Jak poinformowało Ministerstwo Sprawiedliwości, zgodnie z projektem nowelizacji ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy o prokuraturze od 1 stycznia 2009 r. wynagrodzenia m.in. sędziów uzależnione będą od ogłaszanego w Monitorze Polskim przez prezesa GUS przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale poprzedniego roku a nie od kwoty bazowej określanej w ustawie budżetowej (na 2009 r. wynagrodzenie to ma wynieść 2951,36 zł).

Jeżeli przeciętne wynagrodzenie w danym roku będzie niższe od wskaźnika za rok poprzedzający - przyjmie się za podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego wskaźnik z roku poprzedniego.

Nowela określa na nowo mnożniki podstawy wynagrodzenia

Nowela określa też na nowo mnożniki podstawy wynagrodzenia, tak by płace sędziów i prokuratorów mogły wzrosnąć o zapowiadaną już wcześniej kwotę co najmniej 1000 zł - niezależnie od zajmowanego stanowiska. Mnożniki mają się kształtować w wysokości od 2,05 (dla sędziego sądu rejonowego otrzymującego wynagrodzenie zasadnicze w stawce podstawowej) do 3,23 (dla sędziego sądu apelacyjnego otrzymującego wynagrodzenie zasadnicze w trzeciej stawce awansowej).

Projekt wprowadza również zapis dotyczący tzw. trzeciej stawki awansowej, możliwej do uzyskania po upływie 15 lat pracy na danym stanowisku sędziowskim. Ma to związek z likwidacją systemu tzw. awansu poziomego uregulowaną przez ustawę z dnia 7 listopada 2008 r.

Pozostałe składniki wynagrodzenia, w tym dodatek za wieloletnią pracę mają być naliczane na dotychczasowych zasadach.

Nowela ma dotyczyć sędziów sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych, sędziów Sądu Najwyższego, prokuratorów cywilnych, wojskowych i IPN (w tym także sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku), asesorów sądowych w sądach powszechnych i wojskowych, asesorów prokuratury oraz referendarzy sądowych.

W projekcie autopoprawki zaproponowano objęcie sędziów Trybunału Konstytucyjnego mnożnikowym systemem wynagrodzeń. Dzięki temu mają zostać zniwelowane różnice w wielkości wynagrodzeń sędziów TK w stosunku do uposażeń sędziów Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Sędziowie zapowiedzieli kolejną akcją protestacyjną

Projekt został przyjęty przez Radę Ministrów tuż przed zapowiadaną przez sędziów kolejną w tym roku akcją protestacyjną. "Dni bez wokand" mają odbyć się 26 - 28 listopada.

Sędziowie domagają się od rządu zmiany systemu wynagradzania i podniesienia płac. Pod koniec września protestowali w większości województw. Odbyło się znacznie mniej rozpraw niż zwykle. Najwięcej spraw zdjęto z wokandy m.in. w województwach: małopolskim, lubelskim, opolskim i zachodniopomorskim. Minister sprawiedliwości Zbigniew Ćwiąkalski uznał wówczas protest za polityczny.