Testamenty

23 września 2013 r.

Grzegorz Chmiel, Sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli

Testamenty: rażący błąd ustawodawcy, zmarłego pomylił z żywym23 września 2013 r.

Sąd powinien sprawdzać w postępowaniu spadkowym, czy ostatniej woli nie pozostawił także spadkobierca - taki absurdalny wniosek płynie  z dosłownego brzmienia art. 670 kodeksu postępowania cywilnego. O błędzie legislacyjnym i jego skutkach dla prawa spadkowego rozmawiamy z Grzegorzem Chmielem, Sędzią Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli.

29 sierpnia 2013 r.

Testament

Komu przysługuje zachowek, jeżeli testament pomija najbliższych29 sierpnia 2013 r.

Każdemu wolno zapisać w testamencie wszystko, co ma, komukolwiek. Prawo spadkowe czuwa jednak, by rodzinie nie stała się krzywda. Służy temu instytucja zachowku. I chociaż został on pomyślany jako korekta swobody testowania, to nie ma na razie powodów do przypuszczeń, że wkrótce to się zmieni. Trybunał Konstytucyjny odpowiedział bowiem 25 lipca 2013 r. (sygn. akt P 56/11) bezwzględnym liberałom, że prawo do zachowku stanowi uzasadnione konstytucyjnie ograniczenie praw podmiotowych.

29 lipca 2013 r.

Nieruchomości

Co zrobić, by odziedziczony lokal stał się własnością jednego spadkobiercy29 lipca 2013 r.

Zdarza się, że jedyną wartościową rzeczą, jaką możemy zostawić bliskim w spadku, jest dom albo mieszkanie – własne, albo własnościowe, czyli takie, do którego przysługuje potencjalnemu spadkodawcy własnościowe prawo do lokalu. I jeśli taką nieruchomość lub jej część albo prawo miałby objąć tylko jeden z potencjalnych spadkobierców, to warto zawczasu zastanowić się, jaka metoda byłaby w konkretnym przypadku najlepsza.

21 czerwca 2013 r.

Sąd ma prawo zarządzić wizję lokalną na miejscu, gdzie znajduje się przedmiot oględzin. W tym przypadku jest to mieszkanie, którego wycena jest niezbędna do ustalenia wysokości zachowku.

Zachowek: Czy mam prawo nie dopuścić do oględzin mieszkania21 czerwca 2013 r.

Wczoraj otrzymałam wezwanie na termin oględzin mojego mieszkania w sprawie o zachowek – pisze pani Kazimiera. – Co ewentualnie mogę zrobić, aby te oględziny jednak się nie odbyły? –pyta czytelniczka. – Nie mam z tym procesem nic wspólnego, bo pozwanym jest osoba, od której kupiłam mieszkanie, w dodatku moja córka jest całkowicie sparaliżowana po wypadku samochodowym i takie oględziny byłyby dla nas bardzo krępujące. Nie chciałabym, aby obcy ludzie widzieli ją w tym stanie, a to byłoby nieuniknione, bo w mieszkaniu jest tylko jeden pokój – wyjaśnia czytelniczka.

17 maja 2013 r.

Testament

Testament jest ważny mimo śmierci jednego ze spadkobierców17 maja 2013 r.

Pan Grzegorz sporządził testament, w którym do dziedziczenia po sobie powołał żonę, jej siostrę oraz jej brata. Pan Grzegorz żyje, ale zmarł brat jego małżonki, pozostawiając dwoje dzieci. – Czy w miejsce brata żony to one będą dziedziczyły po mnie? Czy z powodu śmierci jednego z przyszłych spadkobierców testament przestał być ważny? – pyta czytelnik.