Testamenty

26 maja 2015 r.

Procedura w tej sprawie jest skomplikowana i o skuteczności uchylenia decyduje sąd.

Tylko wyjątkowo można odwołać zrzeczenie się spadku26 maja 2015 r.

Odziedziczyłam po mężu wraz z dwojgiem dzieci mieszkanie własnościowe. Sąd stwierdził, że każdy z nas nabył po jednej trzeciej majątku. W lokalu pozostałam tylko ja – pisze pani Maria. – Dzieci początkowo zrzekły się swojej części mieszkania, ale teraz chcą zmienić decyzję. Czy możliwe jest odebranie odziedziczonego przeze mnie spadku – pyta czytelniczka.

19 maja 2015 r.

Bez względu na to, gdzie rejent spisuje ostatnią wolę klienta i sporządza pełnomocnictwo, ciążą na nim takie same obowiązki.

Notariusz przyjedzie do domu, by sporządzić testament19 maja 2015 r.

Mój ojciec jest w bardzo podeszłym wieku i czuje się coraz gorzej. Chciałby uregulować swoje sprawy majątkowe, sporządzić testament i udzielić mi pełnomocnictwa do sprzedania nieruchomości. Stan zdrowia uniemożliwia mu jednak wizytę w kancelarii notarialnej. Czy testament i pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego mogą zostać sporządzone w jego domu albo w szpitalu – pyta pan Janusz

13 maja 2015 r.

Jeśli spadkodawca zostawił kilka testamentów, konieczne jest ustalenie, który z nich obowiązuje

O tym, który testament jest ważny, zadecyduje sąd13 maja 2015 r.

Likwidując mieszkanie po zmarłym dziadku, rodzina odnalazła kilka sporządzonych przez niego testamentów. Zaskoczyło to wszystkich, ponieważ zmarłego aż do końca uważali za sprawnego umysłowo. Natomiast ostatnia wola dziadka przedstawiona w poszczególnych dokumentach różniła się dosyć istotnie. Powoływał do dziedziczenia różnych krewnych, niektórym raz zapisywał cały majątek, zaś w innym dokumencie wydziedziczał ich. Tylko niektóre testamenty były opatrzone datą. Jak ustalić, który jest ważny i kto dziedziczy po dziadku? Czy spadkobiercy mogą wybrać testament, który im najbardziej odpowiada?

7 kwietnia 2015 r.

Za życia obojga małżonków mogą oni co do zasady swobodnie dysponować ruchomościami wchodzącymi w skład majątku wspólnego.

Najpierw stwierdzenie nabycia spadku, potem sprzedaż auta7 kwietnia 2015 r.

Jestem wdową. Po śmierci męża kilka lat temu nie odbył się podział spadku, bo wydawało się, że wszystkie należące do nas składniki majątkowe zostały podzielone za życia męża, kiedy razem przepisaliśmy posiadane nieruchomości na trójkę dzieci. Ostatnio zrozumiałam, że wszyscy w rodzinie byliśmy w błędzie. Otóż w chwili śmieci męża należał do niego kupiony w czasie trwania związku samochód. Po jego odejściu nie korzystałam z auta, które stało przez lata w garażu. Teraz jednak pojawiła się okazja jego sprzedaży. Problem polega na tym, że formalnie nie był on przedmiotem postępowania spadkowego. W związku z tym chyba nie mogę go tak po prostu sprzedać – zastanawia się pani Marianna. – Samochód był kupiony w czasie trwania małżeństwa, ale zarejestrowany na męża – dodaje czytelniczka

Polecane

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj

Polecane