Prawo budowlane

3 sierpnia 2015 r.

Kodeks budowlany to nie miejsce na zmianę reguł zapisanych w specustawach

Kodeks budowlany: Za dużo swobody dla inwestorów3 sierpnia 2015 r.

Kodeks budowlany nie powinien zawierać przepisu, który umożliwia wybór sposobu realizacji inwestycji celu publicznego – twierdzi Rządowe Centrum Legislacji w uwagach wniesionych do projektu mającego na nowo uregulować polski proces inwestycyjny. Przekonuje, że kodeks budowlany to nie miejsce na zmianę reguł zapisanych w specustawach.

22 lipca 2015 r.

Wymogiem związanym z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy jest zachowanie zasad kontynuacji funkcji i bliskiego sąsiedztwa. Jak restrykcyjnie te zasady muszą być interpretowane? Czy organ może dopuścić zabudowę trochę odmienną względem otoczenia? Jeżeli tak, to na jakich zasadach? Jak do stosowania tych zasad mają się określane w decyzji parametry nowej zabudowy?

Administracyjna granica nie narusza zasady kontynuacji funkcji22 lipca 2015 r.

Wymogiem związanym z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy jest zachowanie zasad kontynuacji funkcji i bliskiego sąsiedztwa. Jak restrykcyjnie te zasady muszą być interpretowane? Czy organ może dopuścić zabudowę trochę odmienną względem otoczenia? Jeżeli tak, to na jakich zasadach? Jak do stosowania tych zasad mają się określane w decyzji parametry nowej zabudowy?

14 lipca 2015 r.

Po upływie 5 lat nielegalnego użytkowania obiektu da się uniknąć kary14 lipca 2015 r.

Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego 5 marca 2015 r. nałożył na mnie karę z tytułu nielegalnego użytkowania pomieszczeń magazynowych. Zacząłem je użytkować jeszcze w lutym 2011 roku. Uważam, że 5 marca 2015 r. było już za późno, by nadzór budowlany mógł mnie obciążyć tą karą. Czy w tym dniu nie nastąpiło przedawnienie stosowania sankcji wynikającej z tytułu nielegalnego przystąpienia do użytkowania?

25 czerwca 2015 r.

W ocenie BCC Kodeks, wbrew medialnym zapowiedziom, nie wspiera inwestora w przebiegu realizacji inwestycji, ale ten proces komplikuje.

BCC krytycznie o nowym Kodeksie Budowlanym: Komplikuje proces realizacji inwestycji25 czerwca 2015 r.

Obecnie obowiązująca ustawa z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane nowelizowana była dotychczas ponad 70 razy. Tak duża liczba kolejnych zmian nie sprzyja zapewnieniu czytelności, przejrzystości i stabilności przepisów prawa budowlanego. Co więcej, obecnie obowiązująca ustawa pełna jest niejednoznaczności, które prowadzą do nadmiernego wykorzystywania instytucji uznania administracyjnego, a w konsekwencji do pojawiania się szeregu sprzecznych orzeczeń wydawanych w podobnych do siebie sprawach administracyjnych. Obecna ustawa Prawo budowlane – co słusznie potwierdzają projektodawcy Kodeksu Budowlanego – nie daje inwestorowi stabilizacji prawnej, nie chroni w wystarczający sposób interesu publicznego, ani też nie działa prorozwojowo.

10 czerwca 2015 r.

Kontrola budowlana: Urząd musi powiadomić opiekuna o wynikach10 czerwca 2015 r.

Mieszkaniec złożył wniosek do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (PINB) o kontrolę stanu technicznego szkoły, do której uczęszcza jego dziecko. Urząd poinformował, że podjął już stosowne działania, ale podkreślił, że rodzic nie będzie powiadomiony o wynikach kontroli, bo nie ma w niej interesu prawnego. Czy inspektorat może uchylać się od odpowiedzi?

27 maja 2015 r.

Organ nie będzie już weryfikować projektu, a jedynie sprawdzi, czy jest kompletny

Reformy nadzoru budowlanego nie będzie27 maja 2015 r.

Po powstającym kodeksie budowlanym nie należy spodziewać się, że dokona rewolucji. Zaproponowaliśmy zmiany w obszarach, co do których wszyscy są zgodni, że potrzebują prawnej korekty – tak o przesłanej właśnie do konsultacji społecznych, po prawie trzech latach prac, księdze budowlanej kodeksu budowlanego mówił podczas ostatniego posiedzenia komisji infrastruktury prof. Marek Wierzbowski, szef komisji kodyfikacyjnej.

25 maja 2015 r.

Główne założenia Kodeksu Budowlanego komisja przedstawiła po przyjęciu projektu księgi budowlanej pod koniec lutego tego roku

Projekt Kodeksu budowlanego trafił do konsultacji społecznych25 maja 2015 r.

Wasiak informację o stanie prac nad Kodeksem budowlanym przedstawiła w poniedziałek posłom, na wieczornym posiedzeniu sejmowej komisji infrastruktury. Jak poinformowała, w poniedziałek rozpoczęły się konsultacje społeczne i międzyresortowe pierwszej, budowlanej księgi Kodeksu - co było także powodem spotkania szefowej MIR z sejmową komisją. W poniedziałek MIR opublikował też projekt Kodeksu w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

19 maja 2015 r.

„Decyzja o warunkach zabudowy musi stanowić odpowiedź organu na skonkretyzowany we wniosku zamiar inwestora, a nie informację o potencjalnym sposobie zagospodarowania i korzystania z terenu” – przypominają przedstawiciele samorządu adwokackiego.

Określenie nowych warunków zabudowy byłoby decyzją tylko pozornie19 maja 2015 r.

Decyzji o warunkach zabudowy nie można odbierać charakteru decyzji administracyjnej. Do tego mogą zaś prowadzić propozycje zmian zawarte w projekcie nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw – uważa Naczelna Rada Adwokacka. Problem dotyczy m.in. propozycji zmiany w jej aktualnym art. 59 (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.). Zgodnie z propozycją potencjalny sposób zagospodarowania i korzystania z terenu w przypadku braku planu miejscowego (do czasu jego uchwalenia), polegający na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmianie sposobu użytkowania obiektu lub jego części, wymagać miałby ustalenia – w drodze decyzji – warunków zabudowy.

Prawo na co dzień

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

reklama