Prawo cywilne

11 sierpnia 2018 r.

Dopuszczalne jest odwołanie cofnięcia pozwu pod warunkiem wskazania następczej przyczyny odwołania czynności procesowej.

Jak wycofać pozew w postępowaniu cywilnym 11 sierpnia 2018 r.

Z różnych względów może się zdarzyć, że powód po wytoczeniu powództwa, chce zrezygnować z dalszego dochodzenia swych praw na drodze sądowej. Najczęstszym powodem jest uregulowanie przez pozwanego należności. Może się też zdarzyć, że powód uzmysłowi sobie lub też zostanie uświadomiony przez bardziej obeznane osoby, że jego roszczenie nie ma wystarczających podstaw prawnych i najzwyczajniej w świecie powód sprawę przed sądem i tak by przegrał. W takiej sytuacji powód może złożyć oświadczenie o cofnięciu pozwu.

12 czerwca 2018 r.

Zupełnie inaczej niż do tej pory będzie ustalany koniec okresu przedawnienia.

Nowe terminy przedawnienia w prawie cywilnym. Sprawdź, co się zmieni12 czerwca 2018 r.

Już niedługo czekają nas zmiany w dochodzeniu roszczeń majątkowych. W ostatni piątek została opublikowana w Dzienniku Ustaw ustawa z 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (poz. 1104). Skraca ona terminy przedawnienia i wprowadza zupełnie nowe zasady dochodzenia roszczeń przeciwko konsumentom, tj. w relacjach B2C (business to consumer). Niektóre zmiany są wręcz rewolucyjne. Większość z nich wejdzie w życie po upływie 30 dni od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, czyli już 9 lipca.

4 maja 2018 r.

Prawomocne orzeczenie sądu stanowi podstawę wykreślenia służebności z księgi wieczystej. Zwolnienie służebności następuje w tym przypadku nieodpłatnie.

Uciążliwość służebności gruntowej może uzasadniać jej zniesienie4 maja 2018 r.

Służebność gruntowa zwiększa użyteczność jednej nieruchomości kosztem drugiej. Poprawia sytuację właściciela nieruchomości, który z różnych względów nie może w pełni korzystać ze swojego prawa własności. Z drugiej jednak strony może wiązać się z dużą uciążliwością dla nieruchomości obciążonej. Uciążliwością tak dużą, że uzasadniać może dążenia właściciela tej nieruchomości do zniesienia służebności. Prawo przewiduje takie sytuacje.

27 kwietnia 2018 r.

Jeśli termin przedawnienia już nastąpił, dłużnik może zrzec się zarzutu przedawnienia

Wierzyciel dochodzi przedawnionego roszczenia? Sprawdź, jak się bronić27 kwietnia 2018 r.

Roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Istnienie instytucji przedawnienia zapewnia ochronę dłużnikowi, motywuje wierzyciela do działania, ale też uzasadnione jest bezpieczeństwem prawnym. Upływ czasu może pogarszać położenie prawne dłużnika, a to z tego względu, że utrudnione byłoby udowodnienie, że albo nigdy nie był zobowiązany, albo jego obowiązek wygasł już wcześniej wskutek wykonania.

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj