Testamenty

8 kwietnia 2014 r.

testament

Kiedy testament ustny jest ważny?8 kwietnia 2014 r.

Testament ustny należy do szczególnych form testamentów. Prawo spadkowe umożliwia nam bowiem złożenie ostatniego oświadczenia woli zarówno w formie pisemnej jak i ustnej. Dowiedz się, jakie warunki należy spełnić, aby testament ustny posiadał moc prawną oraz w jaki sposób stwierdza się jego treść.

24 marca 2014 r.

Prawo spadkowe

Co wchodzi w skład spadku?24 marca 2014 r.

Spadek stanowi ogół praw i obowiązków majątkowych zmarłego o charakterze cywilnoprawnym. W skład jego masy wchodzą nie tylko rzeczy materialne przedstawiające wartość majątkową, określane w prawie jako aktywa, ale też szereg praw. Dowiedz się, które z nich podlegają dziedziczeniu.

17 lutego 2014 r.

Spadki

Krajowa Rada Notarialna: zlikwidujmy instytucję odrzucenia spadku17 lutego 2014 r.

Dobrze, że ustawodawca chce zmienić zasady odpowiedzialności za długi spadkowe i wprowadzić jako zasadę odpowiedzialność z dobrodziejstwem inwentarza (tj. do wysokości aktywów spadkowych). Takie stanowisko wyraziła Krajowa Rada Notarialna w uchwale oceniającej resortowy projekt zmian w prawie cywilnym. Przedstawiła także własne pomysły zmian.

21 listopada 2013 r.

Notariusze chcą wprowadzenia darowizny na wypadek śmierci21 listopada 2013 r.

Notariusze proponują utworzenie instytucji, dzięki której możliwe będzie przekazywanie swojego majątku następcom w drodze darowizny na wypadek śmierci. Pomysł zyskał właśnie poparcie resortu sprawiedliwości. Notariusze liczą więc, że zmiany będą możliwe już w 2014 roku. Od obecnej umowy darowizny nowe rozwiązanie będzie się różniło tym, że przekazanie np. rodzinnej firmy na rzecz obdarowanego nastąpi formalnie po śmierci darczyńcy.

6 listopada 2013 r.

Nowe rozporządzenie otworzy także możliwości świadomego wybierania reżimu prawnego dla spadkobrania w przypadku osób, które mają kilka miejsc pobytu

Notariat: testament też będzie można optymalizować6 listopada 2013 r.

Już dziś warto wpisać swoją ostatnią wolę do Notarialnego Rejestru Testamentów, który prowadzi polski notariat. Warto także jednoznacznie przesądzić w niej, jakie prawo będzie właściwe dla spraw spadkowych. To pozwoli uniknąć problemów, gdy 17 sierpnia 2015 r. wejdzie w życie unijne rozporządzenie nr 650/2012 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń (...) dotyczących dziedziczenia. Oznacza ono rewolucję w zasadach spadkobrania w UE.

Prawo na co dzień

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

reklama