Prawo budowlane

19 maja 2015 r.

„Decyzja o warunkach zabudowy musi stanowić odpowiedź organu na skonkretyzowany we wniosku zamiar inwestora, a nie informację o potencjalnym sposobie zagospodarowania i korzystania z terenu” – przypominają przedstawiciele samorządu adwokackiego.

Określenie nowych warunków zabudowy byłoby decyzją tylko pozornie19 maja 2015 r.

Decyzji o warunkach zabudowy nie można odbierać charakteru decyzji administracyjnej. Do tego mogą zaś prowadzić propozycje zmian zawarte w projekcie nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw – uważa Naczelna Rada Adwokacka. Problem dotyczy m.in. propozycji zmiany w jej aktualnym art. 59 (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.). Zgodnie z propozycją potencjalny sposób zagospodarowania i korzystania z terenu w przypadku braku planu miejscowego (do czasu jego uchwalenia), polegający na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmianie sposobu użytkowania obiektu lub jego części, wymagać miałby ustalenia – w drodze decyzji – warunków zabudowy.

12 maja 2015 r.

Na marginesie warto wskazać, że oprócz powyższych obowiązków przedsiębiorca musi spełnić inne wymogi związane z reglamentacją podejmowanej przez niego działalności, wynikające z ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych

Zmianę funkcji budynku trzeba zgłosić12 maja 2015 r.

W ramach działalności gospodarczej od kilku lat wynajmuję pokoje w domu jednorodzinnym. Nadzór budowlany nakazał mi wstrzymać użytkowanie budynku, ponieważ nie zgłosiłem zmiany sposobu korzystania. Dodam, że aby uruchomić hotel, nie robiłem żadnej przebudowy obiektu. Czy rzeczywiście powinienem zgłosić zmianę użytkowania budynku?

1 kwietnia 2015 r.

Kodeks budowlany: Resort infrastruktury przekazał swoje uwagi1 kwietnia 2015 r.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz Rządowe Centrum Legislacji przekazały Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego robocze uwagi do przedstawionego w lutym projektu Kodeksu Budowlanego - poinformował PAP rzecznik resortu infrastruktury Piotr Popa. Komisja ma się odnieść do tych uwag jeszcze w kwietniu. Rzecznik zapowiedział też, że w najbliższym czasie projekt zostanie skierowany do uzgodnień wewnątrzresortowych, które poprzedzą konsultacje publiczne.

1 kwietnia 2015 r.

Wykonawca musi dać inwestorowi na załatwienie formalności związanych z gwarancją nie mniej niż 45 dni

Wykonawca ma prawo żądać od inwestora gwarancji zapłaty1 kwietnia 2015 r.

Buduję dom. Inwestycja ciągnie się od jesieni i do tej pory dogadywaliśmy się z wykonawcą dość dobrze – opowiada pan Maciej. – Tymczasem teraz on – bez wyraźnego powodu – zażądał ode mnie gwarancji terminowej zapłaty za roboty budowlane i kupowane przez niego materiały – dziwi się czytelnik. – Mamy przecież umowę na budowę domu. Płacę mu rzetelnie kolejne transze. Czy wykonawca ma prawo żądać ode mnie takiej gwarancji? Przecież to pociąga za sobą dodatkowe koszty – martwi się czytelnik

26 marca 2015 r.

Tydzień z prawem budowlanym

Prawo budowlane: Sąsiedzi domów na zgłoszenie będą należycie chronieni26 marca 2015 r.

W przypadku obecnej nowelizacji utrzymana została zasada, iż rozpoczęcie budowy następuje na podstawie pozwolenia na budowę, a procedura zgłoszeniowa, jaką objęte zostały m.in. domy jednorodzinne, stanowi jeden z wyjątków, obwarowany dodatkowo wymogiem braku oddziaływania na działki sąsiednie. Nie podzielam więc, zasadniczo, obaw o konstytucyjność przyjętych rozwiązań - mówi w wywiadzie dla DGP Mariusz Zając adwokat, partner w Kancelarii Zając, Zarębski i Partnerzy.

Prawo na co dzień

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

reklama