Testamenty

21 listopada 2013 r.

Notariusze chcą wprowadzenia darowizny na wypadek śmierci21 listopada 2013 r.

Notariusze proponują utworzenie instytucji, dzięki której możliwe będzie przekazywanie swojego majątku następcom w drodze darowizny na wypadek śmierci. Pomysł zyskał właśnie poparcie resortu sprawiedliwości. Notariusze liczą więc, że zmiany będą możliwe już w 2014 roku. Od obecnej umowy darowizny nowe rozwiązanie będzie się różniło tym, że przekazanie np. rodzinnej firmy na rzecz obdarowanego nastąpi formalnie po śmierci darczyńcy.

6 listopada 2013 r.

Nowe rozporządzenie otworzy także możliwości świadomego wybierania reżimu prawnego dla spadkobrania w przypadku osób, które mają kilka miejsc pobytu

Notariat: testament też będzie można optymalizować6 listopada 2013 r.

Już dziś warto wpisać swoją ostatnią wolę do Notarialnego Rejestru Testamentów, który prowadzi polski notariat. Warto także jednoznacznie przesądzić w niej, jakie prawo będzie właściwe dla spraw spadkowych. To pozwoli uniknąć problemów, gdy 17 sierpnia 2015 r. wejdzie w życie unijne rozporządzenie nr 650/2012 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń (...) dotyczących dziedziczenia. Oznacza ono rewolucję w zasadach spadkobrania w UE.

23 września 2013 r.

Grzegorz Chmiel, Sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli

Testamenty: rażący błąd ustawodawcy, zmarłego pomylił z żywym23 września 2013 r.

Sąd powinien sprawdzać w postępowaniu spadkowym, czy ostatniej woli nie pozostawił także spadkobierca - taki absurdalny wniosek płynie  z dosłownego brzmienia art. 670 kodeksu postępowania cywilnego. O błędzie legislacyjnym i jego skutkach dla prawa spadkowego rozmawiamy z Grzegorzem Chmielem, Sędzią Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli.