Minister sprawiedliwości zmienił trzy rozporządzenia, które regulują tę kwestię.

Zmienione regulacje przewidują m.in. możliwość wydłużenia czasu egzaminu wstępnego dla osób niepełnosprawnych o połowę, tj. 75 minut oraz pozwalają na szczególny sposób rozwiązywania przez te osoby zestawu pytań testowych.

Aby skorzystać z udogodnień zdający musi złożyć wniosek i poprzeć go wskazanymi w rozporządzeniu dokumentami.

PS/źródło: MS