Każdy, kto otrzyma spadek, musi podjąć decyzję o jego przyjęciu lub odrzuceniu. Choć spadkobierca nabywa spadek z chwilą śmierci spadkodawcy, to jednak nabycie to nie jest pełne. Przykładowo ktoś, kto nie podjął jeszcze decyzji w sprawie spadku, nie może zbyć spadku ani udziału w spadku, nie może także otrzymać w sądzie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

Ważne oświadczenie

Aby dziedziczyć po kimś majątek, spadkobierca powinien złożyć w terminie sześciu miesięcy od chwili dowiedzenia się o tytule swego powołania do spadku oświadczenie o odrzuceniu spadku lub o jego przyjęciu. Ustalając początek tego terminu, należy wziąć pod uwagę moment, gdy ktoś dowiedział się o śmierci spadkodawcy. Jednak to nie wystarczy. w przypadku dziedziczenia testamentowego termin ten liczy się od momentu dowiedzenia się o istnieniu testamentu, który przewiduje korzystną dla spadkobiercy treść. Natomiast przy dziedziczeniu z ustawy konieczne jest też ustalenie, od kiedy spadkobierca miał świadomość, że łączy go ze spadkodawcą więź rodzinna, stanowiąca podstawę do dziedziczenia ustawowego. Czasem początkiem tego terminu będzie więc orzeczenie dotyczące ustalenia pochodzenia dziecka. Niekiedy moment ten należy liczyć od chwili stwierdzenia nieważności testamentu, które powoduje, że dochodzi do dziedziczenia ustawowego.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak przyjąć i podzielić spadek.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

- Czy odrzucenie spadku jest zawsze skuteczne
- Czy notariusz może odmówić poświadczenia dziedziczenia
- Czy organ administracji może stwierdzić, kto dziedziczy