Prawo budowlane

12 grudnia 2014 r.

Samowola budowlana

Domek letniskowy do rozbiórki. Brak świadomości nie chroni nowego właściciela przed odpowiedzialnością12 grudnia 2014 r.

Przed zakupem nieruchomości należy dokładnie sprawdzić jej status prawny, gdyż samowola budowlana nie zawsze będzie mogła być zalegalizowana. Wraz z przekazaniem własności, nowy właściciel będzie ponosić konsekwencje związane z nielegalną zabudową. Może się to skończyć nakazem rozbiórki budynku - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

2 grudnia 2014 r.

Generalną zasadą jest, że zgodnie z prawem budowlanym stawianie budynków oraz inne roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Katalog prac budowlanych, które można wykonać bez pozwolenia jest zamknięty2 grudnia 2014 r.

Kupiłem działkę ze starym, rozwalającym się budynkiem przylegającym do granicy. Chciałem go rozebrać i postawić w innym miejscu niewielki domek letniskowy i altankę połączone solidną pergolą, zbudować podjazd i ogrodzić cały teren. Wydawało mi się, że wszystkie inwestycje mieszczą się w katalogu tych, które można zrealizować bez pozwolenia na budowę. Zgłosiłem swoje zamiary w starostwie, a tam – prawie po miesiącu – zażądano wystąpienia o pozwolenie. Dlaczego? Myślałem, że urządzę działkę jeszcze przed nastaniem wiosny, a wygląda na to, że do wiosny będę się borykał z formalnościami – pisze pan Marcin.

31 października 2014 r.

Dla realizacji ujęcia wód podziemnych nie potrzeba uzyskiwać również pozwolenia na budowę

Na studnię nie potrzeba pozwolenia na budowę31 października 2014 r.

Dla realizacji ujęcia wód podziemnych, stanowiącego urządzenie niewymagające pozwolenia wodnoprawnego, nie potrzeba uzyskiwać również pozwolenia na budowę. Do takich wniosków doszedł wojewódzki sąd administracyjny w Białymstoku. Jak się jednak okazuje sądy administracyjne – w tym Naczelny Sąd Administracyjny – nie zawsze reprezentują takie stanowisko. Powód? Nieprecyzyjne przepisy.

24 września 2014 r.

Kodeks ma wzmocnić rolę planowania przestrzennego w gminach.

MIR: projekt kodeksu budowlanego w Sejmie jeszcze przed końcem kadencji24 września 2014 r.

"Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego przewiduje, że jej przewodniczący przedstawi ministrowi projekt przyjęty przez Komisję. Jeśli harmonogram prac Komisji zostanie dotrzymany, a następnie możliwe będzie przygotowanie projektów niezbędnych rozporządzeń oraz pełnej oceny skutków regulacji, to Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju dołoży wszelkich starań, by przekazanie projektu parlamentowi mogło nastąpić przed końcem kadencji" - powiedział PAP wiceminister infrastruktury i rozwoju Paweł Orłowski.

Prawo na co dzień