ORZECZENIE

Podatnik prowadzi działalność w zakresie doradztwa prawnego. Nie jest jednak ani adwokatem, ani radcą prawnym ani notariuszem. We wniosku o interpretację wyjaśnił, że zarejestrował się dla celów VAT, ale nie osiągnął obrotu, przewyższającego 10 tys. euro, który stanowił o zwolnieniu podmiotowym. Zapytał, czy może korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 113 ust. 1 w związku z art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy o VAT (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Wnioskodawca zauważył, że podatnicy, którzy nie osiągają obrotu przekraczającego 10 tys. euro, są zwolnieni z VAT, chyba że świadczą usługi jako adwokaci, radcowie prawni i notariusze, które są wymienione w rozporządzeniu ministra finansów z 27 kwietnia 2004 r. W jego ocenie ponieważ świadczy usługi prawnicze innego rodzaju, jest zwolniony z podatku.

Organy podatkowe uznały jednak, że podatnik nie ma prawa do zwolnienia. Racji podatnikowi nie przyznały też sądy administracyjne. Sąd I instancji uznał, że wyłączenie ze zwolnienia dotyczy wszystkich usług prawniczych, a nie tylko usług adwokatów, radców prawnych i notariuszy.

Taką interpretację potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny. Zgodził się, że minister finansów zawężając zakres wyłączenia ze zwolnienia w rozporządzeniu przekroczył delegację ustawową. Za nie dopuszczalne z punktu widzenia zasad konstytucyjnych sąd uznał zmodyfikowanie zapisu ustawy. W ustawie wymienione zostały usługi prawnicze. Usługi doradztwa mieszczą się w pojęciu usług prawniczych i nie podlegają zwolnieniu z VAT.

Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt I FSK 2760/08