Wiadomości z działu: Prawo

18 sierpnia 2018 r.

Brak dokumentu lub innego dowodu potwierdzającego wypłatę odszkodowania właścicielom wywłaszczonej nieruchomości stawia organ w sytuacji, w jakiej zazwyczaj stoi obywatel załatwiający sprawę administracyjną

Szansa na odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości. Organy nie potrafią udowodnić, że już je wypłaciły18 sierpnia 2018 r.

Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość przysługuje zarówno wywłaszczonym, jak i ich następcom prawnym. Ustawa o gospodarce nieruchomościami daje możliwość dochodzenia odszkodowań także za nieruchomości wywłaszczone przed datą 1 stycznia 1998 r. Odmawiając ich wypłat, organy muszą mieć dowód, że zrobiono to wcześniej (wyrok WSA w Gdańsku z 04.07.2018 r., II SA/Gd 277/18).

18 sierpnia 2018 r.

Wybory samorządowe 2018

Wybory do rady gminy 2018. Jak przebiegają18 sierpnia 2018 r.

W związku z wyborami gmina dzielona jest na stałe okręgi wyborcze, których liczba zależy od liczby mandatów do obsadzenia w danej radzie. Radni są  wybierani w wyborach powszechnych, bezpośrednich, równych i odbywających się w głosowaniu tajnym -  bezpośrednio spośród zgłoszonych kandydatów.

16 sierpnia 2018 r.

wybory

Wybory samorządowe 2018: Jak liczyć mandaty w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców16 sierpnia 2018 r.

Metodę d’Hondta stosuje się przy podziale mandatów w wyborach samorządowych – do rad gmin mających powyżej 20 tys. mieszkańców, rad powiatów oraz sejmików województw i w wyborach parlamentarnych – do Sejmu. Ten system wyborczy jest używany nie tylko w Polsce, ale też m.in. w Austrii, Chorwacji, Czechach czy Finlandii.

16 sierpnia 2018 r.

Piotr Szymaniak

Szymaniak: Postępowanie dwuinstancyjne nie może być fikcją16 sierpnia 2018 r.

Niebezpiecznie zbliżam się do wieku, w którym nawet gdybym chciał, to nie dane mi będzie rozpocząć kariery sędziowskiej. Przynajmniej po ostatnich zmianach w ustawie o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. O wiele bardziej prawdopodobny wydaje mi się debiut w charakterze oskarżonego. I to nie dlatego, że co rano budzę się z dziką żądzą złamania prawa, ale dlatego że czynów zabronionych przez prawo jest tyle, że czasem łamiemy przepisy, nawet nie zdając sobie z tego sprawy.

Polecane

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj

Polecane