumentu na trzy miesiące za rażące przekroczenie dopuszczalnej prędkości (o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym) oraz przewożenie zbyt dużej liczny pasażerów (powyżej 2 ponad limit w przypadku osobówek).

13 kwietnia 2018 r.

Panuje ogólna zgoda co do tego, że Kodeks pracy wymaga zmiany – powiedziała w piątek szefowa MRPiPS Eklżbieta Rafalska. Nie wyobrażam sobie jednak, żeby nowe przepisy można było przyjąć bez zgody stron, które przy nich pracowały – zastrzegła Elzbieta Rafalska

Rafalska: Kodeks pracy wymaga zmiany13 kwietnia 2018 r.

Panuje ogólna zgoda co do tego, że Kodeks pracy wymaga zmiany – powiedziała w piątek szefowa MRPiPS Eklżbieta Rafalska. Nie wyobrażam sobie jednak, żeby nowe przepisy można było przyjąć bez zgody stron, które przy nich pracowały – zastrzegła.

Polecane

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

Polecane