Przewodnik po prawie

18 sierpnia 2017 r.

Personel nowej instytucji ma się składać z osób już pracujących w różnych podmiotach.

Przejęcia pracowników w sektorze wodnym. Tym razem porządki kadrowe z poszanowaniem prawa18 sierpnia 2017 r.

Okazuje się, że nawet ustawodawca potrafi uczyć się na błędach. Wszyscy pamiętamy, ile było kontrowersji i obaw pracowników przy tworzeniu Krajowej Administracji Skarbowej czy zawetowanej przez prezydenta reformie regionalnych izb obrachunkowych. Można się było więc spodziewać, że także i rewolucja w sektorze wodnym, jakim jest niewątpliwie utworzenie jednego podmiotu nim zarządzającego, nie obędzie się bez wpadek. Tymczasem nowe przepisy, których większość wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r., są zaskakująco wolne od poważniejszych niedociągnięć.

17 sierpnia 2017 r.

Dopuszczalne jest wręczenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy w okresie obowiązywania czasowego aneksu zmieniającego stanowisko.

Likwidacja stanowiska w okresie czasowego przeniesienia17 sierpnia 2017 r.

Firma zatrudnia pracownicę jako starszego specjalistę ds. HR. W czerwcu zawarto z nią czasowy aneks do umowy zmieniający jej stanowisko pracy do 31 grudnia tego roku. W lipcu zarząd spółki podjął decyzję o likwidacji stanowiska starszego specjalisty ds. HR i zwolnieniu pracownicy. Obowiązuje ją miesięczny okres wypowiedzenia. Czy można wręczyć jej wypowiedzenie umowy z powodu likwidacji konkretnego etatu w okresie, kiedy zajmuje ona czasowo inne stanowisko?

17 sierpnia 2017 r.

Zapowiedź nowelizacji padła w odpowiedzi na wystąpienie rzecznika praw obywatelskich.

Prawo karne: Dwa tygodnie na przesłuchanie ofiary gwałtu17 sierpnia 2017 r.

Sądy będą zobowiązane przesłuchiwać ofiary gwałtu nie później niż w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia wniosku – taką zmianę w kodeksie postępowania karnego przygotowuje resort sprawiedliwości. Ma ona dotyczyć przestępstw z art. 197 (zgwałcenie), 198 (seksualne wykorzystanie niepoczytalności lub bezradności) oraz 199 kodeksu karnego (seksualne wykorzystanie stosunku zależności).

11 sierpnia 2017 r.

Związki zawodowe. Nowe otwarcie11 sierpnia 2017 r.

Zgodnie z Konstytucją Rzeczpospolita Polska „zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych” oraz „wolność zrzeszania się w związkach zawodowych”. Ponadto „związki zawodowe oraz pracodawcy i ich organizacje mają prawo do rokowań, w szczególności w celu rozwiązywania sporów zbiorowych, oraz do zawierania układów zbiorowych pracy i innych porozumień”. Niestety są to w znacznej mierze martwe zapisy, co w 2015 r. przyznał Trybunał Konstytucyjny, zgadzając się z wnioskiem OPZZ, zgodnie z którym w Polsce nie ma pełnej swobody zrzeszania się i działania w związkach zawodowych.

10 sierpnia 2017 r.

Nowe brzmienie art. 17 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych jest dobrym przykładem nie do końca trafionej legislacji.

Pracownicy tymczasowi: Resort rodziny tłumaczy, jak liczyć pensję za urlop10 sierpnia 2017 r.

W jednym z lipcowych wydań Tygodnika Gazeta Prawna opisywaliśmy problemy, jakie wynikają z nowej regulacji obliczania wynagrodzenia urlopowego pracowników tymczasowych. Zmiany wprowadzone do ustawy z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 360 ze zm.), które weszły w życie 1 czerwca 2017 r., miały przybliżyć zawarte w niej regulacje urlopowe do zasad kodeksowych.

10 sierpnia 2017 r.

W unijnej inicjatywie wstrzymywanie wypłat miałoby dotyczyć np. sytuacji, w której plotka o złej sytuacji konkretnej instytucji albo problemach jej właścicieli prowadziłaby do masowych wypłat

Wstrzymanie wypłaty z banku? To już możliwe10 sierpnia 2017 r.

W skrajnych sytuacjach klientów może dotknąć blokada środków na rachunkach. Kilka dni temu duże zainteresowanie mediów wzbudziła informacja agencji Reuters, że kraje Unii Europejskiej zastanawiają się nad możliwością wstrzymywania wypłat depozytów klientów z banków, które wpadają w kłopoty.

10 sierpnia 2017 r.

Na razie swoje wewnętrzne BIT-y rozwiązały tylko Irlandia i Włochy (przeciwko pięciu krajom KE wszczęła postępowania w sprawie zwłoki)

Unia zasypuje lukę po wygaszanych BIT-ach10 sierpnia 2017 r.

Komisja Europejska sonduje możliwość wprowadzenia mediacji w sporach między europejskimi inwestorami a krajami członkowskimi. Rozpoczęte niedawno konsultacje publiczne w tej sprawie są związane z wygaszaniem umów o wspieraniu i ochronie inwestycji (czyli tzw. BIT-y – od bilateral investment treaty), jakie w przeszłości zawarły między sobą państwa unijne.

10 sierpnia 2017 r.

W 2013 r. zmiany tego stanu chciało Ministerstwo Sprawiedliwości, które zaproponowało, aby zatarcie skazania za pedofilię następowało po 25 latach od wykonania kary

Trybunał pochyli się nad losem pedofilów10 sierpnia 2017 r.

Wstępną selekcję w Trybunale Konstytucyjnym przeszła skarga, w której obywatel K.L. zakwestionował art. 106a kodeksu karnego. Przepis ten stanowi, że nie podlega zatarciu skazanie na karę bezwzględnego więzienia za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, jeżeli pokrzywdzonym był małoletni poniżej 15. roku życia (pedofilia).

Polecane

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

Polecane

Reklama