Organizator przetargu pisemnego lub aukcji w pierwszej kolejności powinien ogłosić, że chce w tym trybie zawrzeć umowę. Jeżeli ogłoszenie dotyczy przetargu pisemnego, osoby zainteresowane muszą złożyć organizatorowi oferty na piśmie. Natomiast w przypadku aukcji uczestnicy muszą stawić się osobiście w miejscu i czasie rozpoczęcia aukcji. Postępowanie przetargowe ma doprowadzić do zawarcia umowy w wyniku wyboru najkorzystniejszej cenowo oferty.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Treści ogłoszenia

Aukcji

Wniesienia wadium

Zawarcia umowy

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak skutecznie zawrzeć umowę w drodze aukcji lub przetargu.