Testamenty

7 kwietnia 2015 r.

Za życia obojga małżonków mogą oni co do zasady swobodnie dysponować ruchomościami wchodzącymi w skład majątku wspólnego.

Najpierw stwierdzenie nabycia spadku, potem sprzedaż auta7 kwietnia 2015 r.

Jestem wdową. Po śmierci męża kilka lat temu nie odbył się podział spadku, bo wydawało się, że wszystkie należące do nas składniki majątkowe zostały podzielone za życia męża, kiedy razem przepisaliśmy posiadane nieruchomości na trójkę dzieci. Ostatnio zrozumiałam, że wszyscy w rodzinie byliśmy w błędzie. Otóż w chwili śmieci męża należał do niego kupiony w czasie trwania związku samochód. Po jego odejściu nie korzystałam z auta, które stało przez lata w garażu. Teraz jednak pojawiła się okazja jego sprzedaży. Problem polega na tym, że formalnie nie był on przedmiotem postępowania spadkowego. W związku z tym chyba nie mogę go tak po prostu sprzedać – zastanawia się pani Marianna. – Samochód był kupiony w czasie trwania małżeństwa, ale zarejestrowany na męża – dodaje czytelniczka

4 marca 2015 r.

Spadkodawca może w testamencie pozbawić dzieci zachowku (czyli wydziedziczyć je), ale tylko w ściśle określonych sytuacjach.

Testamenty: Kiedy spadkodawca może pozbawić dzieci zachowku 4 marca 2015 r.

Moja matka jest jedyną właścicielką dobrze prosperującej firmy handlowej. Zajmuje się też bieżącym jej zarządzaniem. Ja, jej jedyna córka, miałam w przyszłości otrzymać to przedsiębiorstwo w formie darowizny. W tym celu ukończyłam nawet studia o określonym profilu. Potem zaś zaczęłam pracować w przedsiębiorstwie matki. Gdy jednak postanowiłam wstąpić w związek małżeński, matka oświadczyła, że w żadnym wypadku nie zaakceptuje mojego przyszłego męża. Zagroziła też, że jeżeli postąpię wbrew jej woli, to mnie wydziedziczy. Czy z tego powodu matka faktycznie może pozbawić mnie prawa do majątku – pyta czytelniczka

17 lutego 2015 r.

godnie z przepisami kodeksu cywilnego zachowek należy się zstępnym (dzieci, wnuki), małżonkowi i rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy

Bez zachowku tylko po notarialnym zrzeczeniu się spadku17 lutego 2015 r.

Ojciec Izy po rozwodzie z jej matką ożenił się ponownie i miał z tego związku drugie dziecko. – Gdy dziewięć lat temu kupowałam mieszkanie dla mojej rodziny, ojciec wsparł mnie kwotą pokrywającą jego koszt, czyli praktycznie dostałam w prezencie kawalerkę. Musiałam jednak podpisać oświadczenie, że zrzekam się wszelkich roszczeń do spadku. Czy mimo to po śmierci ojca mam prawo ubiegać się o zachowek – pyta czytelniczka

13 lutego 2015 r.

Wydanie europejskiego poświadczenia spadkowego nie jest możliwe, jeśli okoliczności, które mają być poświadczone są kwestionowane

Europejskie poświadczenie spadkowe: Skróci się postępowanie o dział spadku13 lutego 2015 r.

Europejskie poświadczenie spadkowe to akt potwierdzający prawo do spadku lub do poszczególnych przedmiotów spadkowych, które przysługują spadkobiercom, zapisobiercom, wykonawcom testamentu lub zarządcom spadku. Nową instytucję funkcjonującą do 2012 na podstawie rozporządzenia Parlamentu Rady i UE uregulować na gruncie krajowym mają Prawo notariacie oraz Kodeks postępowania cywilnego.

5 lutego 2015 r.

Osoba chora na alzheimera może mieć problem już z samym spisaniem testamentu notarialnego. – Notariusz ma obowiązek odmówić dokonania czynności notarialnej, jeśli podejrzewa, że testator nie jest świadomy swoich decyzji lub nie podjął ich swobodnie – wyjaśnia Piotr Grabarek.

Testament cierpiącego na chorobę Alzheimera może być nieważny5 lutego 2015 r.

Moja mama od kilku lat choruje na alzheimera, jej stan systematycznie się pogarsza i dziś w zasadzie nie ma już kontaktu z rzeczywistością. Wcześniej jednak wielokrotnie powtarzała, że chciałaby, żeby mieszkanie, którego jest właścicielką, przypadło mnie, bo choć mam jeszcze dwóch braci, tylko ja się nią opiekuję. Tyle że nie podjęła wtedy żadnych kroków prawnych w tym kierunku. Czy obecnie mama może jeszcze sporządzić ważny testament notarialny i zapisać mieszkanie tylko mnie – pyta pan Jacek

5 grudnia 2014 r.

testament, dokument

Ostatnią wolę warto umieścić w rejestrze testamentów5 grudnia 2014 r.

Pani Sabina jest osobą samotną i ma tylko siostrę oraz dalekich powinowatych, którzy niedawno wyemigrowali za granicę. Chce przekazać im w spadku kilka pamiątek rodzinnych, w tym cennych obrazów. Powinowaci nie dziedziczą po niej z mocy ustawy, więc postanowiła sporządzić na ich rzecz testament. Obawia się jednak, że gdy po jej śmierci siostra będzie likwidowała mieszkanie, to kartka, na której spisze dokument, zaginie i to właśnie ona odziedziczy wszystko z mocy ustawy. – Sąsiadka poradziła, że uniknę tych problemów, jeśli testament sporządzi notariusz, a następnie zarejestruje go w specjalnym rejestrze – opowiada pani Sabina i zastanawia się, co na tym zyskają jej spadkobiercy. – Czy dzięki temu testament nabierze większej wartości – pyta czytelniczka.

Polecane

Prawo na co dzień

Wyszukiwarka kancelarii

SzukajDodaj kancelarię

Polecane

reklama