Prawo budowlane

25 marca 2014 r.

kodeks budowlany

Kodeks budowlany jednak w dwóch częściach? Miał ułatwić inwestycje, budzi same wątpliwości25 marca 2014 r.

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego przyjmie jutro pierwszą wersję projektu kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Celem zmian ma być przede wszystkim zbudowanie mechanizmów umożliwiających sprawniejsze oraz bardziej racjonalne inwestowanie. Jednak już na obecnym etapie legislacyjnym niektóre z zaprezentowanych rozwiązań krytycznie oceniają eksperci.

4 grudnia 2013 r.

Zdarzają się klauzule zobowiązujące klienta do zrzeczenia się prawa zaskarżania rozstrzygnięć

Niedozwolone klauzule umowne wciąż obecne na rynku nieruchomości4 grudnia 2013 r.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów otrzymuje stale zapytania i skargi od konsumentów zainteresowanych nabyciem nieruchomości czy dochodzących roszczeń na podstawie umów z deweloperem. Konsumenci albo intuicyjnie czują naruszenia, wskazując w skargach na nieprawidłowości, albo w sposób w pełni świadomy zgłaszają wadliwe zapisy. Często wprost wskazują konkretny przepis prawa, który w ich ocenie narusza deweloper czy numer klauzuli wpisanej do rejestru klauzul niedozwolonych prowadzonego przez prezesa UOKiK.

2 grudnia 2013 r.

Nieruchomość

Jak zażądać przeniesienia własności budynku stojącego na cudzym gruncie2 grudnia 2013 r.

Co do zasady budowla wzniesiona na cudzym gruncie staje się jego częścią składową i należy do właściciela działki. Zdarzyć się może jednak sytuacja, że posiadacz samoistny w dobrej wierze, czyli osoba, która jest przekonana, iż przysługuje jej prawo własności nieruchomości, dokona na niej inwestycji, wznosząc budynek lub inne urządzenie. W tego typu przypadkach prawo daje osobie, która zajęła cudzą działkę pod budowę, oraz właścicielowi gruntu roszczenie o jej wykup w zamian za odpowiednie wynagrodzenie (roszczenie o wykup).

19 listopada 2013 r.

Budowa domu

Zmiany w prawie budowlanym: będzie można budować na cudzym gruncie19 listopada 2013 r.

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw, efektem czego ma być wprowadzenie przez ustawodawcę do polskiego porządku prawnego nowej instytucji prawnej – prawa zabudowy. Po wprowadzeniu nowej instytucji, inwestor dysponujący prawem zabudowy będzie mógł wznieść budowlę na cudzym gruncie będąc jednocześnie właścicielem budynków i urządzeń wzniesionych na tym gruncie, co będzie odstępstwem od zasady superficies solo cedit. Podobne rozwiązania funkcjonują już w innych krajach europejskich, w tym między innymi w Niemczech oraz Wielkiej Brytanii.