Wiadomości z działu: Prawo

14 lipca 2018 r.

Przetwarzanie danych osobowych w firmie szkoleniowej zgodnie z RODO

Przetwarzanie danych osobowych w firmie szkoleniowej zgodnie z RODO? To proste!14 lipca 2018 r.

Pani Anna Kowalska stanęła przed problemem, jak przetwarzać dane osobowe klientów zgodnie z RODO w małej firmie szkoleniowej? Jako mikroprzedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Posiada bazę danych klientów: są to np. architekci, ale i pracownicy różnych instytucji (np. urzędnicy), korzystający wcześniej z jej szkoleń.

14 lipca 2018 r.

W razie pozbawienia władzy rodzicielskiej nie ustają wszelkie relacje rodzica z dzieckiem

Nieprawidłowo wykonujesz władzę rodzicielską? Możesz zostać jej pozbawiony14 lipca 2018 r.

Dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską. Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie zawierają definicji władzy rodzicielskiej. Określają jednak, jakie obowiązki i uprawnienia rodziców obejmują wykonywanie tejże władzy. W szczególności rodzice mają obowiązek i prawo do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka. W ten sposób rodzice mają przygotować dziecko do samodzielnego życia.

13 lipca 2018 r.

Praca tymczasowa i sezonowa to formy zatrudnienia, które w trakcie wakacji cieszą się największym zainteresowaniem.

Poszukiwanie pracy sezonowej a ochrona danych osobowych13 lipca 2018 r.

Wyłudzenia danych osobowych to problem, z którym często spotykają się osoby zainteresowane wakacyjną pracą. W sieci pojawiają się fikcyjne ogłoszenia przyciągające atrakcyjnymi zarobkami, szczególnie młodych ludzi. Ich celem nie jest tylko skłonienie kandydatów do pracy by nadesłali swoje CV, na którym mogą znajdować się chociażby takie dane osobowe jak numer telefonu lub adres mailowy, ale również wyłudzenie od poszukujących pracy numeru konta bankowego, skanu dowodu osobistego czy też innego dokumentu zawierającego dane osobowe.

13 lipca 2018 r.

Sąd Najwyższy

Znamy stanowisko KRS dotyczące zmian ustrojowych w Sądzie Najwyższym13 lipca 2018 r.

Stanowisko KRS z dnia 13 lipca 2018 r. w przedmiocie zmian ustrojowych w Sądzie Najwyższym: Krajowa Rada Sądownictwa z zaniepokojeniem odnotowuje kolejne przypadki rozpowszechniania przez niektórych sędziów nieprawdziwych informacji o zmianach ustrojowych sądownictwa. Nie kwestionuje prawa sędziów do udziału w publicznym dyskursie prawniczym, jednakże sędzia nie może żadnym swoim zachowaniem stwarzać nawet pozorów nierespektowania porządku prawnego (§ 16 Zbioru Zasad Etyki Zawodowej Sędziów i Asesorów Sądowych).

13 lipca 2018 r.

Radni stosowali różne wybiegi, które miały na celu wzięcie włodarza w obronę.

Niższe wynagrodzenia wójtów czy burmistrzów? Sprawdziliśmy, co zrobiły samorządy13 lipca 2018 r.

Czas, w którym lokalne władze miały zdecydować o redukcji uposażeń szefów jednostek, już minął, a z danych Związku Miast Polskich wynika, że samorządy postanowiły kontestować decyzję rządu różnymi sposobami. Czy do porządku przywołają je organy nadzoru? Raczej nie, bo chwilowo umywają ręce. Dla regionalnych izb obrachunkowych to niewygodny temat polityczny, a wojewodowie twierdzą, że nie zawsze mają podstawy prawne, by interweniować.

Polecane

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj

Polecane