Prawo budowlane

10 czerwca 2015 r.

Kontrola budowlana: Urząd musi powiadomić opiekuna o wynikach10 czerwca 2015 r.

Mieszkaniec złożył wniosek do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (PINB) o kontrolę stanu technicznego szkoły, do której uczęszcza jego dziecko. Urząd poinformował, że podjął już stosowne działania, ale podkreślił, że rodzic nie będzie powiadomiony o wynikach kontroli, bo nie ma w niej interesu prawnego. Czy inspektorat może uchylać się od odpowiedzi?

27 maja 2015 r.

Organ nie będzie już weryfikować projektu, a jedynie sprawdzi, czy jest kompletny

Reformy nadzoru budowlanego nie będzie27 maja 2015 r.

Po powstającym kodeksie budowlanym nie należy spodziewać się, że dokona rewolucji. Zaproponowaliśmy zmiany w obszarach, co do których wszyscy są zgodni, że potrzebują prawnej korekty – tak o przesłanej właśnie do konsultacji społecznych, po prawie trzech latach prac, księdze budowlanej kodeksu budowlanego mówił podczas ostatniego posiedzenia komisji infrastruktury prof. Marek Wierzbowski, szef komisji kodyfikacyjnej.

25 maja 2015 r.

Główne założenia Kodeksu Budowlanego komisja przedstawiła po przyjęciu projektu księgi budowlanej pod koniec lutego tego roku

Projekt Kodeksu budowlanego trafił do konsultacji społecznych25 maja 2015 r.

Wasiak informację o stanie prac nad Kodeksem budowlanym przedstawiła w poniedziałek posłom, na wieczornym posiedzeniu sejmowej komisji infrastruktury. Jak poinformowała, w poniedziałek rozpoczęły się konsultacje społeczne i międzyresortowe pierwszej, budowlanej księgi Kodeksu - co było także powodem spotkania szefowej MIR z sejmową komisją. W poniedziałek MIR opublikował też projekt Kodeksu w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

19 maja 2015 r.

„Decyzja o warunkach zabudowy musi stanowić odpowiedź organu na skonkretyzowany we wniosku zamiar inwestora, a nie informację o potencjalnym sposobie zagospodarowania i korzystania z terenu” – przypominają przedstawiciele samorządu adwokackiego.

Określenie nowych warunków zabudowy byłoby decyzją tylko pozornie19 maja 2015 r.

Decyzji o warunkach zabudowy nie można odbierać charakteru decyzji administracyjnej. Do tego mogą zaś prowadzić propozycje zmian zawarte w projekcie nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw – uważa Naczelna Rada Adwokacka. Problem dotyczy m.in. propozycji zmiany w jej aktualnym art. 59 (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.). Zgodnie z propozycją potencjalny sposób zagospodarowania i korzystania z terenu w przypadku braku planu miejscowego (do czasu jego uchwalenia), polegający na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmianie sposobu użytkowania obiektu lub jego części, wymagać miałby ustalenia – w drodze decyzji – warunków zabudowy.

12 maja 2015 r.

Na marginesie warto wskazać, że oprócz powyższych obowiązków przedsiębiorca musi spełnić inne wymogi związane z reglamentacją podejmowanej przez niego działalności, wynikające z ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych

Zmianę funkcji budynku trzeba zgłosić12 maja 2015 r.

W ramach działalności gospodarczej od kilku lat wynajmuję pokoje w domu jednorodzinnym. Nadzór budowlany nakazał mi wstrzymać użytkowanie budynku, ponieważ nie zgłosiłem zmiany sposobu korzystania. Dodam, że aby uruchomić hotel, nie robiłem żadnej przebudowy obiektu. Czy rzeczywiście powinienem zgłosić zmianę użytkowania budynku?

1 kwietnia 2015 r.

Kodeks budowlany: Resort infrastruktury przekazał swoje uwagi1 kwietnia 2015 r.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz Rządowe Centrum Legislacji przekazały Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego robocze uwagi do przedstawionego w lutym projektu Kodeksu Budowlanego - poinformował PAP rzecznik resortu infrastruktury Piotr Popa. Komisja ma się odnieść do tych uwag jeszcze w kwietniu. Rzecznik zapowiedział też, że w najbliższym czasie projekt zostanie skierowany do uzgodnień wewnątrzresortowych, które poprzedzą konsultacje publiczne.

Prawo na co dzień

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

reklama