Wiadomości z działu: Prawo

18 stycznia 2018 r.

Spore zastrzeżenia wzbudza treść pouczeń o uprawnieniach wręczanych zatrzymanym

Niepewne prawo do adwokata. Prokuratura nie chce przekazywać informacji o zatrzymaniu18 stycznia 2018 r.

Z perspektywy adwokatów organy ścigania nadal nie spieszą się z przekazaniem informacji o zatrzymaniu ich klienta ani nie zapewniają im kontaktu bez zbędnej zwłoki. Nie ma za to większych trudności z uzyskaniem konsultacji z obrońcą przez podejrzanych i oskarżonych wezwanych do sądu w sprawie karnej. Największym problemem jest to, jak go znaleźć, bo policja i sądy nie udostępniają danych i numerów kontaktowych do prawników.

17 stycznia 2018 r.

Wiele wątpliwości budzi też wprowadzony w par. 6 pkt 1 lit. a projektu zakaz wliczania do taryf kosztu amortyzacji od środków trwałych wytworzonych lub nabytych z dotacji lub subwencji, w tym tych sfinansowanych ze środków UE

Nowe zasady sporządzania taryf za wodę niejasne i z błędami17 stycznia 2018 r.

 Konsekwencją wejścia w życie uchwalonej 27 października 2017 r. nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dalej u.z.z.w.) było przedstawienie 11 stycznia 2018 r. przez Ministerstwo Środowiska projektu nowego rozporządzenia w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (dalej projekt).

17 stycznia 2018 r.

W przypadku przekształcenia w spółkę kapitałową samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego, podmiotem dokonującym przekształcenia jest organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego

Powołanie komisji konkursowej jest uprawnieniem rady miasta17 stycznia 2018 r.

Prezydent miasta wydał zarządzenie o powołaniu komisji do przeprowadzenia konkursu na dyrektora zespołu opieki zdrowotnej. Naszym zdaniem ta kompetencja należy do rady miasta. Czy radni mają rację? Jaki organ powinien powołać komisję konkursową? Czy upoważniony jest organ wykonawczy, czy stanowiący?

17 stycznia 2018 r.

norki, zwierzęta futerkowe, hodowla

Gminy bronią produkcji futer17 stycznia 2018 r.

 Budować więcej schronisk dla bezdomnych psów i polepszyć ich standardy? Jak najbardziej. Zakazać hodowli i chowu zwierząt futerkowych? W żadnym wypadku. Tak można podsumować stanowisko Związku Gmin Wiejskich RP.

17 stycznia 2018 r.

RPO postuluje wprowadzenie możliwości finansowania z tych środków dostosowania mieszkania do potrzeb osób starszych bądź niepełnosprawnych.

RPO apeluje o rozwiązanie kwestii książeczek mieszkaniowych17 stycznia 2018 r.

Choć system oszczędzania w ramach książeczek mieszkaniowych załamał się już w latach 80., a wartość wkładów zżarła hiperinflacja z początku lat 90., to do tej pory ponad milion osób ma jeszcze środki na tych rachunkach. Co więcej, z roku na rok spada zarówno liczba osób likwidujących książeczki, jak i wysokość tzw. premii gwarancyjnej, która przysługuje posiadaczom wkładów – alarmuje rzecznik praw obywatelskich i pisze w tej sprawie do premiera Mateusza Morawieckiego.

17 stycznia 2018 r.

Resort rozwoju argumentuje, że celem zmian jest odciążenie mniejszych firm. Taryfa ulgowa dotyczyć ma tylko przedsiębiorstw, które zatrudniają mniej niż 250 osób, które nie przetwarzają danych wrażliwych i nie przekazują danych podmiotom trzecim

Resort rozwoju uciął głowę RODO. Nowe przepisy ze słabszą ochroną konsumentów niż teraz17 stycznia 2018 r.

Zdecydowana większość polskich firm nie będzie musiała informować klientów o tym, na jakich zasadach przetwarzają ich dane osobowe. Ministerstwo Cyfryzacji, które pracuje nad projektem nowej ustawy o ochronie danych osobowych, postanowiło uwzględnić propozycje resortu rozwoju i zwolnić mikro-, małych i średnich przedsiębiorców z niektórych obowiązków

Polecane

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

Polecane

Reklama