Już od początku przyszłego roku wszystkie nowo wybudowane budynki oddawane do użytkowania oraz budynki stare, ale wprowadzane do obrotu, czyli sprzedawane lub wynajmowane, będą musiały posiadać świadectwa energetyczne (zwane inaczej certyfikatami energetycznymi). Wtedy właśnie wchodzi w życie nowelizacja ustawy - Prawo budowlane, która wprowadziła ten obowiązek. Świadectwo takie będzie określało, ile energii potrzeba do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem danego budynku, czyli np. ogrzaniem, oświetleniem, przygotowaniem ciepłej wody użytkowej. Wielkość energii wyrażona będzie w kWh/mkw./rok. Obowiązkiem uzyskania i posiadania świadectwa energetycznego będzie obciążony inwestor, właściciel lub zarządca danego budynku. Oznacza to, że także gminy będą miały obowiązek sporządzenia certyfikatów dla budynków, które pozostają w ich władaniu, jak np. budynki urzędów, lokali użytkowych, mieszkań komunalnych czy socjalnych. Certyfikaty będą musiały przygotować także inne jednostki samorządu terytorialnego - powiaty i województwa, w odniesieniu do budynków pozostających w ich własności.

Zobacz pełną treść artykułu - Tygodnik Prawa Administracyjnego w eGP