Koncepcja tegorocznych obchodów opierać się będzie przede wszystkim na propagowaniu inicjatyw oddolnych.

Z tego powodu departament strategii i funduszy europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości zachęca przedstawicieli środowisk zaangażowanych w rozwój polubownych metod rozwiązywania sporów do włączenia się w organizację zarówno Międzynarodowego Dnia Mediacji (20 października) jak i Tygodnia Mediacji.

Informacje o inicjatywach lokalnych będą dostępne m.in. na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

PS/źródło: MS