Sposób wykonywania zarządu nieruchomością wspólną regulują przepisy ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 80, poz. 93 z późn. zm.). Właściciele lokali mogą jednak w odmienny sposób określić zasady sprawowania go. Przepisy ustawy o własności lokali nakładają na nich obowiązek podjęcia uchwały o wyborze zarządu wówczas, gdy we wspólnocie jest więcej niż siedem lokali. Liczy się przy tym zarówno lokale wyodrębnione, jak i niewyodrębnione. Natomiast wybrany zarząd może być jednoosobowy, ale też składać się z większej liczby osób fizycznych, przy tym mogą to być zarówno właściciele lokali, jak i osoby spoza ich grona.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Do czego konieczna jest uchwała wspólnoty mieszkaniowej i kto może ją podważać
W pełnej wersji artykułu:
- O czym decyduje wspólnota mieszkaniowa
- Jak funkcjonuje zarząd wspólnoty
- Na jakiej zasadzie udziela się zgody i pełnomocnictwa
- Czym są uchwały właścicieli lokali
- W jakim trybie można zaskarżyć uchwałę wspólnoty