Przewodnik po prawie

21 lutego 2018 r.

Dziś kodeks karny stanowi, że karami są: grzywna, ograniczenie wolności, pozbawienie wolności, 25 lat pozbawienia wolności oraz dożywotnie pozbawienie wolności

Nowy wymiar kary: Do 30 lat pozbawienia wolności21 lutego 2018 r.

 Rok 2018 będzie okresem kompleksowej reformy kodeksu karnego. Taką deklarację w odpowiedzi na interpelację jednego z posłów składa Michał Wójcik, wiceminister sprawiedliwości. I dodaje, że jej celem będzie uelastycznienie możliwej reakcji karnej, m.in. poprzez rozszerzenie zakresu sankcji w postaci kary pozbawienia wolności w wysokości od 15 dni do 30 lat.

19 lutego 2018 r.

O tym, że przemoc w pracy jest poważnym problemem, przekonują statystyki.

Związki chcą ograniczyć przemoc w pracy19 lutego 2018 r.

Związki zawodowe wzywają rządy i pracodawców do przyjęcia nowej konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) przeciwdziałającej przemocy i molestowaniu seksualnemu w miejscu zatrudnienia. Pierwsza dyskusja w tej sprawie odbędzie się w czerwcu tego roku. Wówczas, w trakcie corocznej konferencji MOP, ma być podjęta decyzja o tym, czy organizacja przyjmie konwencję i zalecenia w tej sprawie.

19 lutego 2018 r.

Związki zawodowe mogą blokować wydawanie tego wewnątrzzakładowego aktu, jeśli zatrudniający nie godzi się na ich żądania płacowe.

Regulaminy zawsze uzgadniane z załogą19 lutego 2018 r.

Jeśli firma nie porozumie się ze związkami w sprawie regulaminów pracy i wynagradzania, samodzielnie wyda takie wewnątrzzakładowe akty. Ale zawsze będzie musiała je negocjować z przedstawicielami zatrudnionych. Takie rozwiązania proponuje powołana przez rząd komisja kodyfikacyjna, która przygotowuje projekty nowego k.p.

17 lutego 2018 r.

Pracodawca, który zdecyduje się wprowadzić ryczałt za nadgodziny, zasadniczo zwolniony jest z obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy pracowników zgodnie z art. 149 § 2 Kodeksu pracy

Ryczałt za nadgodziny: Jak to działa?17 lutego 2018 r.

Przedsiębiorcy coraz częściej nie tylko wykonują swoje usługi w miejscu prowadzenia działalności, ale także „wypożyczają” swoich specjalistów do wykonania usługi w miejscu wskazanym przez kontrahenta. Tacy pracownicy z reguły pracują w małej grupie, bez bezpośredniego nadzoru pracodawcy oraz kontrahenta. Z uwagi na narzucone terminy, bardzo często przekraczają normy czasu pracy, czego pracodawca z reguły ma świadomość.

Polecane

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

Polecane

Reklama