Prawo budowlane

10 listopada 2015 r.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego wyjaśnił, że nałożenie przez organ obowiązku uzupełnienia w określonym terminie brakujących dokumentów przerywa bieg terminu owych 30 dni.

Prawo budowlane: Nadzór wyjaśnia, kiedy można przystąpić do robót10 listopada 2015 r.

Procedura zgłoszenia robót budowlanych (obowiązuje dziś np. do wzniesienia niedużej altany czy garażu) jest szybsza i mniej skomplikowana niż uzyskiwanie pozwolenia na budowę. Nie oznacza to jednak, że inwestorzy nie mają problemów z interpretacją przepisów z nią związanych. Świadczy o tym niedawno wydana przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego interpretacja prawna.

3 sierpnia 2015 r.

Kodeks budowlany to nie miejsce na zmianę reguł zapisanych w specustawach

Kodeks budowlany: Za dużo swobody dla inwestorów3 sierpnia 2015 r.

Kodeks budowlany nie powinien zawierać przepisu, który umożliwia wybór sposobu realizacji inwestycji celu publicznego – twierdzi Rządowe Centrum Legislacji w uwagach wniesionych do projektu mającego na nowo uregulować polski proces inwestycyjny. Przekonuje, że kodeks budowlany to nie miejsce na zmianę reguł zapisanych w specustawach.

22 lipca 2015 r.

Wymogiem związanym z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy jest zachowanie zasad kontynuacji funkcji i bliskiego sąsiedztwa. Jak restrykcyjnie te zasady muszą być interpretowane? Czy organ może dopuścić zabudowę trochę odmienną względem otoczenia? Jeżeli tak, to na jakich zasadach? Jak do stosowania tych zasad mają się określane w decyzji parametry nowej zabudowy?

Administracyjna granica nie narusza zasady kontynuacji funkcji22 lipca 2015 r.

Wymogiem związanym z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy jest zachowanie zasad kontynuacji funkcji i bliskiego sąsiedztwa. Jak restrykcyjnie te zasady muszą być interpretowane? Czy organ może dopuścić zabudowę trochę odmienną względem otoczenia? Jeżeli tak, to na jakich zasadach? Jak do stosowania tych zasad mają się określane w decyzji parametry nowej zabudowy?

14 lipca 2015 r.

Po upływie 5 lat nielegalnego użytkowania obiektu da się uniknąć kary14 lipca 2015 r.

Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego 5 marca 2015 r. nałożył na mnie karę z tytułu nielegalnego użytkowania pomieszczeń magazynowych. Zacząłem je użytkować jeszcze w lutym 2011 roku. Uważam, że 5 marca 2015 r. było już za późno, by nadzór budowlany mógł mnie obciążyć tą karą. Czy w tym dniu nie nastąpiło przedawnienie stosowania sankcji wynikającej z tytułu nielegalnego przystąpienia do użytkowania?

25 czerwca 2015 r.

W ocenie BCC Kodeks, wbrew medialnym zapowiedziom, nie wspiera inwestora w przebiegu realizacji inwestycji, ale ten proces komplikuje.

BCC krytycznie o nowym Kodeksie Budowlanym: Komplikuje proces realizacji inwestycji25 czerwca 2015 r.

Obecnie obowiązująca ustawa z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane nowelizowana była dotychczas ponad 70 razy. Tak duża liczba kolejnych zmian nie sprzyja zapewnieniu czytelności, przejrzystości i stabilności przepisów prawa budowlanego. Co więcej, obecnie obowiązująca ustawa pełna jest niejednoznaczności, które prowadzą do nadmiernego wykorzystywania instytucji uznania administracyjnego, a w konsekwencji do pojawiania się szeregu sprzecznych orzeczeń wydawanych w podobnych do siebie sprawach administracyjnych. Obecna ustawa Prawo budowlane – co słusznie potwierdzają projektodawcy Kodeksu Budowlanego – nie daje inwestorowi stabilizacji prawnej, nie chroni w wystarczający sposób interesu publicznego, ani też nie działa prorozwojowo.

10 czerwca 2015 r.

Kontrola budowlana: Urząd musi powiadomić opiekuna o wynikach10 czerwca 2015 r.

Mieszkaniec złożył wniosek do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (PINB) o kontrolę stanu technicznego szkoły, do której uczęszcza jego dziecko. Urząd poinformował, że podjął już stosowne działania, ale podkreślił, że rodzic nie będzie powiadomiony o wynikach kontroli, bo nie ma w niej interesu prawnego. Czy inspektorat może uchylać się od odpowiedzi?

Prawo na co dzień

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

reklama