Prawo cywilne

12 czerwca 2018 r.

Zupełnie inaczej niż do tej pory będzie ustalany koniec okresu przedawnienia.

Nowe terminy przedawnienia w prawie cywilnym. Sprawdź, co się zmieni12 czerwca 2018 r.

Już niedługo czekają nas zmiany w dochodzeniu roszczeń majątkowych. W ostatni piątek została opublikowana w Dzienniku Ustaw ustawa z 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (poz. 1104). Skraca ona terminy przedawnienia i wprowadza zupełnie nowe zasady dochodzenia roszczeń przeciwko konsumentom, tj. w relacjach B2C (business to consumer). Niektóre zmiany są wręcz rewolucyjne. Większość z nich wejdzie w życie po upływie 30 dni od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, czyli już 9 lipca.

4 maja 2018 r.

Prawomocne orzeczenie sądu stanowi podstawę wykreślenia służebności z księgi wieczystej. Zwolnienie służebności następuje w tym przypadku nieodpłatnie.

Uciążliwość służebności gruntowej może uzasadniać jej zniesienie4 maja 2018 r.

Służebność gruntowa zwiększa użyteczność jednej nieruchomości kosztem drugiej. Poprawia sytuację właściciela nieruchomości, który z różnych względów nie może w pełni korzystać ze swojego prawa własności. Z drugiej jednak strony może wiązać się z dużą uciążliwością dla nieruchomości obciążonej. Uciążliwością tak dużą, że uzasadniać może dążenia właściciela tej nieruchomości do zniesienia służebności. Prawo przewiduje takie sytuacje.

27 kwietnia 2018 r.

Jeśli termin przedawnienia już nastąpił, dłużnik może zrzec się zarzutu przedawnienia

Wierzyciel dochodzi przedawnionego roszczenia? Sprawdź, jak się bronić27 kwietnia 2018 r.

Roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Istnienie instytucji przedawnienia zapewnia ochronę dłużnikowi, motywuje wierzyciela do działania, ale też uzasadnione jest bezpieczeństwem prawnym. Upływ czasu może pogarszać położenie prawne dłużnika, a to z tego względu, że utrudnione byłoby udowodnienie, że albo nigdy nie był zobowiązany, albo jego obowiązek wygasł już wcześniej wskutek wykonania.

4 stycznia 2018 r.

Jeśli pozbawienie wolności następuje w ramach trwającego postępowania karnego, termin jest ściśle limitowany przez przepisy

Procedura cywilna wobec groźnych przestępców prowadzi do nadużyć4 stycznia 2018 r.

Rzecznik praw obywatelskich po raz kolejny występuje do ministra sprawiedliwości w sprawie stosowania przepisów procedury cywilnej w postępowaniach o umieszczenie byłego więźnia w ośrodku w Gostyninie. Co do zasady mają trafiać tam osoby z zaburzeniami psychicznymi stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób.

12 grudnia 2017 r.

Bieg przedawnienia, jak wskazuje art. 120 k.c., rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.

Skuteczne wniesienie pozwu przerywa bieg przedawnienia12 grudnia 2017 r.

Prowadzę działalność. Ubezpieczyciel skierował przeciwko mnie pozew do sądu za zaległe kilka tysięcy złotych składek OC. Terminem wymagalności składek był 7 października 2014 r., ale pozew nadano do sądu 5 października 2017 r., zaś mnie sąd doręczył go dopiero 30 października 2017 r., więc po upływie trzyletniego okresu przedawnienia. Czy pozew jest zasadny? Nie mam wolnych środków na spłatę zobowiązań.

7 listopada 2017 r.

Szara strefa

Oszukiwanie siebie też jest karane7 listopada 2017 r.

Pięć filmów o oszustwach potrafi ustawić człowiekowi myślenie o kłamstwie. Czy potrafią ustawić coś szczególnego w głowie prawnika? Zgodnie z kodeksem karnym oszustwo to doprowadzenie innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania (art. 286. par. 1 k.k.).

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj