Prawo budowlane

5 sierpnia 2014 r.

budowa

Rząd upraszcza i przyspiesza proces budowlany5 sierpnia 2014 r.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury i rozwoju. Uproszczenie i przyspieszenie procesu budowlanego dla większości inwestycji budowlanych – to podstawowy cel nowych przepisów. Wypełniają one zobowiązanie z exposé premiera, w którym zapowiedział on uproszczenie procedur budowlanych i skrócenie czasu wydawania pozwoleń na budowę.

7 kwietnia 2014 r.

nakaz rozbiórki

Legalizacja samowoli budowlanych tylko dla najbogatszych7 kwietnia 2014 r.

Siedmiodniowy termin na uiszczenie kilkudziesięciotysięcznej opłaty legalizacyjnej za wzniesienie obiektu bez zgłoszenia jest zbyt krótki i możliwy do zrealizowania tylko przez osoby zamożne. Ministerstwo Finansów rozważa więc umożliwienie odroczenia terminu zapłaty i rozłożenie jej na raty. Bez takich zmian korzystanie z legalizacji samowoli staje się bowiem iluzoryczne.

25 marca 2014 r.

kodeks budowlany

Kodeks budowlany jednak w dwóch częściach? Miał ułatwić inwestycje, budzi same wątpliwości25 marca 2014 r.

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego przyjmie jutro pierwszą wersję projektu kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Celem zmian ma być przede wszystkim zbudowanie mechanizmów umożliwiających sprawniejsze oraz bardziej racjonalne inwestowanie. Jednak już na obecnym etapie legislacyjnym niektóre z zaprezentowanych rozwiązań krytycznie oceniają eksperci.

Prawo na co dzień