Prawo lokatorskie

14 marca 2014 r.

Rafał Fronczek, prezes Krajowej Rady Komorniczej

Fronczek: Poważna sprawa eksmisji14 marca 2014 r.

Spośród zadań powierzonych komornikom sądowym wykonywanie orzeczeń nakazujących dłużnikowi opuszczenie lokalu mieszkalnego jest chyba zadaniem najtrudniejszym. Nie wolno jednak zapominać, iż orzeczenie sądu, choć dotkliwe dla dłużnika, w istocie jest wyrazem konieczności udzielenia ochrony praw wierzyciela.