Czy zarządzanie i zarząd to to samo

Czy użyte w różnych miejscach w ustawie o własności lokali określenie „zarząd” ma zawsze tę samą treść?

Czy zarząd wspólny wymaga uchwały

Jako nowo powstająca wspólnota mieszkaniowa zamierzamy powołać jej zarząd. Czy możemy powierzyć go osobie fizycznej?

Czy tylko właściciele wchodzą do zarządu

Kto może wejść do zarządu wspólnoty mieszkaniowej. Czy osoby te koniecznie muszą mieszkać na terenie nieruchomości wspólnej?

Czy sposób zarządu wiąże kupujących

Czy w kolejnych umowach wyodrębniających własność lokali lub umowach sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych można zmienić sposób zarządzania nieruchomością wspólną? Sprzedający, od którego chcę kupić wykończone już mieszkanie i lokal użytkowy, mówi, że jestem związany tymi ustaleniami, które zostały poczynione w jego umowie z deweloperem. Czy ma rację?

Czy członek zarządu musi mieć licencję

Jestem właścicielem lokalu we wspólnocie. Podczas najbliższego zebrania sąsiedzi zamierzają zaproponować mnie jako członka do zarządu wspólnoty. Czy muszę mieć licencję zarządcy?

Czy zarząd ma większe prawa w głosowaniu

Wiem, że właściciele lokali mogą głosować według zasady jeden właściciel – jeden głos, ale czy zarząd ma tu jakieś przywileje, szczególnie w przypadku uchwały zawierającej wniosek o jego odwołanie?

Czy można zawiesić zarząd wspólnoty

W naszej wspólnocie mieszkaniowej zarząd nie wykonuje swoich obowiązków w sposób należyty. Czy jako jeden z właścicieli lokalu mogę żądać zmiany tego stanu rzeczy?

Czy można zmienić administratora

W naszej wspólnocie czynność zarządu wykonuje prywata firma. Nie jesteśmy zadowoleni ze świadczonych przez nią usług. Czy możemy zmienić administratora?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak można zmienić zarząd we wspólnocie mieszkaniowej.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania.