Prawo budowlane

13 stycznia 2016 r.

W połowie grudnia decyzją Ministra Sprawiedliwości rozwiązana została Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego. Działała w ministerstwie od ponad dwudziestu lat.

Kolejna komisja kodyfikacyjna rozwiązana13 stycznia 2016 r.

Dziś Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury i Budownictwa wręczył wypowiedzenia członkom Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego.  Komisja została powołana w połowie 2012 roku. Jej celem było stworzenie projektu kodeku budowlanego, który miał kompleksowo unormować podstawy realizacji zamierzeń budowlanych i usystematyzować przepisy zawarte w odrębnych ustawach m.in. w prawie budowlanym, czy ustawie o wyrobach budowlanych.

10 listopada 2015 r.

Nawet w samym NSA wyodrębniły się dwa stanowiska na ten temat.

Prawo budowlane: Właściciel powinien móc zablokować ekspertyzę nieruchomości10 listopada 2015 r.

Czy właściciel budynku powinien mieć możliwość zakwestionowania postanowienia nakazującego wykonanie ekspertyzy jego nieruchomości? Organ podejmuje taką decyzję, gdy stwierdzi, że obiekt jest w złym stanie technicznym. W ocenie rzecznika praw obywatelskich (RPO) nakaz przeprowadzania badania powinien być jednak poddawany kontroli instancyjnej. To minimalizowałoby ryzyko obciążania właścicieli kosztownym obowiązkiem bez należytego uzasadnienia. Tego stanowiska nie podzielają jednak wszystkie sądy administracyjne. Dlatego dr Adam Bodnar (RPO) wystąpił do Naczelnego Sądu Administracyjnego, by w poszerzonym składzie dokonał wykładni art. 62 ust. 3 ustawy – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm. – dalej pr. bud.).

10 listopada 2015 r.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego wyjaśnił, że nałożenie przez organ obowiązku uzupełnienia w określonym terminie brakujących dokumentów przerywa bieg terminu owych 30 dni.

Prawo budowlane: Nadzór wyjaśnia, kiedy można przystąpić do robót10 listopada 2015 r.

Procedura zgłoszenia robót budowlanych (obowiązuje dziś np. do wzniesienia niedużej altany czy garażu) jest szybsza i mniej skomplikowana niż uzyskiwanie pozwolenia na budowę. Nie oznacza to jednak, że inwestorzy nie mają problemów z interpretacją przepisów z nią związanych. Świadczy o tym niedawno wydana przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego interpretacja prawna.

3 sierpnia 2015 r.

Kodeks budowlany to nie miejsce na zmianę reguł zapisanych w specustawach

Kodeks budowlany: Za dużo swobody dla inwestorów3 sierpnia 2015 r.

Kodeks budowlany nie powinien zawierać przepisu, który umożliwia wybór sposobu realizacji inwestycji celu publicznego – twierdzi Rządowe Centrum Legislacji w uwagach wniesionych do projektu mającego na nowo uregulować polski proces inwestycyjny. Przekonuje, że kodeks budowlany to nie miejsce na zmianę reguł zapisanych w specustawach.

22 lipca 2015 r.

Wymogiem związanym z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy jest zachowanie zasad kontynuacji funkcji i bliskiego sąsiedztwa. Jak restrykcyjnie te zasady muszą być interpretowane? Czy organ może dopuścić zabudowę trochę odmienną względem otoczenia? Jeżeli tak, to na jakich zasadach? Jak do stosowania tych zasad mają się określane w decyzji parametry nowej zabudowy?

Administracyjna granica nie narusza zasady kontynuacji funkcji22 lipca 2015 r.

Wymogiem związanym z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy jest zachowanie zasad kontynuacji funkcji i bliskiego sąsiedztwa. Jak restrykcyjnie te zasady muszą być interpretowane? Czy organ może dopuścić zabudowę trochę odmienną względem otoczenia? Jeżeli tak, to na jakich zasadach? Jak do stosowania tych zasad mają się określane w decyzji parametry nowej zabudowy?

14 lipca 2015 r.

Po upływie 5 lat nielegalnego użytkowania obiektu da się uniknąć kary14 lipca 2015 r.

Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego 5 marca 2015 r. nałożył na mnie karę z tytułu nielegalnego użytkowania pomieszczeń magazynowych. Zacząłem je użytkować jeszcze w lutym 2011 roku. Uważam, że 5 marca 2015 r. było już za późno, by nadzór budowlany mógł mnie obciążyć tą karą. Czy w tym dniu nie nastąpiło przedawnienie stosowania sankcji wynikającej z tytułu nielegalnego przystąpienia do użytkowania?

Prawo na co dzień

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

Reklama