Przewodnik po prawie

17 maja 2018 r.

W założeniu rada w swoim nowym wcieleniu, nadanym przez nową ustawę o prokuraturze, miała stać się głosem środowiska i forum wymiany poglądów

Krajowa Rada Prokuratorów w nowym składzie17 maja 2018 r.

Krajowa Rada Prokuratorów, organ doradczy prokuratora generalnego, ma nowy skład. I jak w poprzednim kształcie został on zdominowany przez śledczych z najwyższych szczebli – Prokuratury Krajowej i jednostek regionalnych. Wśród 22 członków nowej rady znalazło się zaledwie czterech przedstawicieli niższych szczebli – po dwóch z prokuratur rejonowych i dwóch z okręgówek.

15 maja 2018 r.

Sprawa, w której orzekał Sąd Najwyższy, rozpoczęła się w 2011 r. Rada nadzorcza aneksowała wówczas umowę o pracę członka zarządu spółki.

Prawo pracy: Sąd może złożyć złoty parasol15 maja 2018 r.

W sprawach z zakresu prawa pracy sądy orzekają przede wszystkim na podstawie przepisów o naturze prawa pracy, bez względu na zaskarżenie uchwał organów właścicielskich spółek kapitałowych – stwierdził Sąd Najwyższy. Mówiąc prościej: sąd pracy może badać wadliwość uchwał organów spółki, nawet jeżeli nie zostały one zaskarżone w trybach przewidzianych w kodeksie spółek handlowych.

13 maja 2018 r.

Zbigniew Ziobro

Obrona konieczna. Problem, którego nie ma 13 maja 2018 r.

Minister sprawiedliwości poinformował, że korzystając ze swoich uprawnień prokuratora generalnego, wydał Prokuraturze Okręgowej w Olsztynie polecenie, aby umorzyła postępowanie prowadzone w sprawie ewentualnego przekroczenia granic obrony koniecznej przez właściciela kantoru w Piszu. Najciekawsze było uzasadnienie.

12 maja 2018 r.

Odwołanie z urlopu na żądanie skutkuje powstaniem po stronie pracownika obowiązku stawienia się w firmie pod rygorem zwolnienia (nawet bez wypowiedzenia).

Kiedy pracodawca może odmówić pracownikowi urlopu na żądanie? 12 maja 2018 r.

Prowadzę niewielką firmę. Jeden z moich podwładnych przed rozpoczęciem pracy poprosił o udzielenie mu urlopu na żądanie. Nie zgodziłem się na to, ponieważ doszło do awarii, w wyniku której przestały działać komputery. Wprawdzie inne osoby mogły usunąć skutki owej niesprawności, ale akurat do planującego urlop pracownika miałem największe zaufanie. Zatrudniony pojawił się w zakładzie, ale stwierdził, że w zaistniałej sytuacji miałem obowiązek udzielić mu urlopu. Czy miał rację?

Polecane

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj

Polecane