Wiadomości z działu: Prawo

17 lipca 2018 r.

I wreszcie na koniec kropla miodu w beczce dziegciu dotycząca osiągniętej transparentności sytuacji.

Łętowska o stanowisku KRS: W przypadku kadencji I prezesa SN istnieje norma konstytucyjna przewidująca sześcioletnią kadencję [OPINIA]17 lipca 2018 r.

Tego religia, czyja władza – to zasada pokoju augsburskiego z 1555 r., dająca książętom niemieckim wolność wyboru religii, niezależnie od woli cesarza. Wolność władców oznaczała jednak jednocześnie niewolę poddanych. Od nich bowiem panujący książę mógł wymagać wyznawania jego religii. W XVI w. wolność myślenia nie była oczywistością.

17 lipca 2018 r.

To tylko kilka uwag po pobieżnej lekturze projektu. Jednak prowadzą mnie one do niezaskakującej w świetle zdarzeń ostatnich kilku lat konstatacji, że jedyną granicą woli ustawodawcy jest jego wyobraźnia.

Wyobraźnia jako jedyna granica woli ustawodawcy17 lipca 2018 r.

 Suweren rękami i umysłami swych najlepszych przedstawicieli złożył następny projekt nowelizacji ustaw dotyczących sądów powszechnych. Zaproponowane zmiany zawarte są w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw. Jest to kolejny krok zbliżający polskie sądy do ideału: sprawnie działających, wydających sprawiedliwe orzeczenia, no i w końcu niezależnych od władzy ustawodawczej i wykonawczej. Ponieważ, jak powszechnie wiadomo, dokument ów powstał bez najmniejszego bodaj udziału przedstawicieli władzy wykonawczej, to można już chyba pisać o książkowej wręcz separacji władz ustawodawczej i wykonawczej.

16 lipca 2018 r.

Sprawa dotyczyła nabycia lokalu mieszkalnego na licytacji komorniczej.

Sąd ma wezwać do zapłaty brakującej kwoty za kupioną na licytacji nieruchomość16 lipca 2018 r.

Jeżeli wierzytelność, zgłoszona przez nabywcę licytacyjnego do zaliczenia na poczet ceny nieruchomości za zgodą wierzyciela, nie pokryje w całości tej ceny, sąd musi wezwać do zapłaty brakującej części. Nie może z powodu niedopłaty odmawiać przybicia, anulując tym samym skutki licytacji – uchwalił Sąd Najwyższy.

Polecane

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj

Polecane