Prawo cywilne

4 stycznia 2018 r.

Jeśli pozbawienie wolności następuje w ramach trwającego postępowania karnego, termin jest ściśle limitowany przez przepisy

Procedura cywilna wobec groźnych przestępców prowadzi do nadużyć4 stycznia 2018 r.

Rzecznik praw obywatelskich po raz kolejny występuje do ministra sprawiedliwości w sprawie stosowania przepisów procedury cywilnej w postępowaniach o umieszczenie byłego więźnia w ośrodku w Gostyninie. Co do zasady mają trafiać tam osoby z zaburzeniami psychicznymi stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób.

12 grudnia 2017 r.

Bieg przedawnienia, jak wskazuje art. 120 k.c., rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.

Skuteczne wniesienie pozwu przerywa bieg przedawnienia12 grudnia 2017 r.

Prowadzę działalność. Ubezpieczyciel skierował przeciwko mnie pozew do sądu za zaległe kilka tysięcy złotych składek OC. Terminem wymagalności składek był 7 października 2014 r., ale pozew nadano do sądu 5 października 2017 r., zaś mnie sąd doręczył go dopiero 30 października 2017 r., więc po upływie trzyletniego okresu przedawnienia. Czy pozew jest zasadny? Nie mam wolnych środków na spłatę zobowiązań.

7 listopada 2017 r.

Szara strefa

Oszukiwanie siebie też jest karane7 listopada 2017 r.

Pięć filmów o oszustwach potrafi ustawić człowiekowi myślenie o kłamstwie. Czy potrafią ustawić coś szczególnego w głowie prawnika? Zgodnie z kodeksem karnym oszustwo to doprowadzenie innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania (art. 286. par. 1 k.k.).

22 października 2017 r.

Kluczową zmianą będzie jednak ustawowy zakaz dochodzenia roszczeń przedawnionych

Przedawnienie roszczeń. Jakie skutki przyniesie nowelizacja?22 października 2017 r.

Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło oficjalny projekt ustawy z dnia 31 maja 2017 roku o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta. Dostępna na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji nowelizacja nie przewiduje wszystkich zmian, które wcześniej zapowiadano. Z chwilą jej wejścia w życie rynek zarządzania wierzytelnościami czeka rewolucja. Co się zmieni?

21 maja 2017 r.

Jeśli jednak wartość przedmiotu pożyczki przekracza tysiąc złotych, umowa powinna być sporządzona w formie dokumentowej

Ustna pożyczka – ważna, ale trudniejsza do udowodnienia21 maja 2017 r.

Umowa pożyczki prowadzi do zmian w obrębie prawa własności przedmiotu umowy. Kodeks cywilny nie wprowadza ograniczeń w odniesieniu do podmiotów, które mogą być stronami umowy – pożyczkodawcą i pożyczkobiorcą. Oznacza to, że każdy podmiot prawa cywilnego może być stroną umowy pożyczki. Umowa może dotyczyć pieniędzy albo rzeczy oznaczonych co do gatunku.

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię