Oferta Wydziału Nauk Ekonomicznych kierowana jest do osób pracujących w dziedzinie finansów i zajmujących się zawodowo problematyką ekonomiczną, zwłaszcza stosowaniem rachunku ekonomicznego, budowaniem strategii firm, polityką pieniężną, finansami korporacji, finansami publicznymi, inżynierią finansową, bankowością, ubezpieczeniami oraz rynkami finansowymi.

Studia doktoranckie trwają 4 lata i obejmują zajęcia dydaktyczne oraz seminaria doktorskie.

Zajęcia rozpoczynają się w październiku 2016r. i organizowane są raz w miesiącu.

Zapraszamy na naszą stronę internetową www.wne.uw.edu.pl/index.php/dla-kandydatow/studia-iii-stopnia/zaoczne-dla-pracujacych, gdzie znajdą Państwo takie szczegóły dotyczące studiów, takich jak zakres wykładanych przedmiotów, udogodnienia dla doktorantów, oraz tryb składania dokumentów.

Bliższych informacji udzielają:

• Kierownik Studiów:
prof.dr hab.Krzysztof Opolski,
tel. 22 554.91.48, kopolski@wne.uw.edu.pl
dyżur na WNE: wtorki, 16.30-18.00, pok.215

• Sekretarz:
Katarzyna Thomas,
tel. 22 822.74.04, fax 22 822.74.05
kthomas@wne.uw.edu.pl
wtorek-piątek, 9.00-13.30