Prawo karne

19 czerwca 2018 r.

RPO proponuje więc wprowadzenie zasady, zgodnie z którą termin na złożenie subsydiarnego aktu oskarżenia biegłby od nowa od dnia doręczenia decyzji sądu w przedmiocie ustanowienia pełnomocnika z urzędu, niezależnie od tego, jakie by to rozstrzygnięcie było.

Pokrzywdzeni nie powinni być dyskryminowani terminami19 czerwca 2018 r.

 Pokrzywdzony ma miesiąc na wniesienie subsydiarnego aktu oskarżenia. Termin ten biegnie od dnia doręczenia zawiadomienia o powtórnej odmowie wszczęcia lub umorzenia postępowania przygotowawczego. Ulega jednak zawieszeniu, gdy pokrzywdzony zwróci się do sądu o przyznanie mu pełnomocnika z urzędu (wniesienie aktu subsydiarnego objęte jest przymusem adwokacko-radcowskim). I tu pojawia się problem.

6 czerwca 2018 r.

W trakcie dyskusji w Senacie legislatorzy izby potwierdzili, że brzmienie nowelizacji rzeczywiście może budzić wątpliwości, i zapowiedzieli wprowadzenie niezbędnych korekt

Niedoskonała korekta lex Trynkiewicz6 czerwca 2018 r.

Senatorowie zabrali się za poprawianie ustawy o postępowaniu ze szczególnie niebezpiecznymi przestępcami (Dz.U. z 2014 r. poz. 24 ze zm.), czyli tzw. lex Trynkiewicz. Już w trakcie wczorajszego pierwszego czytania projektu wyszło jednak na jaw, że regulacje, za pomocą których chcieli to zrobić, mogą w rzeczywistości rozminąć się z celem.

30 maja 2018 r.

17 kwietnia Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku przeciwko Polsce, uznał między innymi, że wycinka w Puszczy Białowieskiej spowodowała naruszenie zobowiązań wynikających z dyrektywy siedliskowej lub ptasiej

Obrońcy Puszczy Białowieskiej wciąż karani. Wyrok TSUE oraz obietnice ministra Kowalczyka nic nie zmieniły30 maja 2018 r.

Pomimo wyroku TSUE i obietnic ministra środowiska Henryka Kowalczyka, Lasy Państwowe i Policja nie odstępują od ścigania protestujących w obronie Puszczy Białowieskiej. Służby wskazują, że ich działania były adekwatne do zaistniałych okoliczności. Innego zadnia są aktywiści z organizacji pozarządowych, którzy wskazują na brutalność interwencji oraz Rzecznik Praw Obywatelskich.

17 maja 2018 r.

W założeniu rada w swoim nowym wcieleniu, nadanym przez nową ustawę o prokuraturze, miała stać się głosem środowiska i forum wymiany poglądów

Krajowa Rada Prokuratorów w nowym składzie17 maja 2018 r.

Krajowa Rada Prokuratorów, organ doradczy prokuratora generalnego, ma nowy skład. I jak w poprzednim kształcie został on zdominowany przez śledczych z najwyższych szczebli – Prokuratury Krajowej i jednostek regionalnych. Wśród 22 członków nowej rady znalazło się zaledwie czterech przedstawicieli niższych szczebli – po dwóch z prokuratur rejonowych i dwóch z okręgówek.

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj