Prawo karne

17 października 2018 r.

Wyrazem dostrzeżenia na ścieżce rozwoju procesu karnego potrzeby zwiększenia pozycji pokrzywdzonego jest kategoria przestępstw ściganych na wniosek

Ani sędzia oportunista, ani prokurator zły, czyli spór o model procesu karnego17 października 2018 r.

W artykule autorstwa red. Emilii Świętochowskiej „Prokurator wymusi kontynuowanie procesu” (DGP z 10 października 2018 r.) wyraziłem swoje wątpliwości dotyczące projektowanej treści art. 12 par. 3 kodeksu postępowania karnego. Sformułowałem tezę, że wymóg uzyskania zgody prokuratora na umorzenie postępowania przez sąd w przypadku cofnięcia wniosku o ściganie stanowi nadmierną ingerencję oskarżyciela publicznego w tok postępowania jurysdykcyjnego. Polemika prokuratora Tomasza Szafrańskiego z Prokuratury Krajowej „Krótka przypowieść o złym prokuratorze, co procesu umorzyć nie pozwoli” (DGP z 15 października 2018 r.) utwierdziła mnie w słuszności mojej oceny.

11 września 2018 r.

Rolą procedury karnej jest jej charakter gwarancyjny

I ty możesz zostać oskarżonym. Procedura karna nie ma ułatwiać pracy sądom i oskarżycielom11 września 2018 r.

Prawo ma służyć obywatelowi, a nie urzędnikowi, który je stosuje. Musi być zrozumiałe dla każdego. Można to skwitować parafrazą przysłowia: „Nie Pac dla pałaca, tylko pałac dla Paca”.  Procedura karna nie jest bowiem stworzona ani dla sądów, ani dla oskarżyciela dla ułatwienia im pracy, lecz właśnie dla oskarżonego i jego prawa ma gwarantować.

1 września 2018 r.

Konieczna jest praca nad postrzeganiem praw zwierząt

Znęcanie się nad zwierzętami: Samo karanie nie wystarczy. Potrzebna jest edukacja1 września 2018 r.

Czy przewidziane przepisami kary za przestępstwa znęcania nad zwierzętami są wykonywane efektywnie, a założone cele osiągane? - Przepisy prawa karnego mają pełnić funkcję odstraszającą, ale należy pamiętać, że żaden przepis nie zapobiega popełnieniu przestępstwa i nie taka jest jego rola – przekonuje dr Michał Rudy z Uniwersytetu SWPS w Poznaniu.

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj