Testamenty

5 grudnia 2014 r.

testament, dokument

Ostatnią wolę warto umieścić w rejestrze testamentów5 grudnia 2014 r.

Pani Sabina jest osobą samotną i ma tylko siostrę oraz dalekich powinowatych, którzy niedawno wyemigrowali za granicę. Chce przekazać im w spadku kilka pamiątek rodzinnych, w tym cennych obrazów. Powinowaci nie dziedziczą po niej z mocy ustawy, więc postanowiła sporządzić na ich rzecz testament. Obawia się jednak, że gdy po jej śmierci siostra będzie likwidowała mieszkanie, to kartka, na której spisze dokument, zaginie i to właśnie ona odziedziczy wszystko z mocy ustawy. – Sąsiadka poradziła, że uniknę tych problemów, jeśli testament sporządzi notariusz, a następnie zarejestruje go w specjalnym rejestrze – opowiada pani Sabina i zastanawia się, co na tym zyskają jej spadkobiercy. – Czy dzięki temu testament nabierze większej wartości – pyta czytelniczka.

2 października 2014 r.

Projekt przewiduje, że w razie milczącego przyjęcia spadku spadkobierca odziedziczy go z dobrodziejstwem inwentarza

Spadkobiorca nie odziedziczy długu, ale przyjęcie testamentu może słono kosztować2 października 2014 r.

Nowelizacja prawa spadkowego, przewidziana w projekcie zmian kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, zakłada ograniczoną odpowiedzialność za długi spadkowe w sytuacji, gdy spadkobierca nie złoży oświadczenia o innym sposobie przyjęcia – lub odrzuceniu – spadku. Może okazać się jednak bardziej kosztowna dla dziedzica niż obecna regulacja – ostrzega w swojej opinii prokurator generalny.

2 października 2014 r.

Joanna Gacek, adwokat, 
partner w „CERANEK Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Sp.p.”

Wspólna nieruchomość a podział spadku: Jak zrobić to skutecznie, kiedy domagać się zwrotu kosztów2 października 2014 r.

W przypadkach kiedy w wyniku dziedziczenia po zmarłej osobie współwłaścicielami nieruchomości zostaje kilku członków rodziny, mogą pojawić się problemy odnośnie sposobu zarządzania nieruchomością czy też ponoszenia nakładów na nieruchomość wspólną, a także rozważane są kwestie dotyczące sposobów i możliwości zniesienia współwłasności nieruchomości.

15 września 2014 r.

W chwili śmierci na spadkobierców przechodzą zarówno prawa, jak i obowiązki zmarłego.

Co robić, gdy w spadku są głównie długi15 września 2014 r.

Pan Andrzej kilka tygodni temu stracił brata. – Nie zostawił testamentu, a oprócz rodziców, dziadków i mnie nie miał żadnej innej rodziny – pisze czytelnik. – Podejrzewamy, że przed śmiercią zaciągnął długi na dużą kwotę. Co powinniśmy zrobić, żeby nie płacić jego zobowiązań? Czy oprócz rodziców dziedziczę również ja i dziadkowie?

5 września 2014 r.

Zapłaty zachowku można się domagać od osoby, na rzecz której spadkodawca poczynił darowiznę, jednak jest ona zobowiązana do zapłaty zachowku tylko w granicach wartości darowizny

Bliscy mają prawo do zachowku5 września 2014 r.

Sprawa dotyczy zachowku po moim dziadku ze strony mamy, który miał dwoje dzieci z małżeństwa z moją babcią – syna i córkę (czyli moją mamę) – oraz jednego syna z drugiego małżeństwa – opowiada pani Halina ze Szczecina. – Dziadek zmarł trzy lata temu i przepisał w formie darowizny dwa mieszkania tylko na syna z drugiego małżeństwa. Moja mama zmarła półtora roku temu, ale jej brat, a mój wujek dowiedział się, że należy się nam zachowek, nie wiemy tylko, w jakiej części. To, że nam się należy, potwierdziliśmy już u adwokata, jednak chcemy być pewni, do jakiej części mamy prawo, skoro majątek dziadka był wspólny z jego drugą żoną.

11 lipca 2014 r.

Testament

Jak przepisać majątek jednemu dziecku11 lipca 2014 r.

Pani Maria jest właścicielką kilku hektarów pola i działki budowlanej z domem, w którym mieszka. Ma czwórkę dorosłych dzieci, ale kontakt utrzymuje z nią tylko jedna córka Małgorzata, dlatego chciałaby darować jej działkę budowlaną wraz z domem. – Boję się, że po mojej śmierci pozostałe rodzeństwo zgłosi roszczenia do nieruchomości. Czy jest możliwość, by uchronić i zabezpieczyć interesy córki w związku z darowizną? – pyta zaniepokojona.

6 czerwca 2014 r.

złotówki, pieniądze, złoty

Po śmierci macochy pasierbowie muszą spłacić jej długi6 czerwca 2014 r.

Po śmierci mamy ojciec ożenił się powtórnie. Niestety wkrótce potem zginął w wypadku, więc mnie i brata wychowywała macocha, która nie wyszła powtórnie za mąż, nie ma też własnych dzieci ani rodziny – pisze pani Teresa. – Teraz zaczęły się problemy, ponieważ podpisuje obcym ludziom dokumenty, z których wynika, że pożyczają jej duże kwoty, które ona zobowiązuje się oddać. Koleżanka postraszyła mnie, że po śmierci macochy będziemy musieli uregulować jej zadłużenia, ponieważ jesteśmy jej spadkobiercami. Czy rzeczywiście tak jest i czy możemy się przed tym uchronić? – pyta czytelniczka.

Prawo na co dzień

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

reklama