Wiadomości z działu: Prawo

16 marca 2018 r.

rachunek, umowa, telekomunikacja, telefon

Dostałeś nakaz zapłaty? Dowiedz się, co robić, jeśli z nim się nie zgadzasz16 marca 2018 r.

W każdym przypadku wpłynięcia pozwu do sądu, przewodniczący bada, w jakim trybie sprawa powinna być rozpoznana i czy podlega rozpoznaniu według przepisów o postępowaniu odrębnym. Jedną z decyzji może być skierowanie sprawy na posiedzenie niejawne i wydanie nakazu zapłaty i to niezależnie od tego, czy powód w treści pozwu wnioskował o wydanie nakazu zapłaty, czy też nie.

16 marca 2018 r.

dane osobowe, personalne

Ochrona danych osobowych w szpitalach i przychodniach lekarskich. Co zmieni RODO16 marca 2018 r.

Nie będzie miało znaczenia czy dany podmiot, udzielający świadczeń zdrowotnych, będzie publicznym czy niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej. Nie będzie miała znaczenia także skala działalności takiego podmiotu. RODO dotyczy dużych szpitali, zatrudniających wielu lekarzy, pielęgniarki i położone oraz gabinetów lekarskich, w których przyjmuje jeden lekarz.

16 marca 2018 r.

Przepisy RODO nie zawierają szczegółowych wytycznych dotyczących wykonania wszystkich obowiązków administratora, ale wynikają z nich dla przedsiębiorców nowe obowiązki, których wcześniej nie musieli wykonywać.

Zdążyć przed RODO: Jak zorganizować proces wdrażania16 marca 2018 r.

Przygotowania do spełniania wymagań RODO, czyli rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zajmują obecnie większość przedsiębiorców, którzy przetwarzają dane osobowe. Wielu z nich w trakcie takich przygotowań zwraca uwagę, że przepisy rozporządzenia nie zawierają wielu wskazówek co do tego, jak od strony dokumentacyjnej, organizacyjnej oraz technicznej przygotować się do spełniania nowych wymagań.

Polecane

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

Polecane

Reklama