Za przyjęciem nowelizacji głosowało 80 senatorów, nikt nie był przeciwny. Jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Numer identyfikacyjny pojazdu jest jego podstawową i jedyną cechą pozwalającą na jednoznaczne zidentyfikowanie auta. Nadawanie cech identyfikacyjnych pozostaje pod ścisłym nadzorem organów rejestrujących pojazdy.