Prawo budowlane

8 marca 2016 r.

Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę: Kolizja zamierzeń blokuje późniejsze zgłoszenie8 marca 2016 r.

W sytuacji, gdy inwestor dokonał zgłoszenia budowy wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.), na działce objętej wydaną wcześniej decyzją o pozwoleniu na budowę innego budynku mieszkalnego jednorodzinnego i oba zamierzenia budowlane ze sobą kolidują, właściwy organ powinien wnieść sprzeciw do zgłoszenia.

13 stycznia 2016 r.

W połowie grudnia decyzją Ministra Sprawiedliwości rozwiązana została Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego. Działała w ministerstwie od ponad dwudziestu lat.

Kolejna komisja kodyfikacyjna rozwiązana13 stycznia 2016 r.

Dziś Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury i Budownictwa wręczył wypowiedzenia członkom Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego.  Komisja została powołana w połowie 2012 roku. Jej celem było stworzenie projektu kodeku budowlanego, który miał kompleksowo unormować podstawy realizacji zamierzeń budowlanych i usystematyzować przepisy zawarte w odrębnych ustawach m.in. w prawie budowlanym, czy ustawie o wyrobach budowlanych.

10 listopada 2015 r.

Nawet w samym NSA wyodrębniły się dwa stanowiska na ten temat.

Prawo budowlane: Właściciel powinien móc zablokować ekspertyzę nieruchomości10 listopada 2015 r.

Czy właściciel budynku powinien mieć możliwość zakwestionowania postanowienia nakazującego wykonanie ekspertyzy jego nieruchomości? Organ podejmuje taką decyzję, gdy stwierdzi, że obiekt jest w złym stanie technicznym. W ocenie rzecznika praw obywatelskich (RPO) nakaz przeprowadzania badania powinien być jednak poddawany kontroli instancyjnej. To minimalizowałoby ryzyko obciążania właścicieli kosztownym obowiązkiem bez należytego uzasadnienia. Tego stanowiska nie podzielają jednak wszystkie sądy administracyjne. Dlatego dr Adam Bodnar (RPO) wystąpił do Naczelnego Sądu Administracyjnego, by w poszerzonym składzie dokonał wykładni art. 62 ust. 3 ustawy – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm. – dalej pr. bud.).

10 listopada 2015 r.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego wyjaśnił, że nałożenie przez organ obowiązku uzupełnienia w określonym terminie brakujących dokumentów przerywa bieg terminu owych 30 dni.

Prawo budowlane: Nadzór wyjaśnia, kiedy można przystąpić do robót10 listopada 2015 r.

Procedura zgłoszenia robót budowlanych (obowiązuje dziś np. do wzniesienia niedużej altany czy garażu) jest szybsza i mniej skomplikowana niż uzyskiwanie pozwolenia na budowę. Nie oznacza to jednak, że inwestorzy nie mają problemów z interpretacją przepisów z nią związanych. Świadczy o tym niedawno wydana przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego interpretacja prawna.

Prawo na co dzień

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

Reklama