Wiadomości z działu: Prawo

26 maja 2017 r.

Kongres Perły Samorządu 2017. Fot. Ireneusz Rek

Samorządowa Perła Internetu 2017: Zobacz, która miejscowość ma najlepszą stronę26 maja 2017 r.

Samorządy coraz częściej rozumieją, że strony internetowe ich gmin mają służyć mieszkańcom i ułatwiać ich kontakt z urzędnikami. Wymiana informacji czy możliwość załatwienia konkretnych spraw bez wychodzenia z domu to ich główne cele. W cenie jest interaktywność – co potwierdziła trzecia edycja naszego rankingu. Podobnie jak w przypadku Ogólnopolskiego Rankingu „Perły Samorządu”, wyboru dokonaliśmy w czterech kategoriach: miasto powyżej 100 tys. mieszkańców, miasto do 100 tys. mieszkańców, gmina miejsko-wiejska i gmina wiejska.

25 maja 2017 r.

Zdaniem NIK zbyt długie były ustalone okresy rozwiązywania i usuwania przez COI problemów związanych z funkcjonowaniem systemu, co więcej, po wdrożeniu SRP w kontrolowanych urzędach wystąpiły opóźnienia w wydawaniu obywatelom odpisów aktów stanu cywilnego

System Rejestrów Państwowych do poprawki25 maja 2017 r.

 Ministerstwo Cyfryzacji w założeniach projektu nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw pisze, że w różnych rejestrach publicznych gromadzone są często te same dane (np. imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, imiona rodziców, nazwisko panieńskie matki itd.) obywateli.

25 maja 2017 r.

Pełnomocniczka strony zainteresowanej wydaniem uchwały z odpowiedzią twierdzącą podkreślała, że procedura cywilna operuje pojęciem dni, a nie godzin i minut

Wniosek o uzasadnienie tylko do ogłoszonego wyroku25 maja 2017 r.

 Nie można wnioskować o coś w związku z wyrokiem, który jeszcze nie istnieje. Tak uznał Sąd Najwyższy w wydanej wczoraj uchwale. Sprawa była pokłosiem problemu, z którym adwokaci i radcowie prawni mają do czynienia na co dzień. Otóż ogłoszenie wyroku w jednej ze spraw zaplanowano na godz. 13:45. Pojawiło się jednak opóźnienie. Pełnomocnik jednej ze stron o godz. 14:15 zostawił w biurze podawczym wniosek o sporządzenie uzasadnienia. Wyrok zaś został ogłoszony o 14:45, czyli w pół godziny po złożeniu pisma.

Polecane

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

Polecane

Reklama