Po rozwodzie małżonkowie dzielą majątek, którego wspólnie dorobili się w czasie trwania małżeństwa, gdy istniała między nimi z mocy ustawy wspólność majątkowa. Gdy w tym czasie wspólnie kupili mieszkanie albo wykupili dotychczas zajmowane od gminy, to wchodzi ono w skład majątku objętego wspólnością majątkową małżonków i podlega podziałowi razem z pozostałym majątkiem.

Mieszkania nie do podziału

W czasie trwania małżeństwa małżonkowie mogą zajmować mieszkanie, które nie stanowi ich majątku wspólnego, lecz wchodzi do majątku osobistego męża lub żony. Jest to lokal, który małżonek nabył w okresie, zanim jeszcze wstąpił w związek małżeński, czyli jeszcze przed powstaniem wspólności ustawowej.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Spółdzielczego mieszkania lokatorskiego

Sądu, który dzieli majątek

Podziału w wyroku

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: W jaki sposób małżonkowie podzielą mieszkanie po rozwodzie.