Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych przedstawił opinię do projektu nowelizacji niektórych ustaw, który ma na celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (projekt z  11 lipca 2016 r.).

Przewiduje on m.in. wprowadzenie notarialnych nakazów zapłaty. W tej kwestii radcowie zgłaszają liczne uwagi. Ich zdaniem "możliwość wydawania notarialnych nakazów zapłaty powinna obejmować wszelkie roszczenia pieniężne bez ograniczeń kwotowych, a w innych sprawach, tylko wtedy gdy przepis szczególny tak stanowi."

OBSiL zwrócił również uwagę, że doprecyzowania wymaga kwestia kosztów zastępstwa procesowego. "Nie ma jakichkolwiek racji przemawiających za pominięciem w notarialnych nakazach zapłaty kosztów z tytułu udzielenia pomocy prawnej. Zwłaszcza, że projekt nie wyklucza możliwości reprezentowania wnioskodawcy przy tej czynności przez profesjonalnych pełnomocników" - czytamy w opinii.

Jej autorzy podkreślają też, że przepisy powinny rozstrzygać czy wydanie notarialnego nakazu zapłaty może nastąpić poza kancelarią notarialną.

W ich ocenie przepisy w takim kształcie nie doprowadzą do istotnego odciążenia sądów oraz usprawnienia i przyśpieszenia ich pracy, ponieważ nie eliminują ani nie ograniczają przyczyn powstawania zaległości płatniczych.

PS/źródło: KRRP